Degree in Early Childhood Education

240 credits - Faculty of Education

For admission to the Early Childhood and/or Primary Education degree programmes, as well as the double degree in Early Childhood and Primary Education, preference will be given to those who pass the personal aptitude test (PAP_EDU).

22031. Final Degree Project in Early Childhood Education (2024-25)

Credits 6 ECTS.
Type Final Degree Project
Status Current curriculum and subject available in this curriculum, centre and island.
Syllabus Pending

Pre-requisites

 • You need to be enrolled for all basic training subjects in the same academic year or have passed them
 • You need to have passed 150 credits from basic training, mandatory, elective and External Placement subjects

Recommended bibliography available in the UIB library collection

There are no recommended books in the university library collection ( more information here (catalan) ).
To view the complete bibliography, please see the corresponding section within the subject course guide.

Information regarding course groups

Period: 2nd semester

Syllabi from previous years

Academic year groups 2023-24

Period: 2nd semester

Academic year groups 2022-23

Period: 2nd semester

Academic year groups 2021-22

Period: 2nd semester

Academic year groups 2020-21

Period: 2nd semester

Academic year groups 2019-20

Period: 2nd semester

For information on subject groups from years prior to 2019-20 , please use the course guide search engine (in Spanish)

End-of-degree project

 • Aprenentatge basat en el joc a Educació infantil.
 • Aprenentatges transversals de les matemàtiques en educació infantil (3-6).
 • Apropament de la Cultura Talaiòtica a l'Educació Infantil.
 • A través del lente: implementando las TIC a través de la fotografía como herramienta pedagógica en la educación infantil
 • Autismo y Lenguaje: una propuesta de intervención
 • Benestar emocional durant l'embaràs: Una revisió de la literatura per oferir recursos i estratègies.
 • CATÁLOGOS DE JUGUETES INFANTILES: UN ANÁLISIS EN CLAVE HISTÓRICA Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
 • Com afecta el llenguatge oral a l'escriptura d'un infant?
 • Com donar temps a l'infant, quan no tenim temps. Disseny d'una proposta d'intervenció professional.
 • Com es comuniquen els infants TEA.
 • CONOCER EL PAPEL DE LA OBSERVACIÓN DESDE LA MIRADA DOCENTE EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
 • Diseño, implementación y evaluación de un material didáctico multimedia para el segundo ciclo de educación infantil.
 • DISSENY DE TAULES D?_?EXPERIMENTACIÓ SOBRE L?_?ECLOSIÓ DE LES AUS.
 • Efectes de la literatura en infants amb Trastorn de l'Espectre Autista.
 • EL CAMÍ CAP A LA COEDUCACIÓ. UNA PROPOSTA D?_?INTERVENCIÓ EN UN PATI D?_?EDUCACIÓ INFANTIL.
 • EL CAMÍ CAP A LA COEDUCACIÓ. UNA PROPOSTA PER REVISAR EL LLENGUATGE DOCENT: QUÈ ELS DEIM A LES NINES VERS QUÈ ELS DEIM ALS NINS.
 • EL CANÇONER UNIVERSAL COM A EINA FACILITADORA DE LA INCLUSIÓ I LA COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA.
 • EL CONFLICTE A L?_?ETAPA D?_?EDUCACIÓ INFANTIL: UN ENFOCAMENT INTEGRAL PER A IMPULSAR L'HARMONIA A L'AULA.
 • El conte com a eina per treballar el Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge a l'aula d'Educació Infantil.
 • EL DESENVOLUPAMENT COGNITIU EN SITUACIONS DE MALTRACTAMENT INFANTIL.
 • El desenvolupament cognitiu i del llenguatge en infants amb TEA a l'etapa d'educació infantil.
 • EL JOC AMB MATERIAL NO ESTRUCTURAT PER L?_?APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES AL SEGON CICLE D?_?EDUCACIÓ INFANTIL.
 • El mètode Jolly Phonics com a eina del desenvolupament de la consciència fonològica i de la lectoescriptura.
 • El pati com espai educatiu i lúdic: proposta de millora a través de la creació de nou material a Educació Infantil
 • ELS AMBIENTS D?_?APRENENTATGE EN EDUCACIÓ INFANTIL: PROPOSTA DE MILLORA D?_?UN CAS REAL.
 • Els contes a les aules d'Educació Infantil.
 • ELS GRUPS INTERACTIUS EN EL CEIPIESO PINTOR JOAN MIRÓ: UNA PERSPECTIVA QUE TRANSCENDEIX LA DISTRIBUCIÓ DE L?_?AULA.
 • Els racons de l'aula d'educació infantil tenen gènere?.
 • El Treball de les Competències Emocionals Mitjançant el Joc en Educació Infantil.
 • Estimular la llengua oral catalana en infants de quatre anys a través de la lectura dialògica.
 • Estratègies inclusives per a l'alumnat amb síndrome de Down.
 • EVOLUCIÓ DE LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA EN LA LLENGUA ANGLESA MITJANÇANT L?_?ÚS DE CANÇONS I CONTES AL SEGON CICLE D?_?EDUCACIÓ INFANTIL.
 • Evolució històrica de la vida quotidiana de la infància a partir d'una anàlisi intergeneracional.
 • Foment de l'adquisició de la consciència fonològica en els infants amb trastorn greu del llenguatge.
 • Impacte de l'ús de pantalles en el desenvolupament atencional dels infants d'Educació Infantil.
 • Inclusió dels alumnos amb TEA dins l'aula d'Educació Infantil.
 • Innovació educativa: les emocions a través de la literatura infantil.
 • Intervenció sobre un infant TEA: DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE.
 • L'acompanyament del son i el descans en el primer cicle d'educació infantil.
 • L'acompanyament respectuós en les aules d'Educació Infantil 0-3 anys.
 • L'alfabetització emocional mitjançant la psicomotricitat i el joc a través d'una Situació d'Aprenentatge.
 • L'APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES A TRAVÉS DE LES REGLETES A EDUCACIÓ INFANTIL.
 • L'art com a eina d'aprenentatge a la primera infància.
 • L'educació emocional a la primera infància.
 • L'evolucio de la coeducació des de la Segona República fins a l'actualitat.
 • L'hort escolar: L'ensenyança cap al contacte amb la natura i l'alimentació saludable.
 • L'observació del joc com a eina d'aprenentatge.
 • L'observació i l'anàlisi respecte a les observacions dins l'aula: La cooperació entre iguals.
 • L'ús de les pantalles a l'etapa d'infantil. Prevenció amb una educació afectiu-sexual.
 • L'ús dels reglets de Cuisenaire a segon cicle d'Educació Infantil.
 • La adquisición de los prerrequisitos en el lenguaje desde la mirada DUA.
 • LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA EN INFANTS BILINGÜES AMB TEA I DESENVOLUPAMENT TÍPIC EN L?_?ETAPA D?_?EDUCACIÓ INFANTIL
 • LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I LA DISLÈXIA A EDUCACIÓ INFANTIL.
 • La documentació com a revalorització de la identitat de la comunitat de Llebeig del CEIP Robines.
 • La imagen de la infancia en las aulas de infantil: Cambios y continuidades en conexión con los ambientes de aprendizaje
 • LA IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA: ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS FAMILIAS RECIÉN LLEGADAS.
 • La importancia de las emociones y cómo tratarlas a través del arte en la etapa de Educación Infantil.
 • LA INICIACIÓ A L?_?ESCRIPTURA EN L?_?ETAPA D?_?EDUCACIÓ INFANTIL.
 • La lengua de las mariposas i El mestre que va prometre el mar: Anàlisi de dues pel·lícules des d'una perspectiva historicoeducativa.
 • LA MÚSICA COM A EINA D?_?INCLUSIÓ PER A L?_?ALUMNAT AMB HIPOACÚSIA.
 • La necessitat d'innovar en la manera de contar contes d'EI.
 • LA PARTICIPACIÓ ACTIVA DE LES FAMÍLIES EN LES ACTIVITATS D?_?AULA AL SEGON CICLE D?_?EDUCACIÓ INFANTIL DEL CEIP BARTOMEU ORDINES.
 • La presencia del inglés en las aulas de primer ciclo de educación infantil (0-3 años)
 • La relació entre el desenvolupament del llenguatge i el progrés cognitiu en la primera infància.
 • L?_?AVALUACIÓ AL SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL.
 • LES ARTS PLÀSTIQUES ALS AMBIENTS D'EDUCACIÓ INFANTIL.
 • Les rondalles mallorquines com a transmissores de valors. Proposta didàctica al segon cicle d'Educació Infantil.
 • Models d?_?intervenció per la inclusió dels infants amb TEA a l?_?aula d?_?Educació Infantil.
 • Participació de les Famílies a les diferents etapes educatives: Revió Sistemàtica.
 • PATI NATURALITZAT AL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL.
 • Percepcions docents sobre el procès d'aprenentatge dels infants des de la fonamentació científica en el segon cicle d'Educació Infantil.
 • Ponts de comunicació: El moment d'entrada i sortida.
 • Presència i usos de la cançó tradicional a les aules d'Educació Infantil de Mallorca.
 • PROCÉS D?_?INCLUSIÓ DELS INFANTS AMB DISCAPACITAT VISUAL EN EDUCACIÓ INFANTIL A L?_?ÀMBIT DE LA PSICOMOTRICITAT.
 • PROPOSTES PER APROPAR LA NATURA A LES ESCOLES I AULES D?_?EDUCACIÓ INFANTIL.
 • Racons d'aprenentatge per aules de 0-3 anys.
 • REFLEXIÓN SOBRE EL VALOR DE LA LECTOESCRITURA Y SU ESTIMULACIÓN DE LA MOTRICIDAD FINA.
 • Re-naturalitzant el CEIP Mestre Colom: un retorn a l'entorn natural
 • Situación de aprendizaje: ¿Qué sabemos de los plásticos?.
 • Tallers de música al CEIP Porta des Moll: una proposta didàctica dirigida al segon cicle d'Educació Infantil.
 • TRASTORN DE L?_?ESPECTRE AUTISTA I EL DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE.
 • Trastornos del lenguaje. Análisis de dos casos reales.
 • ALTES CAPACITATS EN EDUCACIÓ INFANTIL:UNA REVISIÓ SISTEMÀTICA DE LA LITERATURA SOBRE LES DIFICULTATS EN L'APLICACIÓ DELS MÈTODES DE DETECCIÓ.
 • AMB ELS LLIBRES OBERTS PROJECTE PER A FOMENTAR L?_?ADQUISICIÓ DE LA COMPETÈNCIA LITERÀRIA A LES AULES D?_?INFANTIL DEL CEIP RAFAL NOU.
 • Ambients d?_?aprenentatge en Educació Infantil: Una proposta a la natura
 • Análisis comparado de los sistemas de Educación y Atención a la Primera Infancia de la Unión Europea
 • A RELACIÓ ENTRE EL TRASTORN DEL VINCLE I LA PREMATURITAT.
 • CANALS DE COMUNICACIÓ DE LES FAMÍLIES AMB L?_?ESCOLA AL PERÍODE D?_?EDUCACIÓ INFANTIL: UNA REVISIÓ SISTEMÀTICA.
 • Com contar contes: intervenció per infants d'educació infantil
 • Com fonamentar el llenguatge a partir de les sessions de psicomotricitat.
 • COMPETENCIA NARRATIVA EN NIÑOS BILINGÜES: CATALÁN Y CASTELLANO.
 • Cuéntame como jugabas. Una aproximación histórica e intergeneracional al juego.
 • Desenvolupament de la competència matemàtica a través de la disciplina de Música i Moviment
 • Desenvolupament del Llenguatge en Infants amb Transtorn de l'Espectre Autista. Proposta d'intervenció a Educació Infantil.
 • Desenvolupament del llenguatge i la narrativa en infants de 3 i 4 anys
 • DISSENY, DESENVOLUPAMENT, IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ D'UN PROJECTE AMB TECNOLOGIA EN EDUCACIÓ INFANTIL
 • DISSENYAR UNA PROPOSTA MATEMÀTICA A UNA AULA DE SIS ANYS AMB RELACIÓ AL PROJECTE D?_?AULA.
 • Efectos de la asamblea en la interacción oral maestro niño
 • El contacte sensorial amb l'entorn: una proposta didàctica.
 • El desenvolupament del llenguatge en infants de 3 a 6 anys
 • El joc com a mitjà per descobrir les emocions a la primera infància.
 • El joc com espai d?_?aprenentatge del medi natural
 • El joc motriu: una eina d'aprenentatge en Educació Infantil.
 • El juego en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza durante la II República.
 • El Land Art: L'art a la natura com a recurs educatiu a l'Educació Infantil.
 • El llenguatge bimodal dins l'aula del primer cicle d'infantil.
 • EL MÈTODE MONTESSORI I L?_?IMPACTE QUE TÉ EN L?_?AUTONOMIA DEL DESENVOLUPAMENT DELS INFANTS.
 • El paper del docent davant el problema de l'exclusió social infantil a l'aula.
 • El pati escolar com a espai educatiu. Guia pràctica per a transformar els espais exteriors en espais naturals.
 • El poder de la literatura dins l'escola.
 • Els ambients d'aprenentatge com eina per facilitar la interculturalitat a Educació Infantil.
 • Els beneficis que l'art pot proporcionar al desenvolupament dels infants d'Educació Infantil.
 • Els centres educatius en contacte amb la natura.
 • ELS ESPAIS D?_?APRENENTATGE: UNA PROPOSTA FOCALITZADA A LA INNOVACIÓ DE L?_?ENSENYAMENT DE LA MÚSICA.
 • Els espais educatius a l'etapa d'Educació Infantil. Beneficis en els processos d'aprenentatge.
 • Els nombres a l?_?educació infantil: Intervenció i observació a un aula de cinc anys
 • El teixit cultural i social del poble de Campos a l'Educació Infantil
 • El Trastorn de l'Espectre Autista. Anàlisi de la comunicació d'infants amb TEA.
 • El valor de la música a l'educació infantil: una proposta d'intervenció
 • Escultura amb fang a l'etapa d'educació infantil.
 • ESTUDI SOBRE LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA I CULTURAL DEL CEIP MESTRE GUILLEMET
 • Evolució de la comunicació família-escola.
 • EXPLORACIÓ I ANÀLISI DE TRES MODELS PEDAGÒGICS: TRADICIONAL, CONDUCTISTA I MONTESSORI.
 • EXPRESSIÓ DE LES EMOCIONS A TRAVÉS DEL JOC EN L?_?ETAPA D?_?EDUCACIÓ INFANTIL.
 • GUIA PER ALS DOCENTS I LES FAMÍLIES. EINES I RECURSOS PER A TRACTAR LA MORT I EL DOL.
 • Immersió a la llengua anglesa a partir de l'aprenentatge basat en projectes.
 • Influencia del uso de la mascarilla en el desarrollo del habla en Educación Infantil.
 • Iniciació a la música: una proposta a través dels instruments de percussió
 • INTERVENCIÓN Y CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL.
 • L'acompanyament en la resolució de conflictes a Educació Infantil al CEIP Sant Miquel
 • L'anàlisi de l'ocupació dels nens i les nenes a una aula de tres anys del CEIP Sa Marina de Llucmajor.
 • L'aprenentatge de l'anglès mitjançant el joc a l'etapa d'educació infantil.
 • L'aprenentatge de la lectoescriptura d'infants amb sordesa
 • L'aprenentatge de les matemàtiques mitjançant situacions d'aprenentatge destinades a infants de 3 anys
 • L'apropiació de mobiliaris i materials de n'Emmi Pikler a grans magatzems
 • L'art i l'arquitectura talaiòtica de les Illes Balears a Educació Infantil.
 • L'impacte del rol docent de l'escola El Martinet en els infants de la Comunitat de Grans
 • L'OBSERVACIÓ I LA DOCUMENTACIÓ, UNA EINA DE COMUNICACIÓ ESCOLA - FAMÍLIA
 • LA BIBLIOTECA D'AULA A EDUCACIÓ INFANTIL
 • La documentació com a provocació a l'espai constructiu.
 • La documentació pedagògica al CEIP de Pràctiques. Proposta d'intervenció
 • La importància de la natura en Educació Infantil. L'educació a l'aire lliure.
 • LA LECTURA EN VEU ALTA, EL PENSAMENT CRÍTIC I EL DIÀLEG COM A ESTRATÈGIES DE REFLEXIÓ A LES AULES D?_?EDUCACIÓ INFANTIL.
 • LA METODOLOGÍA CLIL PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
 • LAND ART CONECTAR CON LA NATURALEZA A TRAVÉS DEL ARTE.
 • La participació infantil en les festes i neofestes de Mallorca.
 • La petita comunitat: el treball per ambients i per projectes.
 • La resolució de conflictes a l?_?etapa d'Educació Infantil a través del cercle de diàleg.
 • Les dificultats del llenguatge en edats primerenques: observació, anàlisi i intervenció en un cas d'un infant de 4 anys
 • LES INSTAL·LACIONS ARTÍSTIQUES: UNA PROPOSTA D'APRENENTATGE EN EL SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL.
 • Les TIC com a suport pedagògic en el procés d'ensenyament i aprenentatge de la lectoescriptura
 • Música i treball per projectes: una proposta transdisciplinària al CEIP Rafal Vell.
 • NO ÉS MÀGIA, ÉS CIÈNCIA. INTRODUCCIÓ DEL PENSAMENT CIENTÍFIC A TRAVÉS DELS TALLERS D?_?EXPERIMENTACIÓ A L'EDUCACIÓ INFANTIL,
 • OBRIR L'APRENENTATGE MÉS ENLLÀ DE L'AULA. EL PASSADÍS COM ESPAI EDUCATIU
 • PEDAGOGIA WHITE: LA IMPORTÀNCIA DE LA NATURA EN L?_?EDUCACIÓ INFANTIL.
 • POSSIBLES TRASTORNS QUE PODEN AFECTAR EL DESENVOLUPAMENT COGNITIU I LINGÜÍSTIC DELS INFANTS EN L?_?ETAPA D?_?EDUCACIÓ INFANTIL
 • PROPOSTA D'INTERVENCIÓ BASADA EN LA MILLORA DE LA COMUNICACIÓ AMB PECS EN UN CAS CONCRET DE TEA
 • RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA LA GESTIÓN EMOCIONAL SOBRE EL DUELO.
 • Relació entre prematuritat i el desenvolupament de les funcions executives
 • Revisió sistemàtica sobre l'ús de les TIC a Educació Infantil
 • SUPORT DELS DOCENTS A LES FAMÍLIES EN LA TASCA EDUCATIVA: EL CAS DEL CENTRE CEIP ES VIVERO.
 • THE USE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE EVERYDAY LIFE OF A KINDERGARTEN CLASSROOM
 • Trabajar las ciencias sociales a partir del Patrimonio de Ibiza
 • Uso de las pizarras digitales en educación infantil
 • "APROPAMENT AL PATRIMONI IMMATERIAL EN LA PRIMERA INFÀNCIA.ELS COSSIERS D'ALGAIDA COM A EINA DE DESENVOLUPAMENT INTEGRAL"
 • "Música i emocions: dos conceptes clau per treballar a l'educació infantil a partir d'una proposta didàctica"
 • "PROPOSTA DE MILLORA: LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES COM A EINA PER LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES"
 • Adquisición y aprendizaje de la lengua inglesa a partir del juego y su metodología en la etapa de educación infantil.
 • Ambients d'aprenentatge: aprenentatges curriculars mitjançant una proposta a la natura amb material no estructurat
 • Anàlisi de la realitat dels mestres amb alumnes en educació combinada: organització, coordinació i experiències.
 • Anàlisi de les pràctiques inclusives d'un centre d'educació infaantil i primària.
 • APROXIMACIÓ AL TRASTORN DE REGULACIÓ DEL PROCESSAMENT SENSORIAL I ANÀLISI DE LA SEVA EXISTÈNCIA EN L'ENTORN ESCOLAR
 • COM I PER QUÈ TREBALLAR L'ART MODERN I CONTEMPORANI EN EDUCACIÓ INFANTIL.
 • COM TREBALLAR ELS SIGNES PRIMERENCS DE LA DISCALCÚLIA A L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL.
 • Creació d'una agenda visual per infants amb Trastorn de l'Espectre Autista.
 • DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y PROPUESTA METODOLÓGICA BASADA EN LAS TIPOLOGÍAS DISCURSIVAS.
 • DESENVOLUPAMENT DE LA NARRATIVAA TRAVÉS DE LA FROG STORY
 • Educació socioemocional basada en la psicologia humanística al CEIP Miquel Duran i Saurina
 • El desenvolupament del rol docent i els beneficis que comporta introduir el projecte de Filosofia 3/18 a les aules.
 • EL DRET AL JOC I LA SEVA PROJECCIÓ PÚBLICA ACTUAL A ESPANYA
 • EL JOC, LES JOGUINES I ELS RACONS: UN REFLEX DE LA CONSTRUCCIÓ DE GÈNERE I ELS ESTEREOTIPS.
 • El medio natural como herramienta de enseñanza para el alumnado con parálisis cerebral.
 • El multilingüisme a les aules d'educació infantil a una escola pública de Manacor
 • El pensament espacial a l'educació infantil.
 • El rol de la fotografia a la literatura infantil
 • ELS COLLARETS. MATERIAL MANIPULATIU CENTRAT EN EL COMPTEIG MATEMÀTIC.
 • Els horts escolars com a eina didàctica.
 • Els jocs lingüístics a Educació Infantil
 • Els materials lògics estructurats a Educació Infantil
 • Els predictors de la lectura a educació infantil per la prevenció de la dislèxia
 • Els projectes d'observació a l'aula d'infantil. Projecte d'observació entorn dels conflictes d'una aula de P5
 • ELS TITELLES COM A RECURS LITERARI I D'ENSENYAMENT.
 • El teatre inclusiu a l'educació infantil.
 • El Tercer Mestre. La importància de l'entorn en el desenvolupament infantil.
 • Estils educatius familiars. Influència en la formació de l'autoconcepte i l'autoestima al període infantil
 • Estudi i proposta didàctica per incentivar l'ús del català en una aula de 5-6 anys d'educació infantil
 • Estudi sobre els ambients d'aprenentatge i lliure circulació al segon cicle d'educació infantil.
 • Foment de la consciència fonològica per atenuar els signes d'alarma de la dislèxia en infantil.
 • L'acollida a les famílies nouvingudes: el cas del CEIP Voramar
 • L'ACTIVITAT FÍSICA EN ELS INFANTS DE 3-6 ANYS
 • L'aprenentatge de l'anglès a l'aula d'infantil mitjançant els contes
 • L'art com a experiència d'aprenentatge transformadora.
 • L'hort escolar i la seva aplicació a Educació Infantil.
 • L'impacte del context sociocultural i econòmic en la formació coeducativa de l'alumnat d'educació infantil.
 • La adquisición de vocabulario en inglés mediante el aprendizaje por repetición a través de canciones y refuerzos visuales en el momento de asamblea en el segundo ciclo de infantil.
 • LA COMUNICACIÓN NO VERBAL
 • La diversitat de gènere a l'aula infantil de 3 a 6 anys. Perspectiva del claustre en el CEIP es Puig.
 • La educación al aire libre. El amor por la naturaleza.
 • LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA EN EDUCACIÓN INFANTIL DESDE EL CONSTRUCTIVISMO
 • LA ENSEÑANZA DE LOS VALORES A TRAVÉS DE LOS CUENTOS.
 • La importància d'introduir la llengua de signes i la comunicació bimodal als espais d'educació infantil
 • La importància del contacte amb la natura a la primera infància: elaboració d'un recurs didàctic i plantejament d'activitats per recuperar el vincle perdut.
 • LA INCLUSIÓ I EL ROL DELS MESTRES AL SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL.
 • La literatura infantil com a mitjà per aprendre a gestionar les emocions.
 • La música com a eina pel desenvolupament emocional en l'educació infantil
 • La música com a eina per afavorir el desenvolupament del llenguatge a Educació Infantil
 • La pedagogía de Celéstin Freinet en Mallorca: un recurso en educación infantil.
 • La psicomotricitat. El plaer de la representació infantil.
 • LA RELACIÓ ENTRE LA PREMATURITAT I EL TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA.
 • Las matemáticas en las aulas de infantil: los sentidos, el movimiento y el juego.
 • LES INSTAL·LACIONS COM A PROPOSTA D'ART CONTEMPORANI A EDUCACIÓ INFANTIL
 • Les tic com a recurs per a la dislèxia a l'aula d'educació infantil.
 • LOS DIFERENTES NIVELES DE ADQUISICIÓN DE LA LECTOESCRITURA EN EDUCACIÓN INFANTIL (EN UN AULA DE 3 AÑOS)
 • Los grupos interactivos y la participación de las familias. Diseño de propuestas para alumnos de 5-6 años.
 • Manifestacions artístiques aplicades a Educació Infantil: Pintures i experiències amb el cos i el rostre com a recurs educatiu.
 • Matemàtiques verdes
 • Montessori: educación sensorial en infantil
 • OBSERVACIÓ A LES AULES D'EDUCACIÓ INFANTIL EN EL MOMENT DE JOC LLIURE AL CEIP PONENT
 • PAPER DE LES FAMÍLIES EN EL CENTRE EDUCATIU DAVANT UNA IDENTIFICACIÓ DE TRASTORN DE DESENVOLUPAMENT.
 • PROJECTE DE MILLORA DE L'ENTREVISTA INICIAL A L'ESCOLETA S'ESTEL PER AFAVORIR EL PROCÉS D'ACOLLIDA.
 • Proposta d'intervenció a una aula d'Infantil per a treballar el pensament logicomatemàtic a partir de l'educació sensorial.
 • Proposta de millora per a l'espai de matemàtiques de la comunitat dels petits del CEIP Robines.
 • Proposta psicomotriu relacional i vivencial inclusiva per infants amb un trastorn de l'espectre autista dins un entorn psicomotriu educatiu.
 • Recull de propostes didàctiques pel treball de la dansa i l'expressió corporal a Educació Infantil
 • Relació del desenvolupament cognitiu amb la psicomotricitat durant l'etapa d'educació infantil 3-6
 • TIC I INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL A L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL.
 • Treballam les emocions amb la literatura infantil.
 • TREBALLAR ELS CONTES A LES AULES D'EDUCACIÓ INFANTIL A PARTIR DE L'ART.
 • TREBALLAR LA REGULACIÓ EMOCIONAL EN LES AULES D'EDUCACIÓ INFANTIL.
 • Treballem l'educació emocional a través de la literatura infantil (3-6 anys).
 • UNA REFLEXIÓ SOBRE LA COEDUCACIÓ: EL PAPER DEL DOCENT DINS L'AULA.
 • Uso de los vídeos como recurso para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera en Educación Infantil.
 • "Com influeixen les arts en el desenvolupament cognitiu i lingüistic durant l'etapa d'Educació Infantil?"
 • "El joc i l'educació emocional com a mitjà d'aprenentatge: la metodologia observacional en l'aula d'infantil"
 • "Els jocs lingüístics en el desenvolupament lingüístic en els infants de 5 anys"
 • "La educación inclusiva y la interculturalidad:la realidad del colegio C.I.D.E."
 • "La influència de la música en el desenvolupament cognitiu i emocional dels infants durant l'etapa d'Educació Infantil "
 • "La lectura de cuentos como herramienta para el desarrollo de la inteligencia emocional en la etapa de Educación Infantil"
 • "La música a les aules d'Educació Infantil a la comarca del Raiguer (Mallorca)"
 • "La necessitat i la importància que té la utilitat del material no estructurat en l'etapa d'Educació Infantil."
 • "Protocol d'acollida de l'alumnat immigrant nouvingut al centre escolar: pla d'actuació al CEIP Rafal Vell"
 • "Recull de propostes didàctiques pel treball de l'expressió corporal i musical a l'etapa d'Educació Infantil"
 • "The use of bilingual stories (English/Spanish) in early childhood education in Spanish Schools"
 • Adaptar-se al canvi. Anàlisi dels espais en temps de pandèmia
 • Adquisición del inglés como lengua extranjera en alumnos de educación infantil con T.E.A. Algunos recursos didácticos.
 • Anàlisi de la capacitat narrativa d'infants de quatre i cinc anys diagnosticats amb retard maduratiu per mitjà del conte “Frog story”
 • Análisis de herramientas digitales para la comunicación entre familia y escuela en Educación Infantil
 • ARTTERÀPIA APLICADA A INFANTS AMB TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA (TEA)
 • Coeducación. Un cambio de mirada
 • Com fomentar la inclusió de l'alumnat amb Trastorn de l'Espectre autista mitjançant la utilització dels Sistemes Augmentatius i Alternatius de la Comunicació?
 • Competències Emocionals Parentals per afavorir el Vincle Segur
 • Com promoure la interculturalitat a través de les festes populars i/o trets populars.
 • Construïm aprenentatges en un ambient musical dins l'aula d'Educació Infantil
 • Construir una documentació sostenible en contextos socioculturals complexos: el cas del CEIP Verge de LLuc
 • Dibujo infantil e interculturalidad. Aplicación a una escuela en Mallorca
 • Dificultats en la relació i la participació família-escola. La perspectiva dels docents
 • Disseny, implementació i avaluació d'un material didàctic multimèdia per treballar les emocions a l'aula de tres anys
 • Dissenyar un racó de matemàtiques a una aula d'infantil de tres anys
 • Disseny del pla d'adaptació de l'Escola d'Educació Infantil Sa Miloca
 • Educació Socioemocional en l'Etapa d'Infantil
 • Efectes del vincle afectiu en el desenvolupament del llenguatge infantil
 • El Aprendizaje de la Lectoescritura desde una Perspectiva Constructivista
 • El cuento: un recurso para la inclusión.
 • El desenvolupament lingüístic en infants amb deficiència auditiva en l'etapa d'educació infantil
 • EL DIBUIX COM A EINA D'EXPRESSIÓ EN EDUCACIÓ INFATIL
 • Elementos de la naturaleza para una educación infantil intercultural. Aplicación en una escuela de Mallorca
 • El joc lliure i espontani a través de la pràctica psicomotriu en Educació Infantil
 • El joc simbòlic com a eina d'aprenentatge en la primera infància
 • El mètode Montessori: una proposta pràctica al segon cicle d'educació infantil.
 • El rincón de lectoescritura en el CEIP Es Pont
 • EL ROL DEL MESTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN COORDINACIÓ I COL·LABORACIÓ AMB ELS EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMERENCA
 • Els ambients d'aprenentatge com a mètode d'ensenyament.
 • ELS BENEFICIS DELS ESPAIS EXTERIORS PER INFANTS AMB TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT
 • Els espais exteriors com a recurs educatiu: implementació del projecte d'horticultura a l'educació infantil.
 • Els jocs populars i les matemàtiques
 • El trastorn específic del llenguatge a l'aula d'Educació Infantil. Una proposta didàctica
 • El valor del joc simbòlic en les instal·lacions artístiques a l'aula d'Educació Infantil
 • Estratègies d'autoregulació de l'aprenentatge al segon cicle d'educació infantil
 • Estudi d'un infant amb un implant coclear i el seu desenvolupament de la competència verbal i no verbal
 • Evidències matemàtiques d'un joc matriu desconegut, panera dels tresors.
 • Guia de bones pràctiques per treballar amb infants amb Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge a l'aula d'Educació Infantil
 • Influència de les famílies en l'adquisió de la llengua catalana
 • Intervención musical basada en aspectos de la musicoterapia para un alumno de 4 años diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista
 • Jocs interactius: implicació de les famílies. Anàlisi dels Grups Interactius del CEIP Son Ferrer.
 • L'activitat física com a mitjà per treballar la salut mental: el ioga a les aules d'Educació Infantil.
 • L'aprenentatge cooperatiu a les aules de sisè de l'Educació Infantil
 • L'aprenentatge emocional a l'Educació Infantil mitjançant la psicomotricitat
 • L'art com a eina per afavorir la inclusió a les aules d'infantil. Una proposta musical
 • L'atenció Primerenca a les escoles 0-3
 • L'Educació 0-3 i l'Atenció Primerenca. Una aproximació teòrica.
 • L'evolució del masclisme al conte de La Caputxeta Vermella
 • L'ús d'àlbums il·lustrats sobre diversitat familiar per introduir l'educació sexual com a eix transversal al segon cicle d'Educació Infantil
 • L'ús del llenguatge i comunicació en infants amb paràlisis cerebral a l'aula d'educació infantil.
 • La coeducació a les aules d'Educació Infantil de les Illes Balears
 • La educación artística como promotora de la interculturalidad y la coeducación.
 • La formació en educació inclusiva dels estudiants d'Educació Infantil de la Universitat de les Illes Balears
 • La gestió de la qualitat educativa en els serveis de la Primera Infància
 • LA IMPORTÀNCIA DE LA COEDUCACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT PERSONAL A L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL
 • La importància de la Intel.ligència Emocional per l'aprenentatge i l'èxit acadèmic
 • LA INCLUSIÓN DE ALUMNOS CON DÉFICIT AUDITIVO EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL.
 • La influència dels contes en el desenvolupament del llenguatge en Educació Infantil
 • La interculturalitat a Educació Infantil. Un recurs didàctic.
 • La pissarra digital com eina educativa a les aules d'Educació Infantil
 • La relació família-escola: Una mirada posterior a la Covid-19
 • La vivència de l'observació al CEIP Urbanitzacions de Llucmajor: les actituds i la mirada de les mestres
 • Les escoles bosc a Mallorca: una educació a l'aire lliure
 • Les Intervencions Assistides amb Animals (IAA) en infants amb trastorns del neurodesenvolupament
 • Les TIC com a eina de comunicación família - escola
 • Literatura infantil com a eina per a educar en valor
 • LOS CUENTOS INFANTILES COMO MEDIO DE INTRODUCCIÓN A LA LECTOESCRITURA
 • Más allá de las palabras. Estudio sobre la influencia de la cultura en el lenguaje no verbal en niños del segundo ciclo de educación infantil
 • Material multimedia basado en las regletas de Cuisenaire.
 • Modelo Montessori
 • Naturalesa i horts escolars: Instruments pedagògics d'interculturalitat a l'espai escolar d'Infantil
 • Projecte de Mare de Dia a Mallorca
 • Propuesta de intervención: El valor del juego simbólico en los rincones del aula de infantil
 • Propuestas para trabajar las emociones a través de las lecturas.
 • Recursos de la pedagogia de la mort i el dol per al CEIP Robines
 • Recursos lingüístics i afectius per infants nouvinguts per la integració
 • Recursos para el aprendizaje del inglés como LE en un contexto marcado por la situación educativa provocada por el Covid-19.
 • Recursos per a fomentar la lectura a l'etapa d'Educació Infantil
 • Retard maduratiu del llenguatge: necessitats educatives i proposta d'intervenció del llenguatge en l'etapa 0-6 anys.
 • Revisió de les relacions entre famílies d'Educació Infantil i el CEIP Robines per a la implicació familiar en temps de COVID
 • Teràpies assistides amb cavalls en infants amb Trastorn de l'espectre Autista a Educació Infantil
 • Una revisió de la literatura infantil: anàlisi des d'una perspectiva de gènere.
 • 9
 • Ambient d'aprenentatge de música: una proposta pel segon cicle d'Educació Infantil
 • Aprendizaje de vocabulario inglés a través de material didáctico
 • Aprenem les matemàtiques al poble de Sóller i voltants
 • Aproximació a les relacions famílies-escola a través d'una revisió bibliogràfica
 • Ayúdame a mirar: el rol del y de la docente sensible e inclusivo/a en la cotidianidad del aula de educación infantil
 • Beneficis de la psicomotricitat per a un infant amb trastorn de l’espectre autista (TEA).
 • Buscant noves maneres de conviure. L'educador art-sinergista.
 • Com aconseguir lectors competents
 • Com introduir el llenguatge bimodal a partir de la literatura a l'aula infantil
 • Cómo trabajar el cuerpo, la mente y el movimiento en Educación Infantil
 • Competencia emocional a través de la expresión corporal y la música
 • Coneixements i actituds sobre primers auxilis dels mestres del centre CEIP Rodamilans: proposta d'intervenció
 • Creació de nous materials didàctics al primer cicle d’educació infantil
 • Creation of a bilingual kindergarten: Roots and wings.
 • Decàleg per una bona comunicació amb les famílies
 • Deixa'm ser
 • Desarrollo, implementación y evaluación de un material multimedia
 • Desarrollo lógico matemático a través del juego junto con las T.I.C.
 • Desenvolupament i adquisició del llenguatge en l’etapa 0-6 anys. Necessitats educatives en el procés i recursos útils per cobrir-les.
 • Desenvolupament psicomotor a través del moviment lliure
 • Elaboració d'un model educatiu des d'una perspectiva Interaccionista i Espontaneïsta
 • El bilingüisme a l'etapa 0-3 anys
 • El cuento: escuchando y creando
 • EL CUENTO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA FOMENTAR EL PLACER POR LA LITERATURA DESDE EDUCACIÓN INFANTIL
 • El desenvolupament emocional mitjançant el joc. Proposta didàctica P5
 • El joc com a eina d'aprenentatge de la lògica matemàtica en l'Educació Infantil
 • El juego como estrategia en el desarrollo integral en el ámbito escolar
 • El juego y la actividad física como instrumento facilitador de la inclusión del alumnado con Síndrome de X Frágil en la etapa 3-6 de educación infantil.
 • El Método Montessori en la Escuela Infantil Els Molins
 • El model educatiu del poble de Calvià del 1960 al 1980
 • El pensament matemàtic en el primer cicle d'educació infantil
 • El projecte Filosofia 3/18: com contribueix al desenvolupament del rol docent
 • Els artistes entren dins l’espai d’art
 • Els espais d’aprenentatge: la importància dels paràmetres de qualitat
 • Els experiments dins l’espai científic, un recurs didàctic
 • Els jocs de construcció dins la Pràctica Psicomotriu d’Aucouturier
 • El treball de la consciència emocional mitjançant el joc a l'aula d'educació infantil de P5
 • Ensenyança de la mesura utilitzant metodologia manipulativa
 • Estudi pilot de la capacitat comunicativa d’un infant CODA
 • Experiències d’infants CODA en l’àmbit familiar, escolar i social
 • Família i escola formen una aliança: el treball compartit dins l'aula
 • Guia de recursos d’atenció primerenca pel professorat d’infants de 3 a 6 anys amb Síndrome de Down
 • Historia de la prensa pedagógica en España y el papel que ocupa el juego en el Magisterio Balear
 • Influencia de la estimulación temprana y el juego en el desarrollo lingüístico de niños con RGD
 • Inteligencia emocional y TIC en el aprendizaje infantil
 • Interculturalitat en l’expressió plàstica de l’escola d’Educació Infantil. Estudi de cas
 • Intervención de los distintos agentes educativos en un conflicto con un trastorno específico del lenguaje.
 • Intervencions assistides amb cans amb infants amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)
 • Investigar y educar en la Educación artística. Propuesta didáctica ENTRE TELAS
 • Jocs dramàtics per a infants de cinc anys
 • L'ambient d'experimentació. El despertar de la ciència.
 • L'ambient de música com espai d'aprenentatge en Educació Infantil
 • L'hort com a eina per a treballar els continguts matemàtics a l'educació infantil
 • L'imaginari infantil i les representacions mentals
 • LA CONSTRUCCIÓ DE L’APRENENTATGE EMOCIONAL MITJANÇANT EL JOC A LA PRIMERA INFÀNCIA.
 • La cultura artística tiene presencia en el ambiente de arte
 • La dramatización como recurso didáctico para el desarrollo de la expresión oral en educación infantil .
 • La educación emocional a través del juego en la primera infancia
 • La educación intercultural en las aulas de Educación Infantil
 • La expresión creadora en educación infantil
 • La formació docent vers el trastorn de l’espectre autista en l’àmbit de l’Educació Infantil a Mallorca
 • La formación inicial de maestros de infantil: el caso de España y Malta, un estudio comparado
 • La importancia de expresar verbalmente las emociones desde la primera infancia
 • La importancia de la educación emocional y los cuentos en Educación Infantil.
 • La importancia de la psicomotricidad en la educación infantil. Propuesta de actuación
 • La importància dels espais naturals en el desenvolupament infantil
 • La inclusió de la dansa creativa a l'educació infantil per al foment del desenvolupament integral dels infants
 • La inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials associades al TEA al segon cicle d’Educació Infantil
 • La inclusió mitjançant les metodologies actives: L’alumnat d’Educació Infantil amb el Trastorn de L’Espectre Autista (TEA)
 • La inclusión del alumnado diagnosticado de TEA en Educación Infantil: aspectos comunicativos
 • La integració de la natura en l’espai infantil per mitjà de l’art. Una visió transversal per a una vida plena.
 • La interculturalidad a la escuela infantil (3 3-6 años). Los planes de acogida a las escuelas de infantil de las Islas Baleares
 • La interculturalidad en los currículums de Educación Infantil de las CCAA de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Islas Canarias y País Vasco. Estudio comparativo
 • La música a l’etapa d'Educació Infantil com a eina per a educar en valors i fer front a les desigualtats socials
 • La música com a eina per potenciar el vincle entre els diferents membres de la comunitat educativa
 • La música com a eina per treballar les emocions a la primera infància
 • La presencia de la interculturalidad en los juegos escolares infantiles
 • La psicomotricitat vista des de diferents punts
 • La publicitat sexista en els catàlegs de joguines
 • La realitat del multilingüisme a les aules d’educació infantil a una escola pública del terme municipal d’Inca
 • La relació entre els reflexos primitius no inhibits i el correcte desenvolupament psicomotor
 • Las danzas tradicionales como elemento intercultural en el aula de Educación Infantil
 • Las matemáticas en la etapa 0-3 existen. Rincón matemático en un aula de 2-3 años.
 • La transformació i el canvi educatiu
 • Les Escoles Bosc, una alternativa a l’escola convencional. L’experiència de Ses Milanes de Bunyola
 • Les insuficiències de l'escola mixta: apostar per la coeducació a l'Educació Infantil
 • Les joguines de Joaquín Torres García
 • Los planes de acogida en cuatro escuelas de educación infantil de Palma. Estudio comparativo y propuestas de mejora
 • L’art com a una eina per conèixer-se a un mateix.
 • L’assignatura d’Organització i Gestió Educativa: anàlisi i comparativa de les universitats públiques.
 • L’educació artística i sensorial a través del sentit de l’olfacte. Paisatges òsmics.
 • L’EDUCACIÓ EMOCIONAL A TRAVÉS DE L’ART EN EDUCACIÓ INFANTIL.
 • Materiales naturales, experimentación y reciclaje en el aula de infantil. Una propuesta didáctica
 • Mejorar el ambiente de matemáticas de un centro de Educación Infantil
 • Metodología por Proyectos en Educación Infantil
 • Neuroarquitectura. Influència dels espais en els aprenentatges.
 • Obrint les portes a la inclusió a través del joc per ambients
 • Per què el sistema de comunicació bimodal pot ser útil per a persones no sordes: el cas de la síndrome de Down
 • Programa d'educació en valors a través del conte i de la poesia.
 • Proposta didàctica matemàtica per a infants d'educació infantil amb autisme o síndrome de Kanner
 • Proposta educativa per fomentar la igualtat de gènere a través de la literatura infantil i la Filosofia 3/18
 • Proposta per a afvorir la participació de les famílies dels alumnes d'Educació Infantil dins les aules en el CEIP Blai Bonet
 • Psicoeducació de la síndrome d’Asperger a l’Educació Infantil
 • Recull de contes per treballar les matemàtiques
 • Teaching English as Second Language through a velcro board in preschool
 • Un proces de canvi de mirada. La transformació dels espais de l'Escoleta Municipal Ses Cases Noves
 • Un viatge de transformació de l'espai d'art en un taller d'expressió: una conversa entre mans i ment
 • Ús de les TIC en Educació Infantil en infants amb TEA
 • “Aprender a descubrir, experimentar y transmitir las emociones en el aula de educación infantil.”
 • Acciones matemáticas en las instalaciones artísticas en el primero y segundo ciclo de educación infantil
 • Aligi Sassu
 • Ambients matemàtics a Educación Infantil de diferents centres de Mallorca
 • Anàlisi de les habilitats de pensament als ambients del CEIP Molí d'en Xema
 • Anàlisi i propostes de millora a l’aula Montessori d el CEIP Gabriel Vallseca
 • Análisis de diferentes estrategias para trabajar la dislexia
 • Aprenem matemàtiques a través dels escacs-
 • Are Disney and Pixar films adequate and appropriate for teaching English in infant Education?
 • Beneficios de la psicomotricidad para el alumnado de Educación Infantil con Trastorno del Espectro Autista
 • Comparativa d’estudis projectius per a la detecció de maltractament i negligència infantil a través de les seves projeccions.
 • Contar contes: procés i característiques
 • De pati a jardí. El sentit de meravellar - nos
 • Desarrollo del juego sensorial: Mesa de luz como herramienta didáctica.
 • Desenvolupament de llenguatge al segon cicle d'Educació infantil i activitats per dur a la pràctica
 • Disseny, creació i implementació d’un material multimèdia educatiu
 • Documentar: Una parte esencial en los procesos educativos
 • Dos casos de Trastorno del lenguaje oral
 • EDUCANDO LAS EMOCIONES A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EDUACIÓN INFANTIL
 • Educando las emociones a través de los cuentos en la etapa de Educación Infantil 3-6
 • El camí que segueix tota documentació pedagògica; un trajecte circular entre l’observació, l’escolta i la interpretació
 • El desenvolupament de la intel·ligència emocional a través de la psicomotricitat amb infants de 4 anys
 • El desenvolupament del llenguatge al Trastorn de l’Espectre Autista (TEA): cas pràctic d’un infant amb autisme a les aules d’Educació Infantil
 • El enfoque emocional en el aprendizaje del inglés en educación infantil
 • El espacio natural y las relaciones en la infancia
 • El ioga i el mindfulnes com facilitador de la inclusió
 • El joc simbòlic. Observació d'estratègies, organització i recursos
 • El joc simbòlic com a eina per descobrir les emocions dels infants en E.Infatil
 • El juego infantil en la ciudad de Palma
 • El juego tradicional como elemento para trabajar interculturalidad en la educación infantil
 • El mindfulness com estratègia per aconseguir l'atenció plena a educació infantil
 • El plaer i el valor deljoc a l’obra de Celestin Freinet
 • Els jocs com a eina educativa per educar les emocions en l’etapa d’Educació Infantil
 • Els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació en l’entorn escolar
 • El tractament de la interculturalitat a l'Educació Infantil de segon cicle d'Espanya, Alemanya, França i Austràlia
 • El Trastorn de l'Espectre Autista i la intel·ligència emocional. Propostes educatives per a Educació Infantil
 • El treball de les competències bàsiques a través dels ambients d’aprenentatge
 • El treball re-educatiu o terapèutic en l`àmbit psicomotriu
 • Equidad en la Educación: hacia una Escuela Inclusiva
 • Estudio de un caso práctico: El desarrollo del lenguaje expresivo y la LMEV en los niños/as con síndrome de Down
 • Estudi sobre tècniques docents per a l'adquisició de la lectoescriptura en situacions de desenvolupament atípic.
 • Expresión corporal y danza. Una propuesta para fomentar el movimiento creativo en el aula en la etapa infantil.
 • Fonamentar la intel·ligència generadora a partir de la metodologia d’espais d’aprenentatge
 • Identificació de les emocions en alumnes amb Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) a Educació Infantil
 • Importància de les TIC a 0-6: revisió de la literatura dels estudis realitzats sobre l’impacte de les TIC.
 • Importancia del Inglés en las etapas de educación Infantil
 • Inclusión del alumnado con Trastorno del Espectro Autista mediante la actividad física en la etapa de educación infantil
 • Influència del desenvolupament motor en el desenvolupament emocional en infants de 0 a 3 anys
 • Introducció de les festes culturals a les aules de Mallorca i França a partir d'un anàlisi curricular
 • L'autonomia de l'infant als moments d'higiene personal
 • L'educació emocional com a eina de prevenció de l'assetjament escolar
 • L'ensenyament matemàtic amb el mètode Cuisenaire a segon cicle d'Educació Infantil
 • L'experimentació i l'apropament a l'activitat aquàtica durant els primers anys de vida.
 • L'ús de les TIC en l'etapa de 0 a 6 anys en escoles i famílies de Palma (Mallorca)
 • La adquisición de la lectoescritura desde la perspectiva de la inteligencias múltiples.
 • La aplicación del Método de Proyectos en el CEIP Puig de Na Fàtima. Una mirada retrospectiva y actual
 • La comunicació de la innovació educativa a les famílies: el cas del CEIP Rodamilans
 • La comunicación en el Síndrome de Down: Estudio de un caso.
 • La diversidad del tratamiento de la interculturalidad de diversos centros. Semejanzas y diferencias en función de la localización y carácter de las escuelas.
 • La diversitat lingüística i cultural en un centre educatiu de les Illes Balears
 • La documentació socioemocional a psicomotricitat
 • La Educación Artística en Educación Infantil a través de un espacio natural
 • La identitat de gènere en Educació Infantil
 • La importància de la música pel desenvolupament cognitiu dels infants
 • La inteligencia emocional: mindfulness y autorregulación en el segundo ciclo de educación infantil
 • La lectura com a eina per a la millora de les relacions dins l'aula
 • La literatura com a eina d'aprenentatge a l'aula d'Educació Infantil
 • La metodologia Montessori i la seva aplicació a les matemàtiques
 • La planificació del període d’adaptació al segon cicle d’Educació Infantil, tenint en compte la participació i la col·laboració de les famílies
 • La pràctica del mindfulness a l’educació infantil. Tècnica per desenvolupar l’autoconsciència, a fi de poder reconèixer el paper que té l’entorn i ser capaç de fer una gestió conscient de les emocions.
 • La psicomotricitat entesa de forma integral, vicenciada i interdisciplinar enfront a la psicomotricitat de Bernard Acouturier
 • La veu de la identitat. Reflexions d’una mestra sobre la recerca de la identitat dels infants a través de la fotografia
 • Les emocions de les mestres del CEIP Robines a l'hora de realitzar una entrevista individual
 • Les entrevistes amb famílies al CEIP Robines
 • Les instal·lacions artístiques: com espai de joc i aprenentatges significatius en l’etapa d’Educació Infantil
 • Llegendes i rondalles santamarieres a l'escola
 • L’educació emocional del docent: proposta de model i esbós de programa en educació emocional.
 • L’Educació Holística del segle XXI: vinculacions amb els antecedents pedagògics del Naturalisme i l’Escola Nova
 • Mindfulness y el Kung fu. Gestión de las emociones y consciencia corporal mediante el juego en el aula de educación infantil (5-6 años)
 • Multiculturalitat lingüística
 • Música i rutines a l'Educació Infantil
 • Neurociència i educació: responsabilitat compartida entre família i escola
 • Passar d'una metodologia tradicional a una d'innovadora: què implica per als docents a escala personal?
 • Potencialitats no específicament musicals que es desenvolupen a través de l'Educació Musical en l'etapa d'Educació Infantil
 • Proposta d'implementació d'un espai d'acompanyament a famílies amb nadons a Montuïri
 • Proposta didàctica: la interculturalitat a partir de la gastronomia lligada a les festes populars. Semblances i diferències.
 • Proyecto de investigación sobre el aprendizaje. Montessori y sus materiales
 • Psicomotricitat i autisme. Disseny d'un pla de millora
 • Quins tipus d'activitats afavoreixen l'aprenentatge de les matemàtiques als ambients no específics de matemàtiques.
 • Realitat Augmentada en el segon cicle d'Educació Infantil: disseny, elaboració, implementació i avaluació d'una proposta.
 • Robòtica educativa i pensament computacional. Anàlisi de diferents recursos disponibles a Educació Infantil.
 • Teaching English from a multicultural perspective in Early Childhood Education
 • Teaching the English language in Early Childhood Education through storytelling, dictogloss, vocabulary tabletop games and role playing - A didactic proposal
 • Trastorns del llenguatge i retard maduratiu del llenguatge dels infants
 • Treballar a l'aula d'infantil les rondalles menorquines i eivissenques a partir de les emocions.
 • Ús de la literatura infantil com a recurs per a treballar la por.
 • Valoración e intervención de las dificultades del lenguaje en niños de Educación Infantil
 • : Comparativa d’estratègies del desenvolupament del llenguatge a dos centres d’Educació Infantil
 • ¿El cuento es un agente globalizador en el mundo de la literatura infantil?
 • ¿ÉS LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA UNA ALIADA DE L’ADQUISICIÓ DE LA LECTOESCRIPTURA?
 • Anàlisi de l'educació emocional a l'aula
 • Anàlisi dels Grups Interactius des del paradigma inclusiu. Aula de 3 anys del CEIP Pintor Joan Miró
 • Anàlisi de l’estètica d’una escola urbana. Congrés Indians
 • Análisis del aprendizaje por proyectos en el MDS y las estrategias del docente
 • Aplicación práctica de la musicoterapia para estimular la atención y comunicación en niños con Trastorno del Espectro Autista y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
 • Aportacions de l’Educació Artística a infants amb Trastorn de l’Espectre Autista
 • Aprendizaje significativo de la lengua inglesa en el segundo ciclo de Educación Infantil
 • Aprenentatge cooperatiu: anàlisi de les competències socioemocionals sobre les dinàmiques cooperatives per a la cohesió de grup
 • Aprenentatge del llenguatge escri des d'una perspectiva constructivista. Una experiència a una aula de 5 anys.
 • Art al carrer: una acció transformadora
 • Atenció Primerenca en la Famílies i els Entorns Naturals: coordinació entre un SEDIAP i Escoles Infantils I
 • Atenció Primerenca en la Famílies i els Entorns Naturals: coordinació entre un SEDIAP i Escoles Infantils II
 • Coeducación a través de la Educación Infantil
 • Concepciones actuales sobre Arte en Educación Infantil
 • Descobrint la geometria i la mesura a través del joc (3-6 anys)
 • Descripción y análisis del proceso de aprendizaje de la lectoescritura en dos aulas diferentes
 • Desenvolupament del llenguatge oral a través dels contes: Una proposta d’intervenció al segon cicle.
 • Diferentes metodologías en la enseñanza de la escritura en Educación Infantil
 • Dues perspectives de moviment: Bernard Aucoutourier i Emmi Pikler
 • El Blog como herramienta de promoción de los juegos tradicionales en educación infantil. (Etapa 3-6 años)
 • El CEIP Verge de Lluc en su cincuenta aniversario: una aproximación a sus inicios a través de los testimonios personales.
 • El conte com a eina per a treballar la interculturalitat a l'aula d'infantil (3-6 anys)
 • El desenvolupament de les habilitats socio-emocionals en l’educació infantil mitjançant el joc.
 • El fil que ens pot unir: la comunicació entre les famílies i l'aula d'Educació Infantil a través d'un weblog
 • EL JOC COM A EINA DE SOCIALITZACIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA
 • El joc com a instrument facilitador de la inclusió i atenció a la diversitat a l’etapa de 3-6 anys d’Educació Infantil
 • El màgic poder de la música i la seva educació pel desenvolupament integral de l'infant
 • El método montessori en la lectoescritura
 • El model educatiu del CEIP El Martinet
 • El paisatge sonor natural. Proposta didàctica al segon cicle d’Educació Infantil
 • El papel de la madurez en el aprendizaje de la lectoescritura
 • El rol dels mestres en el Grups Interactius a Educació Infantil
 • Els ambients d'aprenentatge. Proposta d'un ambient d'aprenentatge musical
 • Els beneficis de la dansa com a recurs pedagògic en l’etapa d’Educació Infantil
 • Els Beneficis del Ioga i la Meditació a l’Etapa d’Educació Infantil: una proposta pràctica al CEIP Galatzó (3-6 anys)
 • Els contes com a expressió de les emocions
 • Els contes i altres recursos didàctics per treballar la interculturalitat a l'educació infantil (3-6 anys)
 • Els Contes Motors en l’àmbit de la Psicomotricitat a través de la Innovació
 • Els Grups Interactius, una pràctica inclusiva en les Comunitats d’Aprenentatge
 • El significat de demanar perdó. Superació de la teoria de la ment als 3 anys.
 • El suport a l'Educació Infantil en una escola que aposta per a la inclusió
 • Els valors de les Rondalles en l'etapa d'Educació Infantil
 • El tractament de la diversitat a les aules de s'Arenal
 • El vincle afectiu: component bàsic dins les aules d'educació infantil
 • Enseñar inglés como LE en un contexto educativo diverso de Mallorca: un cambio de mirada hacia la multiculturalidad
 • Estrategias de intervención de las maestras para acompañar y guiar a los niños y generar aprendizaje en el trabajo por proyectos
 • Estudi sobre l’ús de les tIC que utilitza un centre d’Educació Infantil per la relació amb les famílies
 • Fútbol: ¿Valores en juego e igualdad en el campo? Análisis de conductas Fair Play del equipo A.D. Son Sardina Prebenjamín
 • Hàbits saludables a l’aula d’Educació Infantil
 • Importancia del momento adecuado para iniciar la lectoescritura en Infantil
 • Influencia de la práctica psicomotriz en el desarrollo sano de la personalidad de niños provenientes de entornos socioculturales y económicos bajos.
 • Interculturalidad en Educación Infantil 3 - 6 años
 • L´espai de les terracetes: un umbral entre el dintre i el fora
 • L'aprenentatge matemàtic a traves dels contes infantils
 • L'Escola Nova. Una proposta per una educació de qualitat
 • L'evolució històrica del concepte de família
 • L'organització de l'aprenentatge cooperatiu als centres d'educació infantil
 • La dansa com a mitjà de comunicació i expressió
 • La Danza: instrumento para el trabajo de la interculturalidad en la etapa de Educación Infantil (4-6 años)
 • La destrucció i la transformació en les instal·lacions artístiques.
 • LA EDUCACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DEL JUEGO
 • La importància de la música pel desenvolupament infantil
 • La importancia de las actividades acuáticas en edades tempranas
 • La importància de la transmissió dels hàbits, els rituals i les rutines a l’Educació Infantil
 • La influencia dels contes en el desenvolupament lingüístic dels infants d'Educació Infantil.
 • La integració d'infants a les aules envers la interculturalitat
 • La interculturalitat a l'escola infantil (3-6 anys)
 • La intervenció educativa sobre l'educació sexual en la primera inància
 • La màgia de la llum: les instal·lacions artístiques a l’Educació Infantil.
 • La música como herramienta interdisciplinar en la etapa de Educación infantil
 • La observación del aprendizaje cooperativo en la etapa de Educación Infantil.
 • La Pedagogia Waldorf: Una nova visió de l'educació
 • La protecció de la infància al Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza
 • La psicomotricitat en infants amb Síndrome de Down, una passa a l’autonomia
 • La relaxació a través de la psicomotricitat en educació infantil
 • La relaxació i l’atenció com a rutines de transició al CEIP Es Pont
 • La resposta educativa davant la infància protegida. La relació del docent amb les famílies d'acolliment familiar
 • Las instalaciones artísticas mediante la pintura
 • Learning English through technology: Infant school education
 • Les TIC com a eina de comunicació alternativa a la primera infància amb TEA
 • Los cuentos interactivos como recurso didáctico en la enseñanza de la lengua inglesa en educación infantíl
 • L’alimentació saludable després de la lactància fins als 6 anys: testimonis i experiències de professionals del camp educatiu i sanitari
 • L’autisme i els contextos naturals: una manera de fer i aprendre a dins l’àmbit familiar
 • L’educació no formal dins l’àmbit d’una ONG
 • L’ensenyament de la música a partir del moviment a Educació Infantil
 • Mindfulness y Yoga. Autorregulación emocional a través del juego en el Aula de Educación Infantil
 • Necessitats i beneficis del moviment en l’etapa de 3-6 anys. Una proposta pràctica desenvolupada al CEIP Verge de Lluc
 • Nombratzart
 • Obrint lesportes de l'aula a les famílies d'infantil
 • Paraula i moviment a l'Educació Infantil
 • Planificació i organització del treball de les emociones dins l’aula
 • Política municipal de Barcelona en matèria de creació d’espais no hostils a l’infant.
 • Procés de transformació de l’espai d’entrada
 • Protagonistes del seu aprenentatge: Projectes de Treball.
 • Recopilación de recursos online para trabajar las competencias matemáticas en el segundo ciclo de Educación Infantil a través de la Pizarra Digital Interactiva.
 • Recull i anàlisi de contes per a treballar la Literatura Infantil
 • Relació família escola. Una mirada respectuosa.
 • Sumergidos en el arte contemporáneo.
 • The importance of English in the classrooms of early childhood education
 • Trastorn d’Espectre Autista: sentits i ambientació de l’aula Infantil
 • Trastorno específico del lenguaje (TEL) y recursos educativos en educación infantil
 • Una mirada fotoetnogràfica als espais del CEIP Sant Jordi
 • Un món per descobrir. Els ambients d'art
 • Un procés de canvi metodològic a Educació Infantil
 • Un viatge per la infància al llarg de la història
 • Viure el món de les matemàtiques
 • Afavorir la resiliència a través del mindfullness en infants amb vulnerabilitat socioemocional
 • Anàlisi del contingut matemàtic en la metodologia dels ambients d'aprenentatge: donar veu a les accions espontànies dels infants
 • Anàlisi del desenvolupament cognitiu-motor de l'infant a la primera infància
 • Anàlisi dels personatges dels contes més coneguts de la literatura universal
 • Análisis de aplicaciones informáticas de apoyo al aprendizaje de la lecto-escritura
 • A PRENDIZAJE COOPERATI VO Y SU PRÁCTICA EN EL AULA
 • Aprenem a treballar les emocions a quart d'infantil
 • Aproximación biográfica a la vida y obra de Susana Volosín
 • Arte y emoción. La importancia de trabajar la educación emocional a través de arte en la etapa de educació infantil
 • Avaluació de les dificultats del llenguatge i proposta d’intervenció educativa a l’aula d’infantil
 • Bullying, impacto socioemocional en la primera infancia
 • Cap a una infància sense exclusió. Història de vida com a relat d’una experiència
 • Coeducación en el ámbito escolar
 • Competència lingüística d'una aula de 5 anys de l'escola Pureza de Manacor a partir del Termòmetre Lingüístic
 • Coneix a l’infant inquiet i desatent: Estudi del TDA-H a l’aula d’infantil
 • Cuines del món. Estratègies d'intervenció educatives per la diversitat cultural a través de la gastronomia a l'etapa d'educació infantil.
 • Danza en la escuela
 • Desarrollo evolutivo del juego en la primera infancia (3-6).
 • Documentar per créixer; un mirall d’experiències
 • EDUCACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DE LA EXPRESÓN CORPORAL EN EDUCACION INFANTIL
 • El aprendizaje experiencial en espacios naturales aplicado a Educación Infantil
 • El caràcter pedagògic de la dansa a l’Educació Infantil
 • El conte com a estratègia metodològica
 • Elements que afecten i condicionen la cultura d'una comunitat professional que fa front a la sostenibilitat d'un projecte de millora: estratègies i recursos per crear una cultura de cooperació i organització
 • El joc en les avantguardes
 • El lenguaje oral y su didáctica en Educación Infantil
 • El llenguatge expressiu dels infants amb Síndrome de Down: estudi i intervenció d’un cas
 • El llenguatge oral a través dels contes il·lustrats a l'Educació Infantil
 • El maltractament infantil: una revisió de les seves conseqüències en l'àmbit escolar
 • EL MASSATGE COM A EINA DE RELAXACIÓ EN EL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL.
 • El massatge infantil com a connector de vincles familiars a l’escola d’Educació Infantil: una proposta en l’etapa 0-3
 • El modelo del psicomotricista en educación infantil
 • El plaer per la literatura a l'educaciç´ó infantil: la importàncuiade la biblioteca escolar i la col.laboració de família i mestres
 • El rol del psicomotricista en les sessions de psicomotricitat
 • Els ambients d’aprenentatge com alternativa educativa d’ensenyament-aprenentatge.
 • Els sistemes de comunicació per a infants amb Paràlisi Cerebral
 • Els usos lingüístics dels infants en els ambients de joc simbòlic: un cas pràctic
 • El uso de las canciones que implican movimiento en el aprendizaje de vocabulario en inglés en educación infantil.
 • Evolució de l'estudi de la neurobiologia de les emocions i aplicacions a Educació Infantil
 • Imágenes de un mundo igual.
 • Intervencions Assistides amb Animals dirigides a infants amb Trastorn de l’Espectre Autista en l’àmbit escolar
 • Joc heurístic a l'etapa d'educació infantil.
 • Juegos educativos con materiales reutilizados.
 • L'adquisició dels continguts lògic-matemàtics a través del joc a Educació Infantil
 • L'art d'intervenir.
 • L'ensenyança de la lectoescriptura a infants de 5 anys.
 • L'estimulació del llenguatge a partir dels jocs lingüístics a educació infantil (4-5 anys)
 • L'expressió artística com a eina per treballar les emocions en Educació Infantil
 • L'infant protagonista: un recurs que millora la participació de les famílies a l'escola
 • L'organització i gestió dels ambients al CEIP Establiments
 • La alimentación saludable en segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) Belén Jimeno Bennassar Grado de Educación Infantil Año académico
 • La comunicació afectiva des de la figura del tutor/a a l'educació infantil
 • La comunicació espontània amb les famílies a les aules d'Educació Infantil. Entrades i sortides al CEIP Robines
 • La Depuració del magisteri
 • La discapacitat visual en Educació Infantil. Conceptualització, escolarització, estratègies i recursos.
 • La diversidad cultural como factor a tener en cuenta en la Educación Artística Infantil
 • La educación emocional en las aulas de Educación Infantil
 • La importància del joc en el desenvolupament psicomotor
 • La importància del joc simbòlic en la psicomotricitat
 • La inclusió educativa. Anàlisi del cas d’un infant amb dificultats
 • La influència del joc simbòlic en el desenvolupament de les funcions psicològiques superiors
 • La Interculturalidad en Educación Infantil. Propuestas para trabajar en el Aula.
 • La mare de dia com a figura referent
 • La mediació escolar en la estapa de educación infantil como estrategia de prevención y resolución de conflictos
 • La musicoteràpia com element afavoridor de la comunicació en infants amb paràlisi cerebral
 • La poesia aplicada amb Filosofia 3/18
 • La psicomotricidad como medio de aprendizaje de la lengua inglesa en la etapa de educación infantil
 • La relació dels infants de 0 a 6 anys amb l’educació ambiental i l’entorn natural d’Algaida
 • La relaxació a l’educació infantil aplicada a L’aula de 3-4 anys
 • Las apps como herramienta organizativa y de comunicación en los centros de educación infantil
 • Las etapas del desarrollo psicomotor y posibles alteraciones en el aula
 • La vivencia del llanto en las aulas o centros de educación infantil
 • LA VIVÈNCIA DEL TEMPS ALS ESPAIS DE L’ESCOLA EL MARTINET
 • Les Intel·ligències Múltiples dins els ambients d’aprenentatge
 • Les matemàtiques a través dels contes
 • Les relacions família i escola en Educació Infantil. Hbailitats comunicatives en el CEIP Sa Graduada
 • L’Art Contemporani a l’Educació Infantil. Performances i Pintura Minimalista
 • L’autoimatge, imatge plàstica i els processos d’expressió artística
 • L’ESCOLARITZACIÓ D’UN INFANT AMB LIMITACIONS MOTRIUS A L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL
 • METODOLOGIA D’APRENENTATGE PER AMBIENTS: Un camí per aprendre fent.
 • Mirant pel forat del pany: En exemple de documentació pedagògica per a famílies del CEIP El Martinet
 • Promoure la sensibilitat estètica cap a la natura
 • Proposta per a la creació d'una ludoteca idònia
 • Relajación a través de la música en Educación infantil.
 • Resolució de conflictes: intervencions de l'educador al CEIP Establiments
 • Temps al temps, des d’una perspectiva de l’educació lenta
 • Una mirada cap a la lentitud. La vivència del temps a les  escoles infantils  0-­‐3.
 • Una propuesta de práctica psicomotriz en la etapa infantil 3-6 años Elena Ramírez
 • Utilització del massatge infantil per treballar l’educació emocional i la relaxació a l’educació infantil (3 – 6).
 • Ambients que creen emocions.
 • Anàlisi de la figura de la cap d’estudis del CEIP Es Pont: com ser una bona líder pedagògica.
 • Anàlisi de les intervencions docents, per afavorir el desenvolupament de les habilitats de pensament, en el marc del programa Filosofia 3/18
 • Anàlisi de les praxis docent en el tractament de l'Educació Artística i Plàstica al marc de l'illa de Mallorca
 • Anàlisi dels ambients de l’EI Sa Torre
 • Anàlisi i intervenció educativa en un cas infantil del Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)
 • Aplicació de l’expressió corporal a l’aula d’infantil
 • Aprendre: una tasca compartida. Experiències cooperatives a l’aula de 5 anys del CEIP Es Pont
 • Aprenen amb el joc simbòlic?
 • Arrels, educar des de la natura
 • Breu anàlisi sobre l'evolució del moviment i la cognició comparant infants de 3 i 5 anys
 • Canvi de paradigma educatiu a Mallorca. Acompanyament de professionals de l'educació en aquest procés
 • Com afecta la interculturalitat a l'aula de 5 anys
 • Creació d'un espai de lectura a la ludoteca de Son Espases
 • Curs de formació: L'expressió innata des de l'àmbit de l'educació artística
 • Desarrollo del Lenguaje en los alumnos de Educación Infantil procedentes de entornos socioculturales deprivados
 • Desarrollo del Lenguaje y de la Comunicación en alumnos con TEA e intervención educativa en centros de Educación Infantil de Mallorca
 • DESCUBRIENDO EMOCIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL.
 • Descubrir el Graffiti en el Segundo Ciclo de Educación Infantil
 • Documentar l'aprenentatge cooperatiu per impulsar la cooperació familiar.
 • Educació Emocional a l´escola infantil; aprenent emocions a través de la psicomotricitat
 • Educació emocional a través de la música
 • El aprendizaje cooperativo. El juego en educación física en la etapa educativa 5-6
 • El aprendizaje cooperativo en el ámbito de la actividad física en la etapa 3-6 años
 • El contacto diario con las familias en Educación Infantil
 • El conte musical com a recurs a les aules d'educació infantil
 • El desenvolupament psicomotor en els infants de 0 a 3 anys i les influències que hi tenen els adults
 • El El sentit i la importància de l’espai de referència a la Comunitat de Petits d’El Martinet
 • El ioga a la primera infància: aproximacions i una proposta d’intervenció didàctica
 • El joc com a eina de desenvolupament infantil
 • El joc en família. El valor i el plaer del joc a la primera infància
 • El medi aquàtic en l’Educació Infantil (3-6 anys)
 • El món de les emocions, a partir del contes, a l’etapa de l’Educació Infantil: Expressió i autocontrol.
 • El Moviment Surrealista a l'Educació Infantil. Disseny d'una proposta d'intervenció educativa.
 • El paper de l’Atenció Primerenca i la seva coordinació amb l’Educació Infantil.
 • EL perfil fonològic dels alumnes d'una aula de 5 anys.
 • El por qué de las tres dimensiones en Educación Infantil
 • Els ambients d'aprenentatge i la seva realitat a Mallorca (2008-2016): el cas de l'ambient "Petits artistes" de l'EI Sa Torre
 • Els ambients d’aprenentatge: un camí cap a l'inclusió
 • Els beneficis de l'educació musical en el dia a dia escolar i en el desenvolupament de l'infant
 • Els contes com a material didàctic per a lEnsenyança/Aprerentatge de l'anglès a una aula de 4 anys del CEIP Sa Marina de Llucmajor
 • Els valors a través de la literatura infantil contemporània
 • El teatre a l'aula d'Educació Infantil
 • El Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad en el segundo ciclo de Educación Infantil
 • Entrades relaxades: un intercanvi de qualitat a Congrés Indians (Barcelona)
 • Espai Art. Viure i créixer amb el procés de l’art. Projecte d’un centre d’activitats artístiques, per a nins i adults.
 • Estimulación multisensorial en personas con discapacidad múltiple
 • Estudi fonètic dels alumnes d'una aula de 5 anys. Aplicacions didàctiques.
 • Èxit escolar: una feina compartida
 • Instal.lacions artístiques i joc simbòlic
 • Intel·ligència emocional a través de la biodansa Grau d’Educació Infantil
 • Jocs cooperatius a l’Educació Infantil: Disseny d’una unitat didàctica per a prevenir i resoldre conflictes
 • L'àlbum il·lustrat i les emocions a l'Educació Infantil
 • L'esquema i el control corporal en l'educació infantil
 • L'ombra, més que un tros de fosca.
 • La actividad motriz en niños con Parálisis Cerebral.
 • La comunitat de petits a fora: les passejades d'El Martinet
 • La construcció de la cultura de l’espai a l’escola El Martinet
 • La documentació com a part del procés educatiu. Proposta de millora al CEIP Sant Miquel (Son Carrió)
 • La geometria i el mosaic àrab en Educació Infantil
 • La importància del joc, per al desenvolupament motor, en l’etapa d’educació infantil 3-6 anys: una proposta per dur a terme a les escoles
 • La importància del joc a la primera infància
 • La incorporación de un rincón matemático en el aula de Infantil (3 años)
 • La integració sensorial a través del joc de rimes i massatges. Propostes d'intervenció
 • La intervención del docente en una sesión de psicomotricidad
 • La kinesiologia com a proposta per l'aprenentatge dels infants
 • La metodologia d’ambients: aprendre més enllà del currículum
 • La mirada cap a l’infant: eix per a la recerca de la coherència educativa a l’escola Verge de Lluc
 • La necessitat de la relaxació a l'Educació Infantil
 • La psicomotricitat a l’etapa d’educació infantil en un centre específic
 • La representació de la família en infants de cinc anys en el municipi de Pollença
 • LA SENSIBILITZACIÓ ENVERS ELS INFANTS AMB DISCAPACITAT MITJANÇANT EL JOC
 • Les altes capacitats a l’escola infantil. La importància del diagnòstic i el tractament dels infants i les famílies.
 • Les famílies entre a l'escola. Anàlisi de cas del CEIP Nicolau Calafat
 • L’acompanyament emocional dels infants de P5 a l’escola Congrés- Indians.
 • L’activitat física i el rendiment acadèmic en Educació Infantil
 • L’ART DELS ESPAIS A EDUCACIÓ INFANTIL
 • L’evolució del jocs populars i tradicionals a l’etapa d’Educació Infantil
 • L’expressió corporal: Cos artístic a l’etapa de l’educació infantil (3-6 anys)
 • L’expressió Corporal treballada amb infants de tres anys a partir de diferents àmbits
 • Matemàtiques cooperatives amb material manipulable
 • Mejora del aprendizaje emocional a través del juego
 • Observar per avaluar: L’experiència a Congrés Indians
 • Programa Emocional a l'educació infantil
 • Projecte d’alimentació saludable a l’etapa d’Educació Infantil
 • Projectes de treball: paper de l’infant i del docent. Anàlisi del projecte d’aula del CEIP Rodamilans
 • Proposta de nous materials en el pati d'Educació Infantil
 • Proposta didàctica trimestral: l'art en diferents etapes històriques
 • Reggio Emilia com a context de qualitat per la primera infància per assegurar l’art, l’estètica, l’experimentació i el desenvolupament de la creativitat. L’atelier i la figura de l’atelierista com factors essencials per promoure l’expressió artística. Aproximació realista i pràctica a les nostres escoles infantils.
 • Reivindiquem la dansa i l'expressió corporal: una proposta per a l'educació infantil
 • Relacions entre els processos d’aprenentatge, autoconcepte i gènere. Experiència en un context Marroquí.
 • Sanar el alma con sonrisas: Asociación Sonrisa Médica
 • Síndrome Asperger en educación infantil. Estrategias de intervención
 • Técnicas de relajación en la etapa de educación infantil
 • Transició educativa. Continuïtat entre el cicle d'educació infantil i primària.
 • Trastorn de l'espectre autista: fomentar i treballar la lecto-escriptura a l'educació infantil
 • Trastorns del llenguatge oral a educació infantil
 • Actividad física en alumnado con discapacidad en la primera etapa educativa: importancia y beneficios en el día a día. Experiencia en CEE Mater Misericordiae y comparaciones con el CP Pràctiques
 • Aportaciones y aspectos positivos de la educación musical y uso de la música como recurso en el proceso formativo en la etapa de Educación Infantil
 • Aprendre a dibuixar dins les aules d'educació infantil
 • Aproximació al model pedagògic de les escoles de Reggio Emilia i al disseny d'un espai modèlic per a l'educació infantil
 • Art i Ciències Naturals: encontres a l'escola infantil
 • Art sostenible: propostes didàctiques amb materials reciclats i la tècnica de l'estampació
 • Creixem feliços ensenyant amb el cor: fonamentem l'autoestima dels més petits
 • D'on ve mon pare?
 • De l'educació artística a l'educació sensible
 • Descobrint la lògica a partir del material inespecífic reciclat
 • Descobrir i entendre el món matemàtic
 • Disseny d'un programa promocional de bons tractes infantils per famílies de Campos
 • Educar per la mort
 • El autismo en el aula. Estrategias y recursos para favorecer la integración de personas con Trastorno del Espectro Autista
 • El Codi de l'Art: diàleg entre art i matemàtiques a l'educació infantil
 • El diálogo entre arquitectura y pedagogía:Análisis del trabajo por ambientes en el CEIP Sa Marina de LLucmajor
 • El juego como herramienta didáctica en Educación Infantil
 • El procés d'aprenentatge del llenguatge escrit a l'Educació Infantil (3-6 anys)
 • El Rincón de juego simbólico y su didáctica.
 • El rol de l'adult en el joc lliure de l'infant
 • Els contes: un recurs per treballar el desenvolupament emocional a la primera infància.
 • Els jocs tradicionals amb la col·laboració de les famílies al pati d'educació infantil.
 • Els jocs tradicionals del món com a eina didàctica
 • Els llibres d'art per a infants: una eina per descobrir
 • Els Racons a l'Educació Infantil. Com avançar en aquesta metodologia.
 • Els racons d'intercicle al CEIP Rafal Vell
 • Els rellotges a l´escola des de la perspectiva de l´educació lenta
 • Els tallers en temps de pati. Tothom pot aprendre. Tothom pot ensenyar.
 • Els titelles i les emocions bàsiques a l'educació infantil
 • El Taller de construcció a L´EI Es Faralló de Portocolom
 • El teatre i l’expressió corporal a l’Educació Infantil. Una proposta per a la seva aplicació
 • El tractament de la cultura tradicional mallorquina a l'educació infantil.
 • El trastorn de l'Espectre Autista i la seva intervenció
 • El trastorn de l’espectre autista dins l’aula
 • El treball en xarxa: la relació de l'escola amb els serveis socials.
 • Envoltats de figures i cossos geomètrics
 • Fer visible la infància: La documentació a la comunitat de petits d´"El Martinet"
 • Hábitos saludables; para prevenir la obesidad el sobrepeso y el sedentarismo infantil
 • Intervenció educativa sobre les alteracions de comunicació i llenguatge dins l’espectre autista: Estudi d’un cas
 • Jocs d'ahir, d'avui i de sempre: una proposta del joc popular i/o tradicional a l’etapa d’educació infantil
 • L'educació física a educació infantil, etapa 3-6 anys: una proposta didàctica del joc com a motor d'aprenentatge
 • L'educació infantil a Sant Joan des de l'any 1970 fins a l'actualitat
 • La conducta prosocial en la infància
 • La discapacitat auditiva: concepte, avaluació i intervenció en diferents centres educatius
 • La discapacitat auditiva en infants en l’etapa d’Educació Infantil
 • La importancia de trabajar la educación artística a través de la naturaleza
 • La intel·ligència emocional a l'aula d'infantil
 • La interculturalitat
 • La millora de la relació Famìlia-Escola amb la introducció de les noves tecnologíes. Una proposta en pràctica al CEI Teringa
 • La narració de contes a Educació Infantil: reflexions i propostes
 • La narració oral a Educació Infantil: pautes i propostes
 • Land Art a Educació infantil: un projecte possible
 • La participació de l'escola en el treball en xarxa. La complementarietat i la col·laboració en contextos de vulnerabilitat
 • La participació de les famílies a l'escoleta. Com podem afavorir aquesta participació?
 • La Pedagogia Hospitalària i l'Aula Hospitalària i la seva relació amb el món educatiu
 • La pissarra digital en Educació Infantil
 • La pràctica de la Psicomotricidad Educativa y Preventiva
 • La pràctica i la vivència del docent en els racons
 • La Realidad Aumentada en Educación Infantil
 • La relació entre família i escola a l'etapa d'Educació Infantil
 • La relació i les eines que utilitzen per comunicarse famìlia i escola
 • La resiliència: Com treballar-la des del context educatiu
 • Les calandretes occitanes i el treball del plurilngüisme.
 • Les Etapes Evolutives del Dibuix a Infantil
 • Les matemàtiques en la vida cotidiana
 • Les matemàtiques nés enllà de l'aula
 • Les primeres passes cap a l'aprenentage de l'anglès
 • Les TIC, el temps lliure i la febre de la pantalla
 • L’anglès a les aules d’Educació Infantil: Els alumnes de 5 anys entenen ordres bàsiques en anglès?
 • L’Educació Musical a Infantil: Una programació a l’aula de 4 anys
 • L’Educació Musical al CEIP Son Verí
 • L’equinoteràpia, un mètode terapèutic i educatiu mitjançant el cavall a l’etapa educativa d’infantil
 • Matexperimentant
 • Música i Creativitat van de la mà a l’Educació Infantil
 • No som diferents. Un instant en la vida dels altres. Proposta didàctica per a infants de 3 a 6 anys mitjançant l'aprenentatge cooperatiu.
 • Per qué documentar a l´escola?Sentit i significat de la documentació pedagògica
 • Programa sobre les intel·ligències múltiples en un aula de quatre anys
 • Promoció de salut infantil mitjançant el contacte amb la natura
 • Proposta d'un set d'activitats d'aprenentage d'Educació Emocional basat en els Tipus d'activitats d'aprenentatge de Judi Harris i Mark Hofer.
 • Propuesta de integración TIC en la metodología de trabajo por proyectos
 • Psicomotricitat 0-3: coneixements previs, fonaments teòrics i guia pràctica
 • Què són i en què consisteixen les pràctiques restauratives. Aplicació i aproximació al CEIP Rafal Vell.
 • Tècniques creatives a l'escola infantil: el frottage
 • Trabajar las emociones en Educación Infantil a través de los cuentos
 • TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA A LES AULES ORDINÀRIES: TÈCNIQUES D’ENSENYANÇA- APRENENTATGE
 • Treballar les matemàtiques als 3 anys, a partir de material reciclat
 • Treballem la por a l'educació Infantil
 • Una nova manera de viure la música en l’Educació Infantil (3-6)
 • 10 Propostes didàctiques interculturals per l´Educació Infantil (3-6 anys)
 • Alimentació i nutrició a l’etapa infantil, 0 – 6 anys: una proposta didàctica al segon cicle d’infantil
 • Anàlisi: Els llibres de coneixements
 • Anàlisi de la participació de les famílies a l'escola en relació al sistema educatiu finlandés
 • Análisis de la práctica psicomotriz educativa en el CEIP Mª Antònia Salvà (Son Sardina)
 • Anglès, llengua i escola: la introducció de lànglès a les aules d'educació inffantil del CEIP Melchor Rosselló i Simonet.
 • Aprendre en la natura i amb la natura. Una proposta i posada en pràctica d’itineraris amb infants de 0 – 6 a Mallorca
 • Autoconcepte i autoestima en els contes infantils
 • Beneficis de l'activitat aquàtica com a element curricular a l'escola d'Infantil (3 – 6 anys): una proposta d'implantació
 • Biblioteca i Escola, el binomi fantàstic
 • Com contar contes: estratègies per a l'Educació Infantil.
 • Comparativa de diferentes tipos de soporte para determinar su eficacia en la transmisión de cuentos en educación infantil
 • Consideraciones sobre la importancia de la educación emocional en las aulas de infantil
 • Contes per ser tots iguals
 • Desarrollo del pensamiento lógico-matemático a través del uso de material concreto natural.
 • Descobrim la relaxació: proposta per a l´Educació Infantil
 • Disseny d'un projecte de psicomotricitat
 • Distribució de l'espai. Aules d'Educació Infantil
 • El Col·legi Pius XII: un centre amb història (1948-2014)
 • El descobriment fortuït a l'Escola Infantil: propostes d'educació artística a partir del surrealisme
 • El desenvolupament dels infants de Jean Piaget i les crítiques a la seva teoria
 • El dibuix de la figura humana en infants de cinc anys
 • El dibuix en educació infantil: pràctica i significat a partir d’escenaris d’art contemporani
 • El joc: una font d´aprenentatges diversos
 • El joc psicomotriu dels infants
 • El moviment a edats primerenques
 • El paper del docent en la pràctica psicomotriu educativa dins l’etapa 3-6
 • El perfil dels professionals dels Espais Familiars
 • El Projecte Filosofia 3/18: Aprendre a pensar
 • El projecte psicomotriu als col.legis d'educació infantil
 • El Raonament Lògic i la Filosofia en la infància: Posada en pràctica
 • El rendiment acadèmic dels alumnes en funció de les característiques socials de les famílies
 • Els beneficis del joc lliure en un entorn natural
 • Els contes, eina educativa per introduir als infants a l'univers emocional. Proposta pràctica
 • Els gestos cobren vida. La importància de la comunicació verbal i no verbal
 • Els jocs populars - tradicionals i la seva utilització en l’etapa de l’Educació Infantil: una proposta d’activitat extraescolar
 • El valor y el placer del juego en la primera infancia
 • Escola-Família: Les estratègies de comunicació més eficaces per aconseguir la participació
 • Geometricart
 • Influència de la música en el desenvolupament intelectual dels infants
 • L'ambient de jocs de pensar del CEIP Son Basca
 • L'educació emocional i la resolució de conflictes a l'etapa d'infantil. Proposta d'intervenció educativa a una aula de 3 anys.
 • L'educació musical i la creativitat musical a la primera infància
 • L'expressivitat motriu: revisió i proposta per l'observació
 • La adquisición y el fomento de hábitos de vida saludables en los centros de educación infantil: Una propuesta práctica en el CEIP Coll D’en Rabassa
 • La alimentación en la etapa de Educación Infantil: ¿Cómo comen los niños? (estudio de casos 2-3 años)
 • La comunicació escola i família a tres municipis del pla de Mallorca
 • La consciència emocional a l'aula: proposta didàctica a infantil
 • La dislexia evolutiva
 • La grafomotricitat: l'aprenentatge del traçat de la leltra cursiva i script.
 • La importancia del juego en la educación infantil y la estrategia del Trabajo por rincones de juego en las aulas
 • la intel.ligència emocional a l'aula de 5 anys: Proposta d'intervenció
 • La interculturalitat: un repte en la pràctica a les aules d'Educació Infantil
 • La interculturalitat a l'escola infantil 3-6 anys
 • La interculturalitat a través del jo
 • La llengua a l'aula d'infantil
 • La malnutrició Infantil: causes, conseqüències i propostes de millora
 • La Pissarra Digital Interactiva (PDI) com a eina per a treballar l'assemblea a l'Educació Infantil
 • La psicomotricitat al primer cicle d'educació infantil (0-3 anys)
 • La psicomotricitat preventiva
 • LA QUALITAT EDUCATIVA A TRAVÉS DEL MODEL ESPONTANEÏSTA
 • La relaxació psicomotriu aplicada a l'aula de 3 anys
 • La resolució de conflictes a les aules d'Educació Infantil
 • Les emocions a l'Educació Infantil: Concepte de Dol
 • Les imatges també es llegeixen
 • Les intel·ligències Múltiples com a procés d’ensenyament - aprenentatge de la llengua anglesa a les aules d’Educació Infantil
 • Les preguntes compromeses dels infants
 • L’activitat aquàtica dins l’escola a l’Etapa d’Educació Infantil
 • L’activitat física com a eina facilitadora de la inclusió a l’etapa d’educació infantil
 • L’aprenentatge dels nombres i operacions amb material manipulable
 • L’Art d’acció a l’educació infantil: una aplicació pràctica
 • L’aula hospitalària, un servei educatiu per als nins/es i joves hospitalitzats
 • Manifestar emocions a partir de les modalitats artístiques: viatge al cor artístic dels nins de 4 anys.
 • Més enllà de l´observació.L´essència de la mirada
 • Participació de les famílies a l'aula a través d'activitats
 • Projecte coeducatiu a partir del conte "La Ventafocs"
 • Propostes per treballar la Interculturalitat a les aules d'Educació Infantil
 • Teatre per a infants de 5 anys
 • Treballem l'emoció de la por
 • un món d'emocions en els contes il·lustrats
 • Un món de gegants: la fotografia com a eina didàctica a l'Escola Infantil
 • Un viatge emocional a l´aula. Viure i assajar la por
 • Anàlisis comparatiu dels sistemes educatius d'Espanya i Filàndia
 • Arquitectura escolar exterior a Mallorca S.XX
 • Blog: Transtorn del espectre autista
 • Canal de comunicació oral entre famía i Escola.
 • Com treballar la multiculturalitat a l'escola
 • Coumnicació no verbal dels infants de 5-6 anys
 • Cultura d'infant. Cultura de joc
 • Educación Inclusiva. Todos Iguales, Todos Diferentes
 • El desemvolupament de la memoria desde el naixement fins els 6 anys
 • El juego: herramienta educativa.
 • El llenguatge oral i escrit a les escoles infantils de Pistoia
 • El museu com espai educatiu
 • Els contes també se poden tocar
 • El teatre a l'Educació Infantil
 • El Tema de la Llectoescritura en els Programes de Formació dels Mestres d'Educació Infantil i l'opinió de l'Alumnat
 • El vincle afectiu en la primera infancia
 • Evolución del taller de lecto-escritura en el aula de 4-5 años-
 • Families no convencionals a l'escola.
 • Història de la il.lustració infantil a Espanya
 • Inicis d'un procés de canvi
 • Introducció de les emocions a les llars de P4. Guia per a pares i mares sobre Educació Emocional
 • Investigació i anàlisi del mètode de desenvolupament mental "Aloha Mental Arithmetic"
 • Joguines d'època
 • Juguem a pensar
 • L'autonomia a l'infant
 • L'expressió plàstica com a llenguatge a Pistoia
 • L'importancia de l'alimentació saludable a l'educació infantil
 • La clínica, u racó a Educaió Infantil.
 • La construcció de la noció temporal en la infancia a través de la narració i la representació.
 • La diversidad en un aula de educación infantil
 • La identitat a l'escola
 • La influència dels Mèdia en les conductes plàstiques infantils
 • La lectoescritura en Educación Infantil: Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje
 • La màgia dels ambients. Apredre a través del joc.
 • La participació de les famílies a l'escola.
 • La Psicomotricitat en l'etapa 3-6 anys
 • La realitat del Homeschooling
 • Legat arquitectònic espanyol a la ciutat de Tetuán
 • Les capacitats innates envers les matemàtiques
 • Les Matemàtiques a través del joc: juguem amb les matemàtiques.
 • Manual de trastorns de llenguatge oral i escrit
 • Participació família - escola
 • Programació d'una aula de 5 anys per a escola de música
 • Relació famía-escola: anàlisi de la comunicacio individuál en C:E.I:P Miquel Durán i Saurina
 • Relacions entre família i escola desde la 2ª republica (1931) fians a l'actualitat
 • Relacions Familia-Escola (Estudi D'un Cas)
 • Retorn de la cultura mallorquina a les aules
 • S'alça el teló...
 • TDAH i problemes associats: El desenvolupament de les habilitats comunicativo-lingüistiques
 • Treballar les emocions a través del teatre
 • Treballem les sortides als museus