Listen

Degree in Hotel Management

240 credits - University School of Hotel Management of the Balearic Islands

Entry Profile

El Grau de Direcció Hotelera està dirigit a estudiants interessats en formar-se com a professionals polivalents amb una clara motivació per a la indústria hotelera, amb una bona capacitat comunicativa en diverses llengües, organitzativa i comercial, així com amb una actitud col·laboradora i de treball en equip, i una alta consideració sobre la importància de l'excel·lència del servei en els diferents camps del sector hoteler, tant en un entorn nacional com internacional. Està especialment enfocat a estudiants receptius a adquirir sòlids coneixements, competència i habilitats que els capacitin per planificar, liderar, gestionar, organitzar, dirigir i controlar projectes i equips de treball, així com a prendre decisions en un escenari canviant, global, complex i competitiu, en un sector, l'hoteler, on les necessitats del client són cada vegada més diverses i estan en constant evolució.

Entry information

Number of places. Academic year 2020-21: 80

Course entry methods

Course entry methods Preferences
Students who have passed a university entrance examination (1)
Higher vocational graduates (2)
(3) Weighted subjects in the voluntary stage. Academic year 2020-21:
  • Business economics (0,2)
  • French II (0,2)
  • Geography (0,2)
  • German II (0,2)
  • Mathematics for the Social Sciences II (0,2)
  • Mathematics II (0,2)
Those who have passed the over-25s entrance examination Social and Legal Sciences  
University graduates  
Over-40s who have accredited professional or work experience  
Those who have passed the over-45s entrance examination  
University programmes started at another UIB campus  
Specific students who have a high-school diploma without the PAU  
Official Spanish university studies already begun  
Overseas university studies already begun or finished without being officially accredited  
Admission mark calculation
For programmes with limited places, the entrance mark for courses will be calculated in accordance with the following criteria:
(1) For entry with high-school diploma or equivalent (PAU: university entrance exam) , the entrance mark is calculated (out of 14 points) with the entrance mark and the two best weighted marks from passed subjects, in accordance with the weighting parameters.
(2) For entry with a higher vocational qualification , the entrance mark is calculated (out of 14 points) with the average from the training course and the two best weighted marks from subjects passed in the PAU entrance block, in accordance with the weighting parameters.
(3) For further information, please see the full details of the weighting parameters for university admission

Cut-off markNotas de corte

 

Validations

Credit Recognition and Transfer Committee for GDHO

Secretary
Pons Nicolau, Juana Maria
Member 2
Roca Moll, Juan
Member 4
Martín Ortigosa, Sasmita

Accreditation grid for first and second cycle curricula and new curricula (degree)

Table of equivalences by curriculum Degree in Hotel Management (Aff. Centre Hotel Management of the BI)

University Diploma in International Hotel Management
University Diploma in International Hotel Management Degree in Hotel Management (Aff. Centre Hotel Management of the BI)
60000: English I
29906: English I
60001: German I
29905: German I
60002: Food and Beverage Operations I (Kitchen)
29903: Kitchen Management
60003: Food and Beverage Operations II (Restaurant and Bar)
29909: Restaurant Management
60004: Food Security and Nutrition
29904: Food Safety and Nutrition
60006: Information Technology (IT)
29900: Information Technology
60007: Cultural Heritage
29955: Nature, Heritage and Tourism
60008: Economics
29901: Introduction to Economics
60009: Introduction to Business Companies
29908: Introduction to Business
60010: English II
29910: English II
60011: German II
29911: German II
60012: Lodging Operations and Management I
29913: Lodging Management
60013: Lodging Operations and Management II
29919: Lodging Management and Revenue Management
60014: Accountancy
29916: Accounting
60015: Tourism Geography
29902: World Geography of Tourism I
60016: Tourism Law
29907: Basic Notions of Law
  • 60017: Hotel Facilities and Equipment
  • 60033: Occupational Safety and Health
29912: Facilities, Equipment and Occupational Hazard Prevention
60018: Human Resource Management
29927: Team and Human Resources Management
  • 60019: Tourism Marketing
  • 60034: E-Commerce
29926: Tourism Marketing and e-Commerce
60020: English III
29918: English III
60021: German III
29917: German III
60022: Management Accounting and Cost Analysis
29924: Cost Accounting
60023: Digital Tourism Projects
29922: Technology Projects in the Hotel Sector
60024: Food and Beverage Management
29925: Food and Drink Management
60025: International Tourism
29915: World Geography of Tourism II
60026: Labour Relations in the Hotel Sector
29923: Labour Relations in the Hotel Sector
60027: Transactions and Contracting in Tourism
29929: Tourist recruitment
60028: Practicum / Work Placement I
29928: Practicum I
60029: Finance in Hotel Companies
29930: Financial Management of Hotel Companies
60030: Environmental and Quality Management
29931: Environmental and Quality Management
60031: International Hotel Management
29957: Growth Policies in the Hotel Sector
60032: Strategic Management
29971: Strategic Management at Hotel Businesses
60035: Public Relations and Protocol
29943: Public Relations and Protocol
60036: Conference and Convention Organisation
29940: Conference and Convention Management and Organisation
60037: Business Culture and Communication
29934: Oral Communication in Business English
60038: Enology, Somelier and Beverage Management
29945: Oenology and Sommelier Service
60039: Gastronomy
29944: Culinary Trends Analysis
60040: Buffet, Event and Catering Management
29941: Buffet, Banquet and Catering Management
60041: Cultural Tourist Products in the Balearics
29956: Tourism Products in the Balearic Islands
60042: Tourism Company Taxation
29958: Taxation for Hotel Businesses
60043: English IV
29920: English for Executives
60044: German IV
29921: German IV
60045: Practicum / Work Placement II
29932: Practicum II

Automatic accreditation between higher technical programmes and university courses

Automatic accreditation of credits between courses on higher degree training cycles from the professional groups in the Balearic Islands and university degree courses in Degree in Hotel Management (Aff. Centre Hotel Management of the BI)
CFGS Administration and finances
Subject Credits
29900 - Information Technology 6
29906 - English I 6
29908 - Introduction to Business 6
29916 - Accounting 6
29927 - Team and Human Resources Management 6
Total 30
CFGS .
Subject Credits
29905 - German I 6
29906 - English I 6
29908 - Introduction to Business 6
29913 - Lodging Management 6
29919 - Lodging Management and Revenue Management 6
29926 - Tourism Marketing and e-Commerce 6
29928 - Practicum I 12
29936 - French 3
29943 - Public Relations and Protocol 3
Total 54
CFGS Senior Technician in Travel Agencies and Events Management
Subject Credits
29902 - World Geography of Tourism I 6
29905 - German I 6
29906 - English I 6
29908 - Introduction to Business 6
29926 - Tourism Marketing and e-Commerce 6
29936 - French 3
29940 - Conference and Convention Management and Organisation 3
29943 - Public Relations and Protocol 3
Total 39
CFGS .
Subject Credits
29902 - World Geography of Tourism I 6
29905 - German I 6
29906 - English I 6
29908 - Introduction to Business 6
29936 - French 3
29943 - Public Relations and Protocol 3
29964 - Historical and Artistic Routes 3
Total 33
CFGS Senior Technician in Kitchen Management
Subject Credits
29906 - English I 6
29908 - Introduction to Business 6
29903 - Kitchen Management 6
29904 - Food Safety and Nutrition 6
29928 - Practicum I 12
Total 36
CFGS .
Subject Credits
29906 - English I 6
29908 - Introduction to Business 6
29904 - Food Safety and Nutrition 6
29909 - Restaurant Management 6
29928 - Practicum I 12
29936 - French 3
29941 - Buffet, Banquet and Catering Management 3
29945 - Oenology and Sommelier Service 3
Total 45
CFGS Senior Technician in Sociocultural and Tourist Organisation
Subject Credits
29906 - English I 6
29908 - Introduction to Business 6
29942 - Leisure and Entertainment Business Management 3
Total 15

Academic Accreditation Committee