Double degree in Early Childhood Education and Degree in Primary Education (pla 2022)

366 credits - Faculty of Education

For admission to the Early Childhood and/or Primary Education degree programmes, as well as the double degree in Early Childhood and Primary Education, preference will be given to those who pass the personal aptitude test (PAP_EDU).

Duration 5 years / 366 credits
Level MECES 2
Places
20 places for the academic year 2024-25
Mode In-Person Classes
Price
Public price per credit, 1st registration: ¤15.63, ¤36.02, ¤77.97, ¤108.05 for 1st, 2nd, 3rd and 4th enrolment respectively. (*)
Total cost of the first enrolment in the first year: ¤1,166.55 (*) (**)

(*) Prices for the academic year: 2023-24
(**) Total cost of the first enrolment in the first year, including taxes, for EU members under 28 years of age without any special condition:

El PCEO-Doble Grau en Educació Infantil i en Educació Primària té com a objectiu bàsic formar els/les futurs/es mestres que treballaran en les etapes educatives d’infantil i primària.

Així és que, el títol de grau d'Educació Infantil és un dels títols de grau prevists pel RD 1393/2007, de 29 d'octubre, Capítol III, art. 12.9, com a títol que habilita per a l'exercici d'una activitat professional regulada a Espanya. Les condicions a què s'ha d'adequar les estableixen la Resolució de 17 de desembre de 2007 de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació i l'Ordre ECI 3854/2007, de 27 de desembre, que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de mestre d'educació infantil.

D’altra banda, el títol de grau d'Educació Primària és un dels títols de grau prevists pel RD 1393/2007, de 29 d'octubre, Capítol III, Art. 12.9, com a títol que habilita per a l'exercici d'una activitat professional regulada a Espanya. Les condicions a què s'ha d’adequar les estableixen a la Resolució de 17 de desembre de 2007, de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació i de l’ORDRE ECI/3857/2007, de 27 de desembre, que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de mestre en Educació Primària. Es tracta per tant d’un títol indispensable per a l’exercici de la professió de mestre en el tram del sistema educatiu 6-12 anys.

 Download programme information

 
 

Social and Legal Sciences

Head of Studies:

Share this degree with your friends:

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact serveis administratius Guillem Cifre de Colonya