Degree in Catalan Language and Literature

240 credits - Faculty of Philosophy and Arts

20726. Final Degree Project (2024-25)

Credits 6 ECTS.
Type Final Degree Project
Status Current curriculum and subject available in this curriculum, centre and island.
Syllabus Available from 17/07/2024

Pre-requisites

 • You need to be enrolled for all basic training subjects in the same academic year or have passed them
 • You need to have passed 120 credits from mandatory and elective subjects

Recommended bibliography available in the UIB library collection

There are no recommended books in the university library collection ( more information here (catalan) ).
To view the complete bibliography, please see the corresponding section within the subject course guide.

Information regarding course groups

Period: 2nd semester

Syllabi from previous years

Academic year groups 2023-24

Academic year groups 2022-23

Academic year groups 2021-22

Academic year groups 2020-21

Period: 2nd semester

Academic year groups 2019-20

Period: 2nd semester

For information on subject groups from years prior to 2019-20 , please use the course guide search engine (in Spanish)

End-of-degree project

 • Bibliografia de Pere Orpí
 • Construcció i difusió de la identitat catalana a través de referents literaris en la música del període 2017-2023
 • Desig, cos i masculinitat a la poesia de Damià Huguet
 • Edició i breu anàlisi lingüística d'un manuscrit medieval: Consolació d'ermità de Ramon Llull
 • El català dels joves de Mallorca: ús de la llengua a les xarxes socials i anàlisi de la qualitat lingüística.
 • Estudi qualitatiu sobre l'impacte emocional de la dislèxia en estudiants de la UIB
 • Evolució dels usos lingüístics dels alumnes a l'IES Mossèn Alcover
 • Joan Francesc López-Casasnovas: estudi de l?_?obra poètica
 • L'horticultura a la literatura catalana
 • La construcció del jo poètic a Sons nets d'Àngel Terron i Sons bruts de Carles Rebassa
 • La ideologia en la llengua a les eleccions: una anàlisi del discurs
 • La llengua catalana a les xarxes socials: la comunicació de continguts
 • Les pedres marcades
 • Núria Bendincho
 • Una aproximació variacionista a les formes simples del subjuntiu en el català parlat d'Alaró
 • Cançons populars mallorquines, d'Antoni M. Penya: edició i estudi introductori
 • Dramatúrgia, turisme i identitat mallorquina a partir de l'anàlisi de Rostoll Cremat
 • Edició i catalogació de les rondalles de «La Página Menorquina de El Bien Público»
 • El Reducte Català: bookstagrammers i les transformacions del valor literari
 • Itinerari literari per la Delta de l'Ebre
 • L'extensió de l'ús: La llengua catalana a l'administració local de Mallorca
 • La conquesta de Mallorca als textos cronístics medievals
 • La performativitat turística des del gènere i la globalitat. El cas de Tsunami, d'Albert Pijuan
 • La tradició literària des de la reinterpretació: la poesia de Dolors Miquel com a contraescriptura
 • Mallorca a la crònica de Ramon Mumtaner
 • Ontogènia del llenguatge. Un estudi lingüístic d?_?un infant amb desenvolupament típic
 • Realitat històrica i ficció a tres novel·les de Sebastià Alzamora: Miracle a Llucmajor, Dos amics de vint anys i Reis del món
 • Un estudi de les ideologies lingüístiques aplicat a les percepcions dels futurs mestres de Mallorca
 • Aprenentatge de català i dones marroquines
 • Aproximació sincrònica als malnoms de Puigpunyent
 • “DONA, TURISME I CANVI SOCIAL A MALLORCA. UNA APROXIMACIÓ DES DE LA LITERATURA”
 • Els llibres d'estil i la segona oralitat: algunes consideracions
 • Imatges de la prostitució en la literatura catalana contemporània: un recorregut
 • L'anàlisi del Neolatino. És viable una modalitat panromànica?
 • L'aportació d'Isidor Macabich a l'estudi del folklore d'Eivissa
 • La primera etapa del Museo Balear (1875-1877). Descripció i anàlisi
 • La teoria queer com a eina d'interpretació en la cultura catalana: una panoràmica genera
 • “Quedeu-vos a casa, però feu vida normal”: folklore en temps de pandèmia
 • Andreu Vidal: les figures de la transfiguració
 • Aproximació interseccional a la cortesia lingüística: gènere i variació dialectal en català
 • Discursos sobre la vellesa en la literatura catalana contemporània: una aproximació
 • Estereotips de gènere i novel·la històrica: El cas de Lluís-Anton Baulenas
 • Estudi del pensament lingüístic d'Aina Moll
 • Estudi i anàlisi d'un manuscrit medieval català
 • Gestió de la diversitat: Pla d'acolliment lingüístic a Lloseta
 • Gronxant-se a la frontera de la ficció: Els límits entre realitat i ficció a la literatura catalana autobiogràfica
 • Les formes d'imperatiu més clític en el català de Sóller
 • L’animalitat en l’obra d’Irene Solà i Jaume Coll: els subjectes no sempre són humans
 • Què pensen els glosadors? Introducció a la dècima i als peus forçats dels Glosadors de Mallorca
 • "Manolo, hazte la cena solo". Feminisme i comunicació folklòrica: la configuració artística de la revolta
 • «Que un poble que de tot riu, tota sa por l’hi arruixa»: Els versots santantonians dels Dimonis de sa Pedrera
 • Anàlisi de corpus d'infants que adquireixen el català per mitjà de xarxes complexes sintàctiques
 • Aproximació a algunes característiques fonètiques i lèxiques del parlar de Campanet
 • Confecció i explotació d’un corpus oral: IBPARL
 • Constants temàtiques en la narrativa de Llucia Ramis
 • Del cinema a la literatura: anàlisi d'El dia que va morir Marilyn i Tarda, sessió contínua, 3.45
 • Els articles de Gabriel Alomar a La Campana de Gràcia (Estudi i transcripció 1907-1909)
 • Éssers fantàstics a les Illes Balears: descripció i catalogació
 • Estudi i comparació de Poesies (1885) i Poesies (1907), de Miquel Costa i Llobera
 • La dimensió identitària en la narrativa de Marta Rojals: alteritat, descomposició i apoderament dels personatges femenins
 • La situació de la llengua catalana en els espais publicitaris dels mitjans de comunicació audiovisuals: el cas de TV3 i IB3
 • Les missions de recerca de l'Obra del caçoner popular de Catalunya a Mallorca: descripció i anàlisi
 • Oferiments i peticions: un estudi contrastiu entre el català i el polonès sobre les estratègies de cortesia
 • Viatge a Terra Santa Introducció a l'estudi d'un manuscrit inèdit
 • Catalogació i descripció dels materials didàctics i artístics generats entorn de l'Aplec de Rondaies Mallorquines d'Antoni M. Alcover
 • De la literatura de viatges a Josep Maria Espinàs: anàlisi de l'obra A peu per Mallorca sense veure el mar
 • El Cançoner de Pau Rander. Edició, estudi i contextualització.
 • El cos de la dona des de la dona: visions de creadores contemporànies ens els àmbits de la poesía i de la plàstica
 • El paisatge lingüístic d'un municipi amb turisme cultural i paisatgístic massiu. Anàlisi de la retolació institucional i comercial de Valldemossa (Mallorca)
 • El parlar dels carboners: tretze entrevistes de testimonis de l'ofici del carbó a Mallorca.
 • Jaume Pomar i Fuster (1868-1942). Recerca i anàlisi de la seva obra poètica publicada a revistes i diaris
 • La intertextualitat en el teatre de Josep Ramon Cerdà: estudi dels casos: Víctor i el monstre, Hamlet Party i Imitació del foc.
 • La versió catalana del Liber gestorum de Pere Marsili: transcripció de folis 77r91v i estudi dels noms i adjectius
 • La veu dels lletraferits 2.0. Anàlisi de la construcció del discurs crític dels blogs literaris
 • Les formes de l'ècfrasi: una proposta de classificació a partir de la poesia de Josep Palau i Fabre, Narcís Comadira i Vinyet Panyella
 • Variació en la interfície prosòdia-sintaxi
 • "Encomana el català": retòrica i símbols d'una planificació lingúística moderna
 • "Mai de mai, bandera blanca": un recorregut per la poesia d'Antonina Canyelles
 • Converses privades: estudi dels grafits latrinaris del campus de la Universitat de les Illes Balears
 • Descripció diacrònica i sincrònica dels parlars occitans
 • Dues poetes entorn d'un jo poètic: estudi de la figuració pragmàtica en l'obra de Blanca Llum Vidal i Laia Martínez
 • El "pacte autobiogràfic" en els retrats literaris de Josep M. Castellet
 • El Romanx: descripció i caracterització
 • Els articles determinants en el parlar col·loquial de Palma
 • Entorn de la recuperació dels cossiers de Pollença
 • Estudi sobre onomàstica: la contracció ca[sa] en la toponímia no urbana de Sóller. Anàlisi i georeferenciació
 • Història i ficció en el relat de Ramon Muntaner. Els conflictes entre les corones d'Aragó i Mallorca
 • L'obra del Cançoner Popular de Catalunya a Pollença
 • La conquesta de Mallorca a través de les cròniques medievals. Estudi comparatiu
 • La Festa de l'Os de Sant Llorenç de Cerdans
 • LA FIGURA DE LA DONA A LA NARRATIVA D’ANTÒNIA VICENS (1968 – 1987)
 • Les passions ocultes: l'epistolari Porcel-Villalonga
 • Textos i imatges d'una guerra. Proposta d’anàlisi de tres àlbums il·lustrats sobre la guerra civil
 • “La volies cantar d’una manera humil”. La quotidianitat en la poesia de Vicent Andrés Estellés
 • "ORACIONS DE RAMON", UNA APROXIMACIÓ A LA TRADICIÓ MANUSCRITA
 • AFINITATS I DIFERÈNCIES ENTRE SANT FRANCESC I RAMON LLULL
 • ANÀLISI DE L'ASSIMILACIÓ DE LA NORMATIVA DE LA LLENGUA CATALANA EN ARRIBAR A LA UNIVERSITAT
 • Anàlisi del tractament actual de les ['ə] i ['ɛ] en el parlar de Binissalem
 • APORTACIÓ A L'ESTUDI DE LES DANSES DELS COSSIERS
 • EDICIÓ I ESTUDI LINGÜÍSTIC D'UN TEXT ANTIC CATALÀ (1419)
 • EL LLEGAT PERIODÍSTIC I LITERARI DE MIQUEL MANUEL SERR I PASTOR: RECERCA I ANÀLISI DELS SEUS ARTICLES AL SETMANARI 'SÓLLER'
 • ELS CLUBS DE LECTURA DE LES ILLES BALEARS
 • Els Contes d’Eivissa de Hans Jakob Noeggerath i Josep Roure i Torent
 • ELS INICIS DEL TURISME A CAN PICAFORT CONTATS PER SET VEUS FEMENINES
 • ESTRATÈGIES DE (DES)CORTESIA EN EL DEBAT PARLAMENTARI: ANÀLISI DEL DEBAT DE VALIDACIÓ DEL DECRET LLEI
 • FOLKLORE DE NADAL
 • GUILLEM D'EFAK. LLENGUA I IDENTITAT DES DE LA PERIFÈRIA
 • INTERPEL·LACIONS INTERPERSONALS EN UN ÀMBIT PÚBLIC
 • L'ÚS DELS VERBS ÉSSER I ESTAR EN CATALÀ I EN CASTELLÀ
 • LA CONQUESTA DE MALLORCA A LES CRÒNIQUES CATALANES I L'ÀRAB
 • LA FESTA DE SANT ANTONI I LA SEVA POESIA POPULAR
 • LA ROQUETA. IL·LUSTRACIÓ MALLORQUINA (1902). UNA REVISTA IMPORTANT A MALLORCA AL COMENÇAMENT DEL SEGLE XX
 • LES EDITORIALS INDEPENDENTS A MALLORCA
 • LES MARES A LES RONDALLES
 • MARIA ANTÒNIA OLIVER I LA NOVEL·LA NEGRA
 • NOVEL·LA I FEMINISME. ELS PERSONATGES DE LA TRILOGIA 'RAMONA, ADÉU, 'EL TEMPS DE LES CIRERES' I 'L'HORA VIOLETA' DE MONTSERRAT ROIG
 • RELIGIÓ I CRÍTICA A L'ESGLÉSIA A ANSELM TURMEDA I RAMON LLULL
 • ¿Això era i ja no és? Folklore, tradició i identitat a Maceta
 • Alguns trets característics del parlar de Son Servera
 • Anàlisi de dissenys i aplicacions de plans de gestió d’ús lingüístic: l’ensenyament comunicatiu de la llengua catalana a la comunitat amazic del Principat de Catalunya i de les Illes Balears
 • Anàlisi de la ironia en les novel·les inacabades de Pere Calders: el lloc que ocupen en el conjunt novel·lístic caldersià
 • Anàlisi de les dificultats en la representació fonèmica en llengua catalana, la primera passa dels nins cap a l'ortografia.
 • Els gèneres cançonístics: Entre el folklore i l’arxivística folklòrica
 • Els malnoms felanitxers contemporanis
 • Els usos dels verbs ésser i estar en català
 • El tema de la Passió en el llegendari català
 • Estudi i edició d’un text passionístic del segle XVIII: La presa de Christo Jesús y la sua Passió y Mort
 • Estudi lingüístic del Llibre de consolació d’ermità, de Ramon Llull
 • Folklore electrònic universitari: la UIB i l’Informer
 • Folklore i folklorisme en el discurs polític del Partit Popular
 • L'obra del Cançoner Popular de Catalunya a Porreres
 • La Glosa a Mallorca i la seva recuperació
 • LA TOPONÍMIA DEL REGNE DE MALLORCA A LES GRANS CRÒNIQUES
 • La transmissió lingüística intergeneracional en parelles lingüísticament mixtes (català/castellà) a un poble de l’interior de Mallorca (Sineu)
 • Les novel·les de Gabriel Janer Manila sobre personatges històrics
 • L’aportació de Gabriel Janer Manila a l’etnopòetica: una biobibliografia
 • Paisatge lingüístic als establiments comercials del barri de Pere Garau (Palma)
 • Planificació lingüística al Quebec: corpus i estatus del francès quebequès. Comparativa amb el cas català
 • Quan Alaró cantava: La presència d’Alaró dins l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya
 • Realitat i ficció en els personatges de Llorenç Villalonga de les novel·les Les Fures, El misantrop i Un estiu a Mallorca
 • Damià Huguet: poesia filmada
 • Des d'una literatura subversiva i intertextual a la crònica de la quotidianitat: la narrativa breu de Biel Mesquida
 • Edició i comentari de 'Bolles de fang' de Miquel Àngel Riera
 • El cànon literari català: estat de la qüestió
 • El concepte de poesia en Miquel Martí i Pol
 • Els assaigs ideològics i el periodisme polític d'Andreu Nin
 • Els malnoms de Pollença
 • L'ús dels proverbis a l'Aplec de Rondaies Mallorquines d'en Jordi des Racó
 • La inestabilitat dels nivells culturals: mecanismes de relació...
 • LA SITUACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA EN L’ÀMBIT COMERCIAL A LES ILLES BALEARS
 • Plurilingüisme en els alumnes de 1r d'ESO de l'IES Porreres
 • Política lingüística i experiències de planificació de l'ús lingüístic
 • Ramon Llull: la pobresa voluntària al 'Romanç d'Evast e Blaquerna'
 • De Maó a Ladrillo:Recull i anàlisi d’ítems folklòrics sorgits arran de la política lingüística del Govern Bauzá
 • El model de llengua del blogs d’Internet. Anàlisi de deu blog dels diaris Ara i Vilaweb
 • El realisme màgic en La dona dels meus somnis i Cròniques de la veritat oculta. Estudi comparatiu
 • Estratègies narratives i condició de la dona en la narrativa breu inicial d'Antònia Vicens, Montserrat Roig i Maria Antònia Oliver
 • Immigració i integració lingüística
 • La llengua catalana a IB3 Televisió. El bilingüisme als mitjans de comunicació
 • Mateu Obrador; Vida i obra folklòrica
 • Poetes per-versos: la performativitat en la poesia catalana contemporània
 • Una aproximació sistèmica a ters plataformes de difusió de poesia a Mallorca (1974-1990)