Degree in Primary Education

240 credits - Faculty of Education
  If you cannot find all of the information on the course that you are taking, check the old degree in Primary Education study programme.

Degree data and benchmarks

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
New students 290 279 277 282 331 337 323 319 246
Registered students 290 517 742 970 1043 1142 1178 1223 1156
Graduates - - - 161 151 184 193 198 234

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Admin and Services Staff
Students
 • Aina Quintana Carbonell

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Faculty of Education Quality Assurance System

Planning improvement measures

Improvement plan

Accountability and transparency

Link to the Register of Universities, Centres, and Degrees (RUCT)

Procedure Document Date/Year
Verification BOE(Official State Gazette) Curriculum second Modification 29/01/2019
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2016-17) 23/03/2018
Verification Council of universities' resolution 28/06/2017
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2015-16) 23/06/2017
Accreditation Final accreditation report 28/04/2017
Accreditation Self-assessment report 01/07/2016
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2014-15) 04/03/2016
Monitoring External follow-up report (2013-14) 29/07/2015
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2013-14) 13/02/2015
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2012-13) 18/02/2014
Monitoring External follow-up report (2011-12) 30/07/2013
Verification Third official university statement modification 30/07/2013
Verification Third external report modification 30/07/2013
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2011-12) 06/02/2013
Verification Second official university statement modification 20/09/2012
Verification Second external report modification 20/09/2012
Verification First official university statement modification 23/02/2012
Verification First external report modification 23/02/2012
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2010-11) 26/01/2012
Verification BOE(Official State Gazette) Curriculum 28/06/2010
Verification Implementation. Council of Ministers' resolution 04/09/2009
Verification Official university degree statement 05/06/2009
Verification Final verification report 05/06/2009

End-of-degree project

 • Carecterístiques antropomètriques i capacitats físiques: Relació entre motivació dels escolars a les classes d'Educació Física
 • Treballar la diversitat cultural a partir d'Educació Musical en el segon cicle de Primària
 • Geocaching: una nova oportunitat per descobrir Eivissa i enriquir el currículum de ciències.
 • L'Aprenentatge-Servei: una aproximació teòrica i pràctica
 • L’aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’Educació Física.
 • Treballar la cohesió de grup a través de l'acció tutorial a les aules d'educació primària
 • La immersió lingüística com a procés de superació de dificultats educatives de l’alumnat d’Incorporació Tardana a les Illes Balears des d’una vessant inclusiva.
 • L'evolució dels rols de gènere a l'àrea d'Educació Física. Des del franquisme fins a ''actualitat
 • "Museo de aula: un proyecto sobre el franquismo"
 • La lengua oral en nuestras aulas de educación primaria
 • Treball d’investigació sobre els mapes mentals en Geografia de la percepció de dos centres educatius
 • Les rondalles mallorquines a l'Educació Primària.
 • Les relacions família i escola en Educació Primària
 • Las pizarras digitales interactivas como elemento motivador en la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera
 • PROPOSTA DE CREACIÓ D'UN REPOSITORI DE RECURSOS OBERTS DE QUALITAT PER ENSENYAR CIÈNCIES EN ANGLÈS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Els estils d’aprenentatge
 • La interdisciplinarietat: els nombres en l’educació física, proposta d’intervenció didàctica.
 • La participació educativa: anàlisi de la comunicació entre l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes d'un centre educatiu i la seva comunitat educativa
 • La bona alimentació i els hàbits saludables
 • El mètode BAPNE i l'atenció
 • L'expressió oral dins l'aula.
 • L'educació física inclusiva: estratègies generals
 • El model de "Flipped Classroom" a Educació Física
 • What impact does obesity have on primary school children and how can it be tackled?
 • HACIA UN FUTURO SALUDABLE
 • La intervenció socioeducativa en els camps de refugiats. El cas dels refugiats sirians.
 • Sa Comuna de Bunyola. Itinerari didàctic per a Educació Primària
 • La educación emocional y de valores en el aula a través de los cuentos: tres unidades didácticas
 • L'expressió de les emocions. El teatre com a recurs
 • Com influeix la música en els processos implicats en l’adquisició de la lectura
 • La lectura y escritura en el método Montessori
 • ¿Son los maestros de Educación Física tan inclusivos como sus alumnos?
 • 8,5
 • LA TEATRALITZACIÓ COM A EINA PER A AFOVORIR L'EXPRESSIÓ ORAL EN CATALÀ
 • L’ús de la Geolocalització per a potenciar les Ciències Socials: Activitat per treballar la història d’Eivissa amb alumnes d’Educació Primària
 • Programa de Educación Emocional para Educación Primaria
 • Reintroducción del dibujo del natural en la Escuela primaria
 • Treballar les emocions a través dels contes
 • ELS AMBIENTS A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • L'Art a les aules de Primària. Estratègies per una Educació Artística de qualitat
 • Obesitat infantil: un greu problema en auge dins la societat actual.
 • La recepción de la pedagogía de John Dewey en España: una aproximación a través de la revista El Magisterio Español.
 • Programa para el fomento de hábitos saludables
 • La música com a recurs motivacional en les sessions d'Educació Física
 • El juego como recurso para el aprendizaje de la expresión escrita en lengua española
 • El uso del cuento en la enseñanza de la Educación Primaria en inglés
 • La importància del joc educatiu a l'Educació Primària
 • Les aportacions de la teràpia assistida amb animals en un infant amb dificultats d’interacció i comunicació.
 • Les intel·ligències múltiples i el desenvolupament d’aquestes dins l’aula
 • Joc cooperatiu com a eina de l'aprenentatge cooperatiu. En cerca de la resolució no violenta dels conflictes
 • La Música com a instrument per a l'aprenentatge de l'Anglès i altres Llengües
 • Talleres de estimulación del lenguaje y de prevención de las dificultades lingüísticas en alumnos de 3 años del “C. C. La Milagrosa (Palma)”
 • Inclusión de niños con Discapacidad Sensorial en el Área de Educación Física
 • Educación Física inclusiva posada a la práctica
 • Conocimiento y utilización de estrategias específicas con el alumnado con NEE en las aulas de E.F. de nivel de primaria.
 • 5,4
 • Propuesta didáctica para el aumento del tiempo de compromiso motor en las sesiones de Educación Física
 • Educar el cor. Proposta didàctica a les aules d’Educació Primària mitjançant el conte com a recurs didàctic: “Blue, the robot”
 • Adaptación social y acoso escolar en adolescentes con historia de trastorno del desarrollo del lenguaje
 • Disseny de tasques multinivell a Ciències Naturals per 6è d’Educació Primària
 • Prevenció de l'aparició de les dificultats en lectoescriptura
 • Disseny Universal d'Aprenentatge per donar resposta a la diversitat d'alumnat
 • Incorporació de les TIC en l'aprenentatge de la llengua anglesa. Estudi de la situació a les Illes Balears
 • La nutrición y el ciclo biológico de las plantas. El huerto escolar como propuesta didàctica en Educación Primaria.
 • Percepción y satisfacción de las familias en cuanto a las metodologías activas utilizadas en el ámbito educativo.
 • L'ensenyança de la llengua anglesa a l'alumnat de primària amb dislèxia
 • Millora dels hàbits saludables de l’alimentació i la importància de la gestió del temps dels pares.
 • Anàlisi de la relació existent entre la família i l’escola al CEIP Duran Estrany
 • L'objecte en l'art. Una proposta didàctica per al segon cicle d'Educació primària
 • La construcció d'un record. La fotografia escolar a l'Escola primària
 • Propuestas para la introducción de canciones como metodología para el aprendizaje del inglés en Educación Primaria
 • Aprendre ortografia amb les TIC. El cas concret de la vocal neutra.
 • Competencia Social en niños con sordera profunda en Marruecos
 • La música com a eina per fomentar l’atenció en l’alumnat d’Educació Primària
 • Ensenyament/aprenentatge de les sumes i les restes a primer i segon de primària a partir d’una metodologia realista
 • Guia turística/geològica de l’arxipèlag de Cabrera
 • Educació artística i dansa. Desenvolupament d'una proposta didàctica interdisciplinar sobre dansa per a l'Educació primària
 • Proposta d’activitats per treballar el càlcul mental amb material i calculadora en Educació Primària
 • Quins elements inclusius té un centre poc inclusiu?
 • La realitat augmentada a l’educació física: aplicacions i propostes didàctiques.
 • Didàctica de la llengua espanyola: l'ensenyament tradicional enfront de l'ensenyament lúdic (tres experiències)
 • La intervenció primerenca en les dificultats d’aprenentatge.
 • Factors motivacionals que influeixen en la pràctica esportiva durant l’etapa escolar.
 • Els mapes mentals en l'Educació Primària
 • EL MÓN DE LA DISLÈXIA
 • La diversitat a l'escola: anàlisis de les pràctiques eduatives d'un centre concertat de Palma des d'una perspectiva inclusiva
 • PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES ¿CÓMO INTERVENIR DESDE EL ÁMBITO ACADÉMICO?
 • Grups Interactius com a pràctica facilitadora i innovadora de l’Educació Inclusiva
 • Análisis del tratamiento de la comprensión lectora en libros de 5º de Primaria y propuesta de mejora
 • El cant coral com a eina educativa per combatre el risc d'exclusió social en infants des del projecte musical i social "Sons de Barri"
 • Factors que intervenen a la transició de primària a secundària
 • L’avaluació i el feedback a l’aula per afavorir la inclusió de tot l’alumnat.
 • Ensenyar a Pensar. Ambients i Habilitats de Pensament.
 • La Llengua Anglesa nascuda de l’Art: proposta transversal de l’aprenentatge d’anglès a partir de l’art.
 • Proyectos educativos para fomentar el hábito lector en Educación Primaria
 • Estudi de necessitats de caràcter Psico-pedagògic en el Servei de Pediatria del Hospital Son Espases III
 • Les TIC com a eina didàctica a l’Educació Física
 • “Crossfit Kids”: propuesta práctica para escolares de 10-12 años.
 • Anàlisi e interpretació de mapes mentals en Geografia de la percepció al Col·legi Sant Bonaventura de Llucmajor
 • Estudi de necessitats de caràcter Psico-pedagògic en el Servei de Pediatria del Hospital Son Espases IV
 • Las TIC que forman parte del PLE del alumnado con déficit visual
 • Análisis de las características de grupos culturales lingüísticamente heterogéneos en Educación Primaria
 • Influencia de la literatura en la etapa primaria
 • Anàlisi del suport educatiu a primària al CEIP Nova Cabana
 • Los grupos interactivos y sus posibilidades en la educación primaria: el caso del CEIP Es Pil·larí
 • L’illa de Cabrera com a lloc didàctic. Itinerari per a 6è d’Educació Primària.
 • Proposta educativa: la intel·ligència emocional a través del Ioga
 • Realitat Augmentada a l'Educació Física. Anàlisi d'aplicacions i propostes didàctiques
 • El sexismo en los cuentos infantiles
 • Avaluació i intervenció fonològica d’una mostra d’alumnes amb deficiència auditiva al Marroc
 • Una proposta didàctica a partir dels continguts de la història de la música
 • Ensenyament de les ciències experimentals a educació primària: Recursos docents
 • La relació entre la implicació de les famílies i el rendiment escolar a l'etapa d'educació primària
 • Anàlisi comparatiu entre la metodologia tradicional i la inmersió lingüística en anglès per a la comprensió i expresó oral a Primària
 • Aprendizaje Cooperativo. Propuesta como metodología innovadora
 • Pràctica productiva: la resolució de problemes per arribar a altres continguts matemàtics.
 • El medio acuàtico como herramienta de Integración Social en Educación Física
 • Els conceptes de massa, volum i densitat mitjançant experiments i la seva evolució durant l'Educació Primària
 • 9,5
 • Educación emocional en educación primaria: Una página web de recursos didácticos
 • El periódico como recurso didáctico para el aprendizaje de la Lengua Española en 6º de Educación Primaria
 • La secuencia didáctica argumentativa: propuesta y aplicación
 • Desigualtat de gènere dins l'àmbit esportiu en alumnes de 5è i 6è d'Educació Primària a Mallorca
 • Dinamització de patis a l'etapa d'Educació Primària
 • 9
 • Un projecte de ràdio escolar: eina TIC per educar en competències
 • APLICACIÓ DE PROPOSTES DIDÀCTIQUES BASADES AMB LES PEDAGOGIES ACTIVES: LA MÚSICA COM A EINA PER TREBALLAR L’AUTOESTIMA I MILLORAR EL RENDIMENT ACADÈMIC
 • La metodologia del treball per projectes en educació primària al CEIP Pintor Joan Miró
 • “MÚSICA I EMOCIONS; PROPOSTA D’INTERVENCIÓ A L’AULA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA”
 • Creación de una Unidad didáctica basada en el M-learning para el aprendizaje de contenidos de lengua extranjera dirigida a cuarto de primaria
 • Música i emocions
 • Proposal of didactic activities to improve English outcomes in Primary Education Schools through different ICT tools
 • Estudi del temps de compromís motor a les sessions d'educació física
 • La estimulación del lenguaje en alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA)
 • Els efectes dels mètodes Artigal i comunicatiu en la pronúncia de la llengua anglesa
 • La importància de la motivació a l'escola
 • Una experiència multisensorial per a un infant amb ceguesa. El piano com a instrument terapèutic.
 • La sensibilización com a las previa a la inclusión dins l'àrea d'Educació Física
 • La diversitat familiar a través dels contes
 • L'educació literària: propostes i intervencions per dur a terme a les aules de primària.
 • Resolució de conflictes i convivència escolar. Les Pràctiques Restauratives.
 • Model Teaching Games For Understanding
 • L’alumnat amb altes capacitats Intel·lectuals: Organització per a la intervenció
 • Treball d'investigació sobre com les cançons didàctiques ajuden a l'aprenetatge de vocabulari i la seva pronunciació en la llengua anglesa
 • L’educació emocional a través de l’escriptura. Una proposta didàctica per a Educació Primària.
 • Descobrint Montuïri. Una mirada des de la Geografia
 • 6
 • El Puig de Randa com a element didàctic
 • Utilització dels jocs populars en educacio fisica pel desenvolupament dels valors socials positius
 • Gamificació dins l'Aula d'Anglès
 • La pràctica escolar dels mestres a través de la premsa professional. El cas de la revista El Magisterio Balear (1916).
 • Identidad sonora: proceso creativo en el aula de música en educación primaria
 • Relació de la música amb les emocios i la neurociència. Una proposta pràctica desenvolupada al CEIP Vora Mar
 • Les rondalles mallorquines a les aules d'Educació Primària
 • Relació del clima d’aula amb el rendiment acadèmic dels alumnes a l’Educació Primària
 • La influència de la motivació dins l’àrea de les matemàtiques.
 • Kinestemes: un nou aprenentatge per la lectura
 • El joc com a eina d’ensenyament de llengües.
 • Inclusió, Temps de Compromís Motor i Socialització: és una qüestió genètica?
 • APLICACIÓ DELS RECURSOS TIC A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU
 • L’ENSENYAMENT DE L’ESCRIPTURA: LLETRA LLIGADA Vs. LLETRA D’IMPREMTA
 • El joc en el desenvolupament de la creativitat dels alumnes d'Educació Primària
 • Escoles lliures i democràtiques. La utopia de Summerhill i els principis de l’antiautoritarisme pedagògic a l’actualitat a Mallorca
 • The use of music as a means to learn English.
 • El Movimiento OAOA. Un enfoque para la enseñanza de la Aritmética en la Educación Primaria.
 • El treball i el desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples dins els ambients d’aprenentatge en l’Educació Primària
 • Estudi del nivell de desenvolupament lingüístic en un nin de 10 anys amb autisme”
 • La provenció: una eina per reduir els conflictes escolars i millorar el clima d'aula
 • Propuesta didáctica interdisciplinar para la adquisición de competencias artísticas aplicadas a las ciencias naturales Isaac Lemuel Cerdá Donoso Grado de Educación Primaria Año académico 2017-18 DNI del alumno: 49864149B Trabajo tutelado por Antonio José Bennàsar Roig Departamento de Biología Se autoriza la Universidad a incluir este trabajo en el Repositorio Institucional para su consulta en acceso abierto y difusión en línea, con fines exclusivamente académicas y de investigación. Autor Tutor
 • Intervenció de Musicoteràpia a Nins amb Trastorn de l'Espectre Autista a l'Escola.
 • Aprenentatge Cooperatiu a través de la resolució de problemes a l'assignatura d'Educació Física
 • Estimulació de narracions a partir de produccions artístiques
 • L’amistat en la literatura clàssica infantil i juvenil
 • La Competència Musical i la seva Avaluació. Proposta Didàctica d’Inclusió de la Música a les Aules Ordinàries
 • Una salida escolar didáctica por la Serra de Tramuntana con alumnos de sexto de Educación Primaria
 • La diversitat: metodologies que afavoreixen la inclusió de tot l'alumnat
 • Educación emocional y arte a través del calzado
 • Realidad Aumentada en el proceso de enseñanza y apredizaje del inglés en educación primaria
 • Programa de conscienciació i sensibilització de la discapacitat visual per alumnat de l'Educació Primària
 • L'aprenentatge de la lectoescriptura en contextos escolars i amb nins amb necessitats específiques de suport educatiu
 • Els itineraris didàctics: una metodologia participativa i motivadora: La Colònia de Sant Jordi i les salines de S’Avall
 • Memòria seqüencial auditiva: avaluació i intervenció en infants amb hipoacúsia al Marroc
 • Estudi de necessitats de caracter Psico-pedagògic en el Servei de Pediatria del Hospital Son Espases I
 • Escoles Rurals
 • Ús del microscopi a l’escola
 • Urban Scketching: una visió des de l'Escola primària
 • El treball per projectes: del marc teòric a l’anàlisi d’un projecte musical d’aula
 • Els grups interactius com a estratègia per aconseguir una educació inclusiva i de qualitat
 • El transport actiu al'escola CEIP Nova Cabana
 • APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: GUÍA PRÁCTICA PARA SU APLICACIÓN EN EL AULA
 • La influència de les noves tecnologies dins l'entorn educatiu i social dels infants.
 • Escola i família: una educació de qualitat a través de la participació familiar a l'escola.
 • Estudi sobre el coneixement lingüístic de la població sorda de les Illes Balears.
 • Proposta didàctica: La transversalitat de la música a l’aula
 • Desarrollo de las emociones a través de los cuentos
 • El paisatge i el patrimoni com a matèria escolar
 • La música com a eina per millorar el llenguatge en casos de retard del llenguatge
 • La música com a eina de cohesió, cooperació i inclusió
 • Anàlisi teòric-pràctic del mètode AMCO a Educació Primària
 • L’educació a casa a les Illes Balears com a alternativa pedagògica
 • Proposta per treballar l'educació emocional a l'Educació Primària
 • L'aplicació del joc a l'aula de llengua anglesa
 • Les activitats físiques i esportives extraescolars en l’educació primària augmenten el rendiment acadèmic.
 • La teoría del flujo y su influencia en las matemáticas
 • Estudi de necessitats de caràcter Psico-pedagògic en el Servei de Pediatria del Hospital Son Espases II
 • La gamificació en l'educació física.
 • Los beneficios de la música como recurso didáctico en Educación Física
 • Accés a les TIC per alumnat amb paràlisi cerebral en el centre de Mater
 • Aprendizaje y servicio. Una metodología que puede dar respuesta a la controversia de los deberes y fomentar la participación de las famílias en el sistema educativo
 • Com aplicar l'educació emocional, la creativitat i la motivació de la lectura i escriptura a l'Educació Primària
 • El llenguatge de la programació informàtica en l’àrea de matemàtiques a una aula de primària
 • Les emocions a partir de la música popular
 • Una aportació a l'ús didàctic de les rondalles mallorquines.
 • APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS TRANSDISCIPLNARES EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA: EXPERIENCIA DE UN PROYECTO DE MÚSICA “ELS BARULAIS”
 • Trabajo por proyectos incluyendo la Lengua Inglesa
 • La importància de les emocions dins l'àmbit educatiu
 • La Escuela Democrática: el PEC como instrumento de los docentes. La escuela de las ciudadanas y los ciudadanos del mañana.
 • L’organització dels suports al CEIP Rafal Vell
 • Una proposta d’intervenció coeducativa Educació Primària
 • Els beneficis sensorials, motors i cognitius que aporta l’Educació Musical a l’alumnat d’Educació Primària
 • La situació actual de les biblioteques als centres escolars
 • Anàlisi del concepte de problema matemàtic i la seva aplicació a classe de primària
 • Ús de la calculadora amb activitats contextualitzades a primària
 • El respecte a la diferència
 • Metodologías activas y construcción del conocimiento para todo el alumnado. Recurso para el profesorado
 • Una anàlisi del tipus de suport educatiu que es desenvolupa a les diferents escoles d'Educació Primària de Coiutadella
 • Estudi del canvi lèxic intergeneracional per mitjà dels jocs lingüístics.
 • L’antiautoritarisme en educació: dels referents teòrics i pràctics a la concreció actual a Nono Espai d’Aprenentatge
 • Valorar l'efectivitat dels codis QR per promoure els hàbits de vida saludable.
 • Les proves de selecció de l’alumnat, una proposta per accedir al Grau d’Educació Primària de la UIB
 • El juego como instrumento motivador en la intervención en niños con dificultades de lectoescritura.
 • Propuesta de intervención a partir de un caso práctico de hipoacusia
 • El fracàs escolar en Educació Primària. Una problemàtica cada cop més accentuada en la realitat escolar
 • Anàlisi dels continguts de música clàssica que aparei xen a diferents llibres de text de música d’educació primària
 • Uso de recursos didácticos para la enseñanza del léxico en lengua inglesa como L2
 • Resolució de conflictes en els centres escolars per mitjà de l’Educació Física
 • Primària amb alumnes amb TDA-H: repositori digital de propostes d’implementació
 • Les cançons tradicionals com a millora dels trastorns del llenguatge oral. Intervenció a 6 alumnes del CEE Mater MIsericordiae.
 • Sistemes Augmentatius i/o Alternatius de la Comunicació a nivell de centre
 • Musicoteràpia aplicada a alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)
 • La medida en Educación Primaria: una propuesta de intervención
 • Proposta per incrementar l’activitat física dels alumnes del CEIP Mestre Colom de Bunyola
 • Estrategias inclusivas para trabajar el autismo dentro del aula. Aulas UEECO.
 • Intervenció d’un infant amb discapacitat auditiva per tal de millorar la comunicació
 • L’aprenentatge cooperatiu als centres d’Educació Primària
 • La Prehistòria de Mallorca i els talaiots d’Alaró
 • Estudi de cas: Educació Física adaptada per a infant amb Paraparèsia Espàstica Hereditària
 • La importància, les estratègies i els mètodes de relaxació a les aules d’educació primària
 • Aplicació del Termòmetre Lingüístic i intervenció a infants de 5-6 anys. Casos pràctics.
 • las microhabilidades en relación con el ámbito de la educación física
 • Educación emocional, evolución del concepto e implicaciones en el marco legal de la escuela primaria.
 • Efecte dels contes amb moralina en els infants de 3 i 4 anys: una experiència real.
 • Let's talk. Propuesta didáctica para el trabajo de la destreza oral en inglés
 • Intervención educativa escolar en alumnado con discapacidad auditiva en educación primaria.
 • El perfil sociolingüístic del mutisme selectiu en infants d’Educació Primària
 • Relación entre la autoestima y el rendimiento académico.
 • Conductes disruptives a l'aula: causes i intervencions
 • Anàlisi de l'ús de l'Scratch al CEIP Na Caragol
 • El treball per projectes a l’aula
 • Análisis de libros de texto de Lengua Castellana. Propuesta didáctica.
 • la importància del treball cooperatiu i la inserció a l'aula d'educació física
 • La música i les danses rituals de Manacor a les escoles d’aquest municipi: Una proposta didàctica interdisciplinària
 • Influència de les motxilles escolars en el mal d’esquena de nins entre 8 i 12 anys
 • La flipped classroom en las matemáticas
 • La Sal com a producte d'aprenentatge
 • La comprensió oral per a un infant amb hipoacúsia
 • APRENENTATGE COOPERATIU I EDUCACIÓ FÍSICA
 • Treballar els valors a les classes d’Educació Física
 • Anàlisi i estudi de la condició física en alumnes de 5è i 6è curs d’Educació Primària.
 • Estudi descriptiu i transversal sobre la utilització del Youtube dins un centre de primària de Mallorca
 • Ús educatiu de les TIC als CEIPs del Pla de Mallorca
 • La importància del material didàctic en l'aprenentatge significatiu dels alumnes d'educació primària.
 • La importancia de la educación emocional en el desarrollo integral del alumno de primaria.
 • Guia didàctica interactiva d'estudi de Sa Comuna de Lloret
 • ¿Enseñan, en los colegios, español a los alumnos extranjeros?
 • La importància de l'educació emocional dins els centres escolars.
 • Pràctiques Restauratives a les aules d’Educació Primària. Una nova visió a la gestió dels conflictes.
 • L’ensenyament de l’educació sexual a primària
 • Gamificación
 • Factors que influeixen en l'aplicació de l'Aprenentatge Basat en Problemes o Projectes: un estudi des de la percepció del docent.
 • El conte com a recurs didàctic a l'àrea de matemàtiques
 • Dificultats en el procés enesenyament-aprenentatge de les matemàtiques. Percepció de l'assignatura per part d'alumnes i mestres.
 • Educació per a la Salut: un repte pendent
 • Las medidas de la Tierra: talleres de integración de las artes plásticas en la enseñanza de las otras materias para cuarto de educación primaria
 • La intregació de nins amb TEA en centres educatius: UVAI
 • Altas Capacidades en Matemáticas
 • La immigració a l'escola de Felanitx (CEIP inspector Joan Capó). Les llegendes felanitxeres com a eina per a la inclusió a la cultura catalana
 • Una visió teòrica de la integració de les TIC a Educació Primària
 • Aprendizaje del español mediante grupos cooperativos
 • Anàlisi i resposta a la violència en el medi escolar.
 • Aprendizaje cooperativo dentro del aula de Educación Primaria. Análisis bibliográfico y estudio de caso: C.C. CIDE
 • L’Eurítmia: expressar, sentir, aprendre i gaudir.
 • Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua inglesa: Juegos dramático y técnicas teatrales
 • Les Activitats Físiques en el Medi Natural: una aproximació als esports aquàtics
 • Anàlisi de la coordinació entre primària i secundària
 • Els conflictes i la prevenció de la violència escolar a l'Educació Primària
 • Estratègies de comunicació i participació entre l'escola, les famílies i l'entorn
 • Com millorar la resolució de problemes matemàtics a partir de la potenciació de la comprensió lectora
 • Las prácticas restaurativas y las emociones
 • Anàlisi de les produccions dels nens com a eina de coneixement i de complement al diagnòstic.
 • La papiroflèxia com a metodologia per treballar la geometria
 • De les Rondalles Mallorquines al llibre il·lustrat: proposta didàctica per a l'escola primària
 • Les habilitats socioemocionals en l'aprenentatge dels infants
 • Animación a la lectura: alumnos, padres y maestros.
 • Tractament de la semàntica. Anàlisi i intervenció en un cas de retard maduratiu
 • La pedagogia Montessori: fonaments, vigència i aplicabilitat a l'actualitat
 • L’activitat física té efectes positius sobre la salut mental?
 • Tipus de suport educatiu: dins i/o fora de les aules de primària.
 • Ensenyament i aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua (L1)
 • La música com a eina educativa per afavorir la inclusió del síndrome d'Asperger en l'educació primària
 • Els projectes i la seva aplicació als centres d’Educació Primària de les Illes Balears
 • La relació entre el docent i la família. Importància i orientacions
 • El teatro musical y su influencia sobre el lenguaje en niños: una aproximación experimental
 • Propuesta de un proyecto de enseñanza-aprendizaje sobre los estados de agregación de la materia
 • La importància de l’Educació Emocional en els infants amb DEA
 • La literatura a Primària. Proposta de teatralització a partir de tres gèneres literaris
 • Anàlisi i millora d'un projecte de treball des d'una perspectiva inclusiva
 • Aprenentatge cooperatiu com a metodologia inclusiva
 • La interdisciplinariedad como propuesta para revalorizar las Artes en la Educación Primaria
 • Un gran cambio en la educación Aprender a través de la práctica y la experimentación
 • L'efectivitat de la repetició escolar. Factors i diferents punts de vida sobre el fet de repetir un curs escolar
 • Trastorn d'alteració de conducta i la seva intervenció dins tots els seus àmbits
 • Música i emocions a l’aula de primària: una recepta molt especial dins l’àmbit educatiu
 • Estado de la cuestión del Trabajo por Proyectos en la comarca de Levante: un estudio basado en cuestionarios.
 • Considerant les matemàtiques per comprendre el món
 • Les Matemàtiques estan relacionades amb la Música?
 • Dissenyar i implementar una estratègia gamificada per l'aprenentatge de continguts específics en alglès dirigida a alumnes de quant de primària.
 • Propostes didàctiques amb edublogs a Centres d'Educació Primària
 • Noves metodologies aplicades a les classes d'anglès
 • L'APRENENTATGE COOPERATIU EN L'ASSIGNATURA D'EDUCACIÓ FÍSICA A L'ESCOLA PRIMÀRIA
 • Intervenció de la Pragmàtica per a alumnes autistes
 • Taller d'entrenament cognitiu a l'àrea de llengua catalana
 • La lectoescriptura en l'etapa d'educació primària.
 • La musicoteràpia i el Brain Gym amb alumnes amb Necessitats Educatives Especials
 • La importància de l'Educació Musical dins l'etapa d'Educació Primària per el desenvolupament intel·lectual
 • Gestió i resolució de conflictes a través de l'educació emocional.
 • Educació Física Inclusiva.
 • La pèrdua d'un ésser estimat i el posterior procés de dol en l'educació primària.
 • ¿Varia el grado de bilingüismo en distintos contextos?
 • exergames
 • El càlcul mental com a mètode per aconseguir la mecanització de l’aritmètica durant el cicle de primària
 • Creació d'un material multimèdia dirigit a alumnes nouvinguts, que s'utilitzi com a eina de suport educatiu
 • Aplicació del Termòmetre Lingüístic. Estimulació del llenguatge oral a través dels jocs lingüístics.
 • Pautas de intervención a partir de un caso de Trastorno Negativista Desafiante
 • La resolución de conflictos a través de las Pràcticas Restaurativas
 • ¿Qué beneficios puede aportar la Actividad Física a niños y adultos con síndrome de Down para mejorar sus problemas?
 • Formació docent i apoderament: una proposta de reforçament de les capacitats dels mestres en Educació Primària
 • La percussió corporal com eina de cohesió social en l’aprenentatge musical en Educació Primària
 • Adaptació de la llengua catalana a l'alumnat nouvingut
 • El rol dels personatges protagonistes femenins en obres d'autors rellevants de la literatura infantil i juvenil
 • Propostes per treballar la poesia a l'escola
 • Escape room educatiu de resolució de conflictes
 • Adaptació de l'alumnat immigrant mitjançant l'aprenentatge de la llengua catalana. Recursos didàctics
 • Educación en valores.
 • Jocs i dinàmiques per treballar la inclusió a l’escola.
 • Proposta metodològica per a la millora de la competència oral a les aules de primària
 • Estudi de l'estat actual i de la qüestió a Mallorca envers el tema d'educació emocional i la feina que fan els mestres de primària.
 • Estratègies per a millorar l'expressió oral
 • Efectes de la música en els nins i les nines amb Trastorn de l'Espectre Autista
 • L'Anglès com a Llengua Estrangera a l'Educació Primària.
 • Metodologies docents actuals
 • La educación de la mujer bajo el franquismo: La sección femenina
 • CIL Methodology in Physical Education
 • Les TIC a les aules de Primària
 • El teatro en las aulas
 • Alimentació a l'educació primària en anglès
 • Proposta metodològica del CEIP Miquel Costa i LLobera
 • Importància de la formació universitària dels mestres d'audició i llenguatge
 • Rondalles: una eima per a treballar les emocions
 • Estratègies d'intervenció per a millorar la composició escrita
 • Com explicar contes
 • Estudi sobre l’evolució del CEIP Llorenç Riber (1977-2016)
 • Didáctica, Metodología y Recursos del Inglés en Educación Primaria
 • Les rondalles mallorquines a l'Educació Primària
 • Proposta didàctica per una educació física per a tothom.
 • Una nova visió de les figures geomètriques per mitjà de la intel·ligència corporal-cinestèsica al 2n curs d'Educació Primària
 • Ús i necessitat de formació dels docents en TIC
 • Estrategias de fomento de la lectura en dos centros de Educación Primaria
 • Bones Pràctiques a la Classe d’Educació Musical: un Enfocament Multicultural i Igualitari
 • Discapacidad con mejor calidad de vida
 • La motivación en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras
 • Contes. Una vitamina pel desenvolupament dels infants
 • Lectura extensiva i biblioteca d'aula en anglès
 • L'hort escolar
 • Proposta d'un projecte per l'ensenyament de ciències experimentals a l'educació primària
 • Redes sociales en la escuela: Una experiencia con Edmodo
 • Literatura amb valors dins l'aula
 • El Comte Mal: estudi i proposta didàctica