Listen

Double Degree in Business Administration and Tourism

312 credits - Faculty of Tourism

What is it?

The objective of the double degree in Business Administration and Tourism is to provide students with specialized training in managing tourism-related businesses. The combination of business subjects and tourism subjects gives students the tools and methodologies necessary for decision making in tourism companies.

What will you learn?

You will be able to analyse a business environment; identify and foresee market opportunities; allocate and distribute resources that are available; gather, organize, interpret, and communicate relevant information; classify and motivate workers; make decisions; work in a team; and adapt to new technologies and new economic situations. You will also acquire skills specifically related to managing tourist businesses and working with tourism-based economies, as well as developing language (English, French, and/or German), law, geography, and cultural heritage management skills.

Refer to all of the areas of the study .

What will you be able to do once you finish?

El graduat podrà treballar per a qualsevol tipus d'empresa o organització, especialment a l’àmbit turístic i en l'àmbit públic o privat, nacional o internacional o crear la seva pròpia empresa.
A l’àmbit de l’empresa i l’administració pública general:

 • Administrador d'empreses privades i entitats públiques
 • Consultor d'organització d'empreses: estratègia, comptabilitat, màrqueting...
 • Assessor fiscal
 • Director financer
 • Director comptable
 • Director comercial
 • Director de producció
 • Director de recursos humans
 • Analista financer
 • Auditor
 • Creació d'empreses
 • Inspector d'hisenda i cossos d'intervenció
 • Tècnic del Govern
 • Professor d'institut o d'universitat
 • Investigador

El graduat/da en Turisme, haurà desenvolupat les habilitats necessàries per a dur a terme tasques professionals amb responsabilitat i ètica; coneixerà els fonaments de la indústria turística en tots el seus àmbits de gestió d’empresa; serà capaç de resoldre problemes, defensar arguments, recopilar informació i analitzar críticament aspectes territorials, socials, econòmics i jurídics relacionats amb el turisme i disposarà d’un elevat nivell de coneixement de llengües, especialment l’anglesa.

El graduat/da en Turisme serà capaç de desenvolupar una carrera professional a:

 1. Empreses d’allotjament (hotels, cadenes hoteleres...): com a director/a, subdirector/a, director/a o coordinador/a de departament (reserves, recepció, compres, gestió d’ingressos – revenue management, gestió de costos, màrqueting, gestió de recursos humans, director/a de polítiques estratègiques i d'expansió, etc.)
 2. Empreses d’ intermediació, bancs de llits, agències incoming, consolidadors i creadors de paquets turístics, metacercadors, tour operadores, etc: comercialització de productes, gestió i creació de nous productes, gestió de clients, negociació amb proveïdors, processos d'integració i expansió, tècniques de venta i màrqueting, etc.
 3. Empreses de temps lliure, agències DMC (Destination Management Company) i organització d'esdeveniments: congressos, fires, reunions de negocis, presentacions de productes, etc.
 4. Empreses dedicades al transport aeri i terrestre (companyies aèries, flotes de lloguer de cotxes, etc.) i empreses de creuers. Comercialització de productes, gestió de clients, negociació amb proveïdors, tècniques de venta i màrqueting, etc.
 5. Administracions i organismes públics (Conselleria de Turisme, Ajuntaments i altres entitats dedicades a la promoció del turisme, etc.): promoció i gestió de destins turístics, gestió de campanyes promocionals, anàlisis d’impactes socials i ambientals del turisme, elaboració d'estadístiques i informes turístics, etc.
 6. Consultoria en l’àmbit turístic: elaboració d’estudis de mercat, plans de màrqueting estratègic, disseny i execució de campanyes promocionals, plans d’expansió i internacionalització, plans d’innovació, consultoria en revenue management, etc.
 7. Empreses de noves tecnologies: suport al desenvolupament de noves tecnologies aplicades a la gestió i promoció de l’empresa turística i del producte turístic (CRM, Customer Relationship Management), SEM (Search Engine Marketing), SEO (Search Engine Optimization).
 8. Instituts de recerca, universitat i altres centres de recerca: docència i recerca a l’àmbit de l’economia, empresa i turisme.

Travel and Learn

The UIB offers students the chance to take part in different exchange and mobility programmes:

 

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish Degrees receive positive evaluations by the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA). This process is called verification, and it serves to ensure that the development programme in which you will participate will provide the skills and learning results that it is supposed to.

See the official degree study plan report - GADE

See the official degree study plan report - GTUR

The European Higher Education Area requires that a system be in place to ensure the quality of degree programmes .

Bachelor's programmes are subject to assessment and are continuously improved upon in order to guarantee their prestige and recognition within Europe. You can see the results of the assessments at results section .

Social and Legal Sciences
50 places
312 credits. 5 years
In-Person Classes
Language: Catalan, Spanish, English, French, German ( See subjects for more details )
Public price per credit for first enrolment: ¤13.53 (*)
Total cost of the first enrolment in the first course, including taxes, for EU members under 28 years of age without any special condition: ¤940.70 (*)
(*)Prices for the academic year: 2019-20

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the administrative services office at the Gaspar Melchor de Jovellanos