Degree in Early Childhood Education

240 credits - Faculty of Education
  If you cannot find all of the information on the course that you are taking, check the old degree in Early Childhood Education study programme.

Degree data and benchmarks

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
New students 178 188 187 194 139 127 120 125
Registered students 178 343 492 654 626 616 584 510
Graduates - - - 107 104 123 158 110

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Teaching and Research Staff
Admin and Services Staff
Students
 • Maria Muntaner Pericàs
 • Andrea Cuervo Ariza

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Faculty of Education Quality Assurance System

Planning improvement measures

Improvement plan

Accountability and transparency

Link to the Register of Universities, Centres, and Degrees (RUCT)

Procedure Document Date/Year
Verification BOE(Official State Gazette) Curriculum second Modification 29/01/2019
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2016-17) 23/03/2018
Verification Council of universities' resolution 28/06/2017
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2015-16) 23/06/2017
Accreditation Final accreditation report 28/04/2017
Accreditation Self-assessment report 01/07/2016
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2014-15) 04/02/2016
Monitoring External follow-up report (2013-14) 29/07/2015
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2013-14) 13/02/2015
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2012-13) 18/02/2014
Monitoring External follow-up report (2011-12) 30/07/2013
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2011-12) 06/02/2013
Monitoring External follow-up report (2010-11) 27/06/2012
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2010-11) 26/01/2012
Verification First official university statement modification 05/01/2012
Verification First external report modification 05/01/2012
Verification BOE(Official State Gazette) Curriculum 28/06/2010
Verification Implementation. Council of Ministers' resolution 04/09/2009
Verification Official university degree statement 05/06/2009
Verification Final verification report 05/06/2009

End-of-degree project

 • El desenvolupament de la intel·ligència emocional a través de la psicomotricitat amb infants de 4 anys
 • Importància de les TIC a 0-6: revisió de la literatura dels estudis realitzats sobre l’impacte de les TIC.
 • Comparativa d’estudis projectius per a la detecció de maltractament i negligència infantil a través de les seves projeccions.
 • La diversitat lingüística i cultural en un centre educatiu de les Illes Balears
 • Quins tipus d'activitats afavoreixen l'aprenentatge de les matemàtiques als ambients no específics de matemàtiques.
 • Aligi Sassu
 • El joc simbòlic com a eina per descobrir les emocions dels infants en E.Infatil
 • Educando las emociones a través de los cuentos en la etapa de Educación Infantil 3-6
 • Treballar a l'aula d'infantil les rondalles menorquines i eivissenques a partir de les emocions.
 • Ús de la literatura infantil com a recurs per a treballar la por.
 • EDUCANDO LAS EMOCIONES A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EDUACIÓN INFANTIL
 • Are Disney and Pixar films adequate and appropriate for teaching English in infant Education?
 • Els jocs com a eina educativa per educar les emocions en l’etapa d’Educació Infantil
 • L'ensenyament matemàtic amb el mètode Cuisenaire a segon cicle d'Educació Infantil
 • Anàlisi de l'educació emocional a l'aula
 • Relació família escola. Una mirada respectuosa.
 • El vincle afectiu: component bàsic dins les aules d'educació infantil
 • La protecció de la infància al Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza
 • Aportacions de l’Educació Artística a infants amb Trastorn de l’Espectre Autista
 • Paraula i moviment a l'Educació Infantil
 • Análisis del aprendizaje por proyectos en el MDS y las estrategias del docente
 • Aplicación práctica de la musicoterapia para estimular la atención y comunicación en niños con Trastorno del Espectro Autista y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
 • La interculturalitat a l'escola infantil (3-6 anys)
 • La Pedagogia Waldorf: Una nova visió de l'educació
 • Interculturalidad en Educación Infantil 3 - 6 años
 • La relaxació i l’atenció com a rutines de transició al CEIP Es Pont
 • Hàbits saludables a l’aula d’Educació Infantil
 • L'evolució històrica del concepte de família
 • Els contes com a expressió de les emocions
 • Les TIC com a eina de comunicació alternativa a la primera infància amb TEA
 • L’autisme i els contextos naturals: una manera de fer i aprendre a dins l’àmbit familiar
 • Los cuentos interactivos como recurso didáctico en la enseñanza de la lengua inglesa en educación infantíl
 • Art al carrer: una acció transformadora
 • Una mirada fotoetnogràfica als espais del CEIP Sant Jordi
 • La relaxació a través de la psicomotricitat en educació infantil
 • Obrint lesportes de l'aula a les famílies d'infantil
 • Els valors de les Rondalles en l'etapa d'Educació Infantil
 • L'espai de les terracetes: un umbral entre el dintre i el fora
 • La màgia de la llum: les instal·lacions artístiques a l’Educació Infantil.
 • Enseñar inglés como LE en un contexto educativo diverso de Mallorca: un cambio de mirada hacia la multiculturalidad
 • El joc com a instrument facilitador de la inclusió i atenció a la diversitat a l’etapa de 3-6 anys d’Educació Infantil
 • Fútbol: ¿Valores en juego e igualdad en el campo? Análisis de conductas Fair Play del equipo A.D. Son Sardina Prebenjamín
 • La destrucció i la transformació en les instal·lacions artístiques.
 • L'organització de l'aprenentatge cooperatiu als centres d'educació infantil
 • Las instalaciones artísticas mediante la pintura
 • Política municipal de Barcelona en matèria de creació d’espais no hostils a l’infant.
 • Nombratzart
 • Atenció Primerenca en la Famílies i els Entorns Naturals: coordinació entre un SEDIAP i Escoles Infantils I
 • Desenvolupament del llenguatge oral a través dels contes: Una proposta d’intervenció al segon cicle.
 • Atenció Primerenca en la Famílies i els Entorns Naturals: coordinació entre un SEDIAP i Escoles Infantils II
 • El paisatge sonor natural. Proposta didàctica al segon cicle d’Educació Infantil
 • Un procés de canvi metodològic a Educació Infantil
 • Trastorno específico del lenguaje (TEL) y recursos educativos en educación infantil
 • ¿ÉS LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA UNA ALIADA DE L’ADQUISICIÓ DE LA LECTOESCRIPTURA?
 • Trastorn d’Espectre Autista: sentits i ambientació de l’aula Infantil
 • The importance of English in the classrooms of early childhood education
 • Mindfulness y Yoga. Autorregulación emocional a través del juego en el Aula de Educación Infantil
 • El conte com a eina per a treballar la interculturalitat a l'aula d'infantil (3-6 anys)
 • Recull i anàlisi de contes per a treballar la Literatura Infantil
 • Procés de transformació de l’espai d’entrada
 • Viure el món de les matemàtiques
 • Els contes i altres recursos didàctics per treballar la interculturalitat a l'educació infantil (3-6 anys)
 • El desenvolupament de les habilitats socio-emocionals en l’educació infantil mitjançant el joc.
 • ¿El cuento es un agente globalizador en el mundo de la literatura infantil?
 • Aprendizaje significativo de la lengua inglesa en el segundo ciclo de Educación Infantil
 • Descobrint la geometria i la mesura a través del joc (3-6 anys)
 • Els ambients d'aprenentatge. Proposta d'un ambient d'aprenentatge musical
 • Els Beneficis del Ioga i la Meditació a l’Etapa d’Educació Infantil: una proposta pràctica al CEIP Galatzó (3-6 anys)
 • Aprenentatge del llenguatge escri des d'una perspectiva constructivista. Una experiència a una aula de 5 anys.
 • Coeducación a través de la Educación Infantil
 • El significat de demanar perdó. Superació de la teoria de la ment als 3 anys.
 • La influencia dels contes en el desenvolupament lingüístic dels infants d'Educació Infantil.
 • Learning English through technology: Infant school education
 • El rol dels mestres en el Grups Interactius a Educació Infantil
 • Els Grups Interactius, una pràctica inclusiva en les Comunitats d’Aprenentatge
 • Aprenentatge cooperatiu: anàlisi de les competències socioemocionals sobre les dinàmiques cooperatives per a la cohesió de grup
 • La resposta educativa davant la infància protegida. La relació del docent amb les famílies d'acolliment familiar
 • La psicomotricitat en infants amb Síndrome de Down, una passa a l’autonomia
 • La intervenció educativa sobre l'educació sexual en la primera inància
 • La importància de la música pel desenvolupament infantil
 • Descripción y análisis del proceso de aprendizaje de la lectoescritura en dos aulas diferentes
 • EL JOC COM A EINA DE SOCIALITZACIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA
 • El suport a l'Educació Infantil en una escola que aposta per a la inclusió
 • Recopilación de recursos online para trabajar las competencias matemáticas en el segundo ciclo de Educación Infantil a través de la Pizarra Digital Interactiva.
 • El tractament de la diversitat a les aules de s'Arenal
 • Un món per descobrir. Els ambients d'art
 • : Comparativa d’estratègies del desenvolupament del llenguatge a dos centres d’Educació Infantil
 • La integració d'infants a les aules envers la interculturalitat
 • El papel de la madurez en el aprendizaje de la lectoescritura
 • El CEIP Verge de Lluc en su cincuenta aniversario: una aproximación a sus inicios a través de los testimonios personales.
 • Un viatge per la infància al llarg de la història
 • Anàlisi de l’estètica d’una escola urbana. Congrés Indians
 • El màgic poder de la música i la seva educació pel desenvolupament integral de l'infant
 • Estrategias de intervención de las maestras para acompañar y guiar a los niños y generar aprendizaje en el trabajo por proyectos
 • Influencia de la práctica psicomotriz en el desarrollo sano de la personalidad de niños provenientes de entornos socioculturales y económicos bajos.
 • Importancia del momento adecuado para iniciar la lectoescritura en Infantil
 • El fil que ens pot unir: la comunicació entre les famílies i l'aula d'Educació Infantil a través d'un weblog
 • La importància de la transmissió dels hàbits, els rituals i les rutines a l’Educació Infantil
 • El método montessori en la lectoescritura
 • Planificació i organització del treball de les emociones dins l’aula
 • Els Contes Motors en l’àmbit de la Psicomotricitat a través de la Innovació
 • La observación del aprendizaje cooperativo en la etapa de Educación Infantil.
 • LA EDUCACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DEL JUEGO
 • L'Escola Nova. Una proposta per una educació de qualitat
 • L'aprenentatge matemàtic a traves dels contes infantils
 • La importancia de las actividades acuáticas en edades tempranas
 • Els beneficis de la dansa com a recurs pedagògic en l’etapa d’Educació Infantil
 • El model educatiu del CEIP El Martinet
 • Necessitats i beneficis del moviment en l’etapa de 3-6 anys. Una proposta pràctica desenvolupada al CEIP Verge de Lluc
 • Estudi sobre l’ús de les tIC que utilitza un centre d’Educació Infantil per la relació amb les famílies
 • Dues perspectives de moviment: Bernard Aucoutourier i Emmi Pikler
 • L’ensenyament de la música a partir del moviment a Educació Infantil
 • L’alimentació saludable després de la lactància fins als 6 anys: testimonis i experiències de professionals del camp educatiu i sanitari
 • Concepciones actuales sobre Arte en Educación Infantil
 • EL MASSATGE COM A EINA DE RELAXACIÓ EN EL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL.
 • Mirant pel forat del pany: En exemple de documentació pedagògica per a famílies del CEIP El Martinet
 • La importància del joc simbòlic en la psicomotricitat
 • Coeducación en el ámbito escolar
 • Aproximación biográfica a la vida y obra de Susana Volosín
 • L'estimulació del llenguatge a partir dels jocs lingüístics a educació infantil (4-5 anys)
 • Temps altemps, des d’una perspectivade l’educació lenta
 • Les Intel·ligències Múltiples dins els ambients d’aprenentatge
 • El joc en les avantguardes
 • Coneix a l’infant inquiet i desatent: Estudi del TDA-H a l’aula d’infantil
 • Cuines del món. Estratègies d'intervenció educatives per la diversitat cultural a través de la gastronomia a l'etapa d'educació infantil.
 • Competència lingüística d'una aula de 5 anys de l'escola Pureza de Manacor a partir del Termòmetre Lingüístic
 • L'adquisició dels continguts lògic-matemàtics a través del joc a Educació Infantil
 • La comunicació afectiva des de la figura del tutor/a a l'educació infantil
 • A PRENDIZAJE COOPERATI VO Y SU PRÁCTICA EN EL AULA
 • METODOLOGIA D’APRENENTATGE PER AMBIENTS: Un camí per aprendre fent.
 • La vivencia del llanto en las aulas o centros de educación infantil
 • Promoure la sensibilitat estètica cap a la natura
 • La relació dels infants de 0 a 6 anys amb l’educació ambiental i l’entorn natural d’Algaida
 • La musicoteràpia com element afavoridor de la comunicació en infants amb paràlisi cerebral
 • Els sistemes de comunicació per a infants amb Paràlisi Cerebral
 • L'organització i gestió dels ambients al CEIP Establiments
 • Bullying, impacto socioemocional en la primera infancia
 • L’ESCOLARITZACIÓ D’UN INFANT AMB LIMITACIONS MOTRIUS A L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL
 • L'art d'intervenir.
 • La alimentación saludable en segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) Belén Jimeno Bennassar Grado de Educación Infantil Año académico
 • La Depuració del magisteri
 • La inclusió educativa. Anàlisi del cas d’un infant amb dificultats
 • La comunicació espontània amb les famílies a les aules d'Educació Infantil. Entrades i sortides al CEIP Robines
 • El rol del psicomotricista en les sessions de psicomotricitat
 • L'infant protagonista: un recurs que millora la participació de les famílies a l'escola
 • Les matemàtiques a través dels contes
 • La relaxació a l’educació infantil aplicada a L’aula de 3-4 anys
 • Evolució de l'estudi de la neurobiologia de les emocions i aplicacions a Educació Infantil
 • El caràcter pedagògic de la dansa a l’Educació Infantil
 • Joc heurístic a l'etapa d'educació infantil.
 • L’Art Contemporani a l’Educació Infantil. Performances i Pintura Minimalista
 • La educación emocional en las aulas de Educación Infantil
 • LA VIVÈNCIA DEL TEMPS ALS ESPAIS DE L’ESCOLA EL MARTINET
 • Avaluació de les dificultats del llenguatge i proposta d’intervenció educativa a l’aula d’infantil
 • Resolució de conflictes: intervencions de l'educador al CEIP Establiments
 • Els usos lingüístics dels infants en els ambients de joc simbòlic: un cas pràctic
 • El maltractament infantil: una revisió de les seves conseqüències en l'àmbit escolar
 • La influència del joc simbòlic en el desenvolupament de les funcions psicològiques superiors
 • El aprendizaje experiencial en espacios naturales aplicado a Educación Infantil
 • Afavorir la resiliència a través del mindfullness en infants amb vulnerabilitat socioemocional
 • Anàlisi del contingut matemàtic en la metodologia dels ambients d'aprenentatge: donar veu a les accions espontànies dels infants
 • Elements que afecten i condicionen la cultura d'una comunitat professional que fa front a la sostenibilitat d'un projecte de millora: estratègies i recursos per crear una cultura de cooperació i organització
 • Cap a una infància sense exclusió. Història de vida com a relat d’una experiència
 • El llenguatge expressiu dels infants amb Síndrome de Down: estudi i intervenció d’un cas
 • El plaer per la literatura a l'educaciç'ó infantil: la importàncuiade la biblioteca escolar i la col.laboració de família i mestres
 • Las etapas del desarrollo psicomotor y posibles alteraciones en el aula
 • El modelo del psicomotricista en educación infantil
 • Desarrollo evolutivo del juego en la primera infancia (3-6).
 • Anàlisi del desenvolupament cognitiu-motor de l'infant a la primera infància
 • Documentar per créixer; un mirall d’experiències
 • Relajación a través de la música en Educación infantil.
 • Las apps como herramienta organizativa y de comunicación en los centros de educación infantil
 • El uso de las canciones que implican movimiento en el aprendizaje de vocabulario en inglés en educación infantil.
 • Arte y emoción. La importancia de trabajar la educación emocional a través de arte en la etapa de educació infantil
 • El lenguaje oral y su didáctica en Educación Infantil
 • L'expressió artística com a eina per treballar les emocions en Educació Infantil
 • El conte com a estratègia metodològica
 • Les relacions família i escola en Educació Infantil. Hbailitats comunicatives en el CEIP Sa Graduada
 • Anàlisi dels personatges dels contes més coneguts de la literatura universal
 • La importància del joc en el desenvolupament psicomotor
 • La mare de dia com a figura referent
 • Análisis de aplicaciones informáticas de apoyo al aprendizaje de la lecto-escritura
 • Anàlisi dels ambients de l’EI Sa Torre
 • Com afecta la interculturalitat a l'aula de 5 anys
 • Instal.lacions artístiques i joc simbòlic
 • EL perfil fonològic dels alumnes d'una aula de 5 anys.
 • Els ambients d’aprenentatge: un camí cap a l'inclusió
 • Evolución del TDAH. Intervención en el ámbito familiar, educativo y social.
 • Anàlisi de la figura de la cap d’estudis del CEIP Es Pont: com ser una bona líder pedagògica.
 • La metodologia d’ambients: aprendre més enllà del currículum
 • DESCUBRIENDO EMOCIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL.
 • La documentació com a part del procés educatiu. Proposta de millora al CEIP Sant Miquel (Son Carrió)
 • La intervención del docente en una sesión de psicomotricidad
 • Matemàtiques cooperatives amb material manipulable
 • Art sostenible: propostes didàctiques amb materials reciclats i la tècnica de l'estampació
 • De l'educació artística a l'educació sensible
 • La pràctica de la Psicomotricidad Educativa y Preventiva
 • D'on ve mon pare?
 • El teatre i l’expressió corporal a l’Educació Infantil. Una proposta per a la seva aplicació