Master's Degree in Big Data Analysis in Economics and Business

Academic year 2022-23

See the pre-registration, admission and registration deadlines for the 2022-23 academic year for this master's programme.
You may also check this information for the 2021-22 academic year.
Branch of Knowledge Social and Legal Sciences
Study programme leadership
The centre's academic calendar https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
30
Credits 90
Mode

Presencial

Campus Mallorca
Price Public price per credit 28,45¤
Total cost: 2.626,10 ¤ (*)(**)
Shortcuts to
Additional information http://madm.uib.es/

(*) Price applicable to citizens of member states of the European Union and Spanish residents:
(**) Additional information about price

Aquest màster proporciona a l'estudiant i al professional l'oportunitat de formar-se professionalment en camps amb una gran demanda de personal qualificat i d'enorme interès social, com ara l'anàlisi de grans volums de dades (Big Data) i el desenvolupament de negocis intel·ligents. Però fonamentalment proporcionarà la capacitat per explorar, organitzar i analitzar aquestes dades per extreure'n coneixement i realitzar prediccions. Cal destacar que, assistides per aquest tipus de tecnologia d'ajuda a la decisió, la identificació de noves àrees de negoci poden donar lloc a innovadors productes i serveis que poden implicar la millora de la competitivitat de les empreses i de les institucions públiques.

Entre els continguts impartits en el màster poden trobar-se les tecnologies necessàries per a l'anàlisi de dades massives (Big Data), aprenentatge estadístic i presa de decisions, econometria per a dades massives, dades massives i la gestió empresarial, computació en el núvol (cloud computing), mineria de dades i textos, anàlisi de sèries temporals, etc. A partir de les tres especialitats, l'estudiant podrà triar el perfil de formació desitjat del màster. Es podrà optar per un perfil dedicat a les aplicacions en la gestió econòmica i empresarial, un perfil més enfocat a les eines de gestió i l'anàlisi intel·ligent de les dades i finalment per un perfil més tecnològic en la gestió de dades massives. Aquest màster combina la formació rigorosa i acadèmica amb el treball en aplicacions reals i pràctiques, fent servir les plataformes software i hardware adequades.

 Download programme information

 
 

Share this master with your friends:

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Centre for Post Graduate Studies with the following form