Energy metabolism and nutrition (GMEIN)

Thesis and research works

  • Emilia Amengual Cladera, "'Funció i biogènesi mitocondrial a teixit adipós blanc de rates mascles i femelles en resposta a una dieta hiperlipídica'.". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2009. DEA.
  • Magdalena Esteba Cantó, "FACTORS DETERMINANTS DE LA REALITZACIÓ DE MAMOGRAFÍA PREVENTIVA EN UN ENTORN D'ALTA COBERTURA D'ASSEGURANÇA SANITÀRIA PRIVADA.". Universidad de las Islas Baleares, Spain, 2009. Doctoral thesis.
  • Antoina Sampol Mayol, "TERAPIA CELULAR APLICADA AL TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO". Universidad de las Islas Baleares, Spain, 2009. Doctoral thesis.