Comissió Avaluadora de la Recerca de l'Àrea d'Investigació

This language version doesn't exist

L’objecte de la Comissió Avaluadora de la Recerca de l’Àrea d’Investigació és avaluar les sol·licituds dels investigadors als programes d’ajut i promoció de la recerca gestionats pel vicerectorat competent en matèria d’investigació.

També pot actuar en altres avaluacions que li assigni el Consell de Direcció, a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació.

This language version doesn't exist

Creació i normativa 

Canvis a la composició

[ Consultau la composició actual ]

Calendari sessions ordinàries

Consultau les dates ]

 

Actes de les darreres reunions

[ Consultau totes les actes ]