Listen

Early childhood research group (GIPI)

Projects and contracts

  • REDICE 2010 1002-04 - "L'avaluació formativa de competències mitjançant blocs", 2010-2012. Main researcher: Elena Cano García. Ajuts a la Millora de la Qualitat Docent (AGAUR, Generalitat de Catalunya). Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI). Project.