Listen

Audiovisual heritage, mass-media and illustration (PAMMI)

Projects and contracts

  • PROGECIB-12B - "El impacto del turismo. La difusión de las Baleares a través de la fotografía internacional", 2007-2009. Main researcher: M. Josep Mulet Gutierrez. Programa per al foment de la investigació de qualitat en ciències socials i humanitats (Projectes d'R+D+I per a grups emergents i competitius de les Illes Balears). Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear. Project.
  • HUM2007 61420 - "Cambios y continuidades en educación a través de la imagen: una mirada distinta sobre el proceso de renovación educativa. El caso de Baleares (1900-1939) (IMAGEDUCA)", 2007-2011. Main researcher: Francisca Comas Rubí. Programa Nacional de Humanidades. Ministerio de Educación y Ciencia. Project.