Degree in Fine Art (Aff. centre ADEMA)

240 credits - ADEMA University College

Entry Profile

  • Esperit creatiu i innovador
  • Interès general previ per les arts
  • Alt grau de sensibilitat
  • Capacitat per al treball en equips específics o multidisciplinaris i/o internacionals
  • Capacitat de treballar sota pressió i complir terminis i objectius
  • Capacitat de raonament crític i flexible
  • Capacitat de compromís ètic
  • Capacitat i facilitat per a les relacions i la comunicació interpersonal
  • Mentalitat oberta als avanços tecnològics i noves tècniques
  • Capacitat per a reconèixer i acceptar la diversitat cultural

Entry information

Number of places. Academic year 2023-24: 30

Course entry methods

Admission mark calculation

The entrance mark (Information in Spanish) for courses will be calculated in accordance with the following criteria:
(1) For entry with high-school diploma or equivalent (PAU: university entrance exam) , the entrance mark is calculated (out of 14 points) with the entrance mark and the two best weighted marks from passed subjects, in accordance with the weighting parameters.
(2) For entry with a higher vocational qualification , the entrance mark is calculated (out of 14 points) with the average from the training course and the two best weighted marks from subjects passed in the PAU entrance block, in accordance with the weighting parameters.
(3) For further information, please see the full details of the weighting parameters for university admission

Weighting Parameters

(3) Weighted subjects in the voluntary stage. Academic year 2024-25:

Batxiller Course Parameter
Audiovisual culture II 0,2
Business economics 0,1
Design 0,2
French II 0,2
Fundamentals of art II 0,2
German II 0,2
History of art 0,2
History of philosopy 0,1
Performing arts 0,1
For more information, please see the full details about weighting criteria for university admission (Spanish)

Cut-off mark

 

Validations