Models for Fuzzy Information Processing (MOTIBO)

Thesis and research works

  • José Guerrero Sastre, "Assignació de Tasques en Sistemes Multi-Robot: Metodologies i Experimentació". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2005. DEA.