Models for Fuzzy Information Processing (MOTIBO)

Other publicacions

  • Artís, M., Clar, M., Del Barrio, T., García, J.R., Sansó, A. i Suriñach, J.. , "Metodologia per a l'anàlisi de les previsions econòmiques en l'àmbit regional: una aplicació al cas de Catalunya". Spain, 1997. Scientific-technical document.