Research Group in Arts and Education (GRAiE)

Thesis and research works

  • Manuel Leon Grimalt, "ILDE com a eina de programació dins l'aula d'educació primària.". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2018. Degree Final Project.
  • Albert Almoix Alamo, "Eines per a l'avaluació i gestió escolar.". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2018. Degree Final Project.