Demographic and Tourism Studies Group

Other publicacions

  • SALVÀ TOMÀS, Pere. , "Les característiques actuals i les perspectives de futur de la població de les Illes Balears:una variable bàsica per l'ordenació del territori", Societat i Territori. Jornades d'Ordenació del Territori. Spain, 2002. Book chapter.
  • SALVÀ TOMÀS, Pere. , "Nuove strategia per un turismo sostenibile:la lezione di Calvià", Il turismo contemporaneo.Cultura e mondo frll'empresa. Switzerland, 2002. Book chapter.
  • SALVÀ TOMÀS, Pere. , "Foreign Immigration and tourism development in Spain's Balearic Islands", Tourism and nigration. New relationships between production and consumption. United Kingdom, 2002. Book chapter.
  • SALVÀ TOMÀS, Pere. , "The complex human mobility flows in the Mediterranean Region: The case of Balearic Islands as phenomenon type 'New California'", Human Mobility in a Borderless World?. Italy, 2002. Book chapter.
  • Seguí Llinás, M. / Capellà, J.E.. , "El turismo español hacia el área Asia-Pacífico. Una aproximación geográfica", Traspasando fronteras: el reto de Asia y el Pacífico. Spain, 2002. Book chapter.