Demographic and Tourism Studies Group

Other publicacions

  • SALVÀ TOMÀS, Pere. , "El turismo del mañana", Welcome! Cien años de turismo en las Islas Baleares. Spain, 2000. Book chapter.
  • SALVÀ TOMÀS, Pere. , "Tourism Sector Restructurations. Sustainability and Territorial Perspectives at the beginings of 21st century", Tourism Sustanaibility and Territorial Organisation. Portugal, 2000. Book chapter.
  • SALVÀ TOMÀS, Pere. , "Les característiques sociodemográfiques al llindar del segle XXI. Una perspectiva de la societat illenca des de la geodemografia", Informe sobre els serveis socials de les Illes Balears. Spain, 2000. Book chapter.
  • Seguí Llinás, M.; Grup AMBIT. , "Turismo y ciudad", Guillermo Morales. Spain, 2000. Book chapter.
  • Seguí Llinás, M.. , "Le tourisme local. Une culture de l'exotisme", Ed. L'Harmattan. France, 2000. Book chapter.
  • Seguí Llinás, M.. , "La actividad turística española en 1999", AECIT. Spain, 2000. Book chapter.