Construction and Structural Engineering (ConStruct)

Other publicacions

  • Jordŕ, G.; Rita, J.; Miranda, M.A.; Vaquer, R.; Canals, V.J.; Cladera, A.; Torres, C.M.; De Vílchez, P. , "Capítol 5. El canvi climŕtic" [Also available on-line], H2030 - Estudi sobre la prospectiva econňmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l'horitzó 2030. Spain, 2019. Book chapter.