Listen

Clinical and translational research

Thesis and research works

  • Andrea Ochoa Alcalá, "Inhibidores de la vía Wnt como posible terapia antitumoral en sarcomas". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2014. Degree Final Project.
  • Esther Martínez Font, "Estudi de la implicació de la via de senyalització Wnt en sarcomagčnesi i de la seva inhibició com a estrategia terapčutica". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2014. Master thesis.