Listen

Mobile Communications (MCG)

Projects and contracts

  • PRDIB-2002GC3-18 - "Suport a grups d'investigació competitius: grup d'enginyeria telemàtica", 2002-2005. Main researcher: José Luis Ferrer Gomila. Ajudes per donar suport a grups d'investigació competititus. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Innovació i Tecnologia. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear. Project.