Contemporary Anglophone Literatures (LITANGLO)

Projects and contracts

  • GV/2019/134 - "Poéticas del activismo: Interseccionalidades culturales y literarias en lengua inglesa en el mundo contemporáneo", 2019-2021. Main researcher: Remedios Perni Llorente. Projectes d'I+D+i desenvolupats per grups d'investigació EMERGENTS de la Comunitat Valenciana. Generalitat Valenciana. Project.
  • "Literatures Anglňfones Modernes i Contemporŕnies (LITANGLO)", 2019. Main researcher: Paloma Fresno Calleja. Grups Competitius del Govern de les Illes Balears. Universitat de les Illes Balears. Project.