Mediaeval studies (GRESMED)

Thesis and research works

  • Antoni Mas Forners, "Colonització, feudalisme, canvi social i paisatgístic a Mallorca (segles XIII-XVI). Una aproximació a partir de l'estudi de l'antic terme de Santa Margalida". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2017. Doctoral thesis.