Mediaeval studies (GRESMED)

Projects and contracts

  • HAR2016-77032-P - "La casa medieval. Materiales para su estudio en Mallorca", 2016-2019. Main researcher: Sebastiana Ma. Sabater Rebassa. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència: Projectes d'R+D. Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Project.