Listen

Mediaeval studies (GRESMED)

Meetings participation

  • Maria Josep Mulet Gutiérrez, Sebastiana Sabater Rebassa, Antònia Juan Vicens, M. Magdalena Cerdà Garriga, Rosa Júlia Roman Quetgles, M. Magdalena Rubí Sastre i Maria Sebastián Sebastián. , "Indicadores de la eficiència de las prácticas externes del Màster Universitario en Patrimonio Cultural (UIB)". "XIII Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la educación y la investigación superior (FECIES)", Granada, Spain, 2016. Paper presentation.
  • Tina Sabater Rebassa, Antònia Juan Vicens, Magdalena Cerdà Garriga. , "GRESMED. Una aproximación interdisciplinar a la Edad Media en los grados de humanidades a partir de iniciatives de grupos de investigación". "XIII Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la educación y la investigación superior (FECIES)", Granada, Spain, 2016. Paper presentation.
  • Ensenyat Pujol, Gabriel. , "Monti-sion, un centre d'ensenyament tardomedieval o humanista?". "Actes de les V Jornades d'Estudis Locals (Porreres)", Porreres, Spain, 2016. Publication data: pp. 48-61.. Speech.
  • Juan Vicens, Antònia. , "Portal del Mirador". "Workshop "Mediterranean Art Histories, The Balearic Islands, Calfornia and Beyond. Reflections on Art, Space, Mobility 2009-2016" que forma part del projecte Art, Space and Mobility in Early Ages of Globalization. The Mediterranean, Central Asia and the Indian Subcontinent, un projecte dirigit per KHI Florence, Max-Plank-Institut and The Getty Foundation, celebrat a Palma els dies 27-29 de novembre de 2016.", Palma de Mallorca, Spain, 2016. Invited conference.
  • Magdalena Cerdà Garriga. , "L'escultura en fusta a la Mallorca medieval: obres i usos". "I Jornades Betlemístiques a Mallorca", Palma de Mallorca, Spain, 2016. Invited conference.