Listen

Mediaeval studies (GRESMED)

Meetings participation

  • Barceló Crespí, M.. , "De Madina Mayürqa a Ciutat de Mallorca". "Congreso conmemorativo del octavo centenario del nacimiento de Jaime I", Palma, Spain, 2008. Publication data: Sí. Paper presentation.
  • Barceló Crespí, Maria. , "Guerra y victoria. Celebraciones en Mallorca durante el reinado de Fernando el Católico". "VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais: A guerra e sociedade na Idade Mèdia", Batalha-Alcobaca, Portugal, 2008. Publication data: Sí. Paper presentation.
  • CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo. , "'La política de fortificación del territorio por Pedro IV de Aragón (1319-1387) y los castillos episcopales de la diócesis de Huesca'". "VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais. A guerra e a sociedade na Idade Média, 6-8 de Noviembre de 2008", Porto de Mós-Alcobaça-Batalha, Portugal, 2008. Paper presentation.
  • Ensenyat Pujol, Gabriel. , "El regne de Mallorca i la península Itàlica: del tràfec mercantil a les relacions culturals". "XXVI Jornades d?Estudis Històrics Locals. El regne de Mallorca: cruïlla de gents i de cultures (segles XIII-XV)", Palma, Spain, 2008. Publication data: pp: 15-28. Speech.
  • Escandell Proust, Isabel. , "L'espai als manuscrits il·luninats medievals: Composició, característiques i representacions simbòliques". "V Seminari Internacional de Cultura Escrita i Visual 'Josepa Arnall i Juan'", Girona, Spain, 2008. Speech.
  • Juan Vicens, A.. , "Escultura gòtica mallorquina". "XVII Congreso Nacional de Historia del Arte 'Art i Memòria'", Barcelona, Spain, 2008. Paper presentation.
  • Tina Sabater. , "La guerra en el recuerdo. El caballero en la imagen laica y religiosa de la plástica gótica". "VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais", Batalha, Portugal, 2008. Publication data: VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais. A guerra e a sociedade na idade média, Batalha, Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais, 2009, v. II, 405-415. ISBN: 978-989-96464-0-7. Paper presentation.
  • Tina Sabater. , "L'arredamento medievale della Cattedrale di Maiorca. Gli affreschi persi della Capella di San Pietro". "15th International Colloquium of the International Research Centre for Late Antiquity and Middle Ages. University of Zagreb", Porec, Croatia, 2008. Speech.