Mediaeval studies (GRESMED)

Other publicacions

  • Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló. , "Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015.", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015.. Spain, 2018. Publisher.
  • Maribel Ripoll Perelló. , "El microcosmos femení en la literatura lul·liana", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015.. Spain, 2018. Book chapter.