Mediaeval studies (GRESMED)

Other publicacions

 • Barceló Crespí, M.. , "El Regne de Mallorca: una cruïlla a la Mediterrània occidental (segles XIII-XV)", Una mar de Lleis. De Jaume I a Lepant. Spain, 2008. Book chapter.
 • Barceló Crespí, M.. , "Defensa urbana en Mallorca: la adaptación de las murallas medievales a la nueva poliorcética renacentista", Politiche e sistemi di difesa degli stati della corona di Spagna in età moderna. Italy, 2008. Paper.
 • Barceló Crespí, Maria. , "La presència de biscaïns a la Ciutat de Mallorca (1450-1521)", Actes de les XVI Jornades d'Estudis Històrics Locals 'El Regne de Mallorca: cruïlla de gents i de cultures (segles XIII-XV)'. Spain, 2008. Book chapter.
 • Carrero Santamaría, E.. , "'La catedral, el santo y el rey. Alfonso IV de Portugal, san Vicente mártir y la capilla mayor de la sé de Lisboa'", Hagiografia peninsular als segles medievals. Spain, 2008. Book chapter.
 • Carrero Santamaría, E.. , "'Teoría y método en la Historia de la arquitectura medieval. Algunas reflexiones'", Seminari d'estudis històrics 2007: Arqueologia de l'arquitectura. Spain, 2008. Book chapter.
 • Carrero Santamaría, E.. , "'Monjas y conventos en el siglo XIV. Arquitectura e imagen, usos y devociones'", El 'Libro de Buen Amor'. Texto y contexto. Spain, 2008. Book chapter.
 • Carrero Santamaría, E.; Egaña Casariego, F.. , "El convento de Santa Cruz la Real y su Santa Cueva". Spain, 2008. Book.
 • Catalina Cantarellas Camps; Ma. José Mulet Gutiérrez; Tina Sabater Rebassa. , "XV Congreso Nacional de Historia del Arte (CEHA). Modelos, intercambios y recepción artística (de las rutas marítimas a la navegación en red), 2 vol.". Spain, 2008. Publisher.
 • Coll font, M. Carme. , "El Llibre Manual de Pere Romeu, notari públic de Mallorca (1240)". Spain, 2008. Scientific-technical document.
 • Coll Font, M. Carme. , "Aproximació a l'economia i la societat mallorquines de 1240 a través del Llibre Manual de Pere Romeu, notari públic de Mallorca", El Regne de Mallorca: cruïlla de gents i de cultures. Spain, 2008. Paper.
 • Ensenyat Pujol, Gabriel. , "Jaume I. El rei que forjà una corona". Spain, 2008. Book.
 • Juan Vicens, Antònia. , "Presència de lapiscidae italians a ciutat de Mallorques durant la segona meitat del segle XV i principis del XVI", El Regne de Mallorca: cruïlla de gents i cultures (segles XIII-XV). Spain, 2008. Book chapter.