Other publicacions

  • Vanrell, M.M.. , "Preplanificación y escalonamiento descendente en el catalán de Mallorca", Language and Design, Special issue. Spain, 2008. Minutes of congress.
  • Alomar, A.I.; Bibiloni, G.; Corbera, J.; Melià, J.. , "La llengua catalana a Mallorca. Propostes per a l'ús públic", La llengua catalana a Mallorca. Propostes per a l'ús públic (2a edició). Spain, 2008. Book.
  • Bibiloni, Gabriel et. al.. , "La llengua catalana", Catalunya: Estat de la nació. Spain, 2008. Book chapter.
  • Alomar, A.I.; Bibiloni, G.; Corbera, J.; Melià, J.. , "La llengua catalana a Mallorca. Propostes per a l'ús públic". Spain, 2008. Book.
  • Melià, J.. , "5.10. La llengua", Memòria del CES. Sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears. 2007. Spain, 2008. Book chapter.
  • Melià, J.. , "De les Normes de Castelló al tancament dels repetidors d'Alacant", 75 aniversari de les Normes de Castelló. Spain, 2008. Book chapter.
  • Melià, Joan. , "La llengua a les Illes Balears vint-i-cinc anys després de l'Estatut d'Autonomia (1983-2008)", Els futurs del català. Un estat de la qüestió i una qüestió d'estat. Spain, 2008. Book chapter.
  • Melià, J.. , "Article 35. Ensenyament de la llengua pròpia.", Comentaris a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Spain, 2008. Book chapter.