Other publicacions

 • Bibiloni, Gabriel. , "Nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears", Nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears. Spain, 2001. Book.
 • Bibiloni, Gabriel. , "Vocabulari del Cavall", Llibre de Cavalleria de les Illes Balears. Edicions de Turisme Cultural Illes Balears. Spain, 2001. Book chapter.
 • Melià, Joan. , "El model de llengua a les Illes Balears i Pitiüses", Societat, llengua i norma. A l'entorn de la normativització de la llengua catalana. Spain, 2001. Book chapter.
 • Corbera Pou, J.. , "La llengua catalana a l'Alguer". Spain, 2001. Book.
 • Corbera Pou, J.. , "Conversa amb Abdon Bordoy Cladera, Lluc Pou Amengual, Miquel Ramis Jaume. Sant Jordi (Palma), 14 d'agost de 2001", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. Spain, 2001. Multimedia publication.
 • Corbera Pou, J.. , "Conversa amb Joan Sureda Vidal i Josep Rotger Martínez, xeremiers. Palma, 28 de setembre de 2001", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. Spain, 2001. Multimedia publication.
 • Corbera Pou, J.. , "Conversa amb Guillem Nicolau Monteros i Maria Sorell Barceló. Porreres, 13 de febrer de 2001", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. Spain, 2001. Multimedia publication.
 • Corbera Pou, J.. , "Conversa amb Francesc Vidal Pons, Joan Vidal Picornell i Damià Vicens Vidal. Santanyí, 8 d'agost de 2001.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. Spain, 2001. Multimedia publication.
 • Corbera Pou, J.. , "Conversa amb Maria Bauçà Ferrer, Maria Bonet Burguera i Sebastiana Miquel Bonet. Santanyí, 4 de juliol de 2001.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. Spain, 2001. Multimedia publication.
 • Corbera Pou, J.. , "Gent de mar. Conversa amb Jaume Ferragut Ribes, Guillem Amengual Antònia Canals Mentuy. Palma, 24 de juliol de 2001.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. Spain, 2001. Multimedia publication.
 • Corbera Pou, J.. , "Conversa amb Antònia Carbonell Mas, Francesc Mas Mestre, Catalina Bergas, Catalina Oliver Bergas. Maria de la Salut, 19 de gener de 2001.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. Spain, 2001. Multimedia publication.
 • Corbera Pou, J.. , "Conversa amb Salvador Torrens Seguí i Joan Torrens Prats, mestres escudellers. Inca, 30 de gener de 2001.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. Spain, 2001. Multimedia publication.
 • Mascaró Molines, E., Monjo Mascaró, J.-Ll., Montoya Abat, B., Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Carme Molines Vila, Francisca Ripoll Pont, Pepica Molines Perles. Tàrbena (la Marina), 18 de juliol de 2001.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. Spain, 2001. Multimedia publication.
 • Mascaró Molines, E., Monjo Mascaró, J.-Ll., Montoya Abat, B., Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Joan Cifre Monjo, Antoni Ripoll Molines, Vicent Vila Monjo. Tàrbena (la Marina), 18 de juliol de 2001.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. Spain, 2001. Multimedia publication.