Listen

Early childhood research group (GIPI)

Projects and contracts

  • 014AA/2004 - "'Implementació i avaluació d'un programa comunitari per a famílies de risc amb infants de 0-3 anys, adreçat a la prevenció i promoció de la salut mental.", 2004. Main researcher: Maria a. Riera Jaume. Programa no específico. Conselleria de Sanitat i Seguretat Social del Govern Balear. Project.