Listen

Early childhood research group (GIPI)

Projects and contracts

  • "'Estudi sobre la gestió de classe: identificació i avaluació de les dificultats de l'alumnat durant el Practicum . Programa dirigit a la millora de la qualitat de la docència, subvencionat per el Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica de la UIB.", 2003-2005. Main researcher: prof. Marisa Mir.. Programa no específico. Universitat de les Illes Balears. Project.
  • UIB 2003/05 - "Estudi de les habilitats parentals en famílies de risc amb infants de 0-3 anys i avaluació d'un programa socioeducatiu destinat a la millora de les competències parentals", 2003-2005. Main researcher: Maria a. Riera Jaume. Ajuts a la Recerca. Universitat de les Illes Balears Unesco. Project.
  • "Ajust per a la millora de la qualitat de la docència'.Projecte dirigit a la millora de coordinació entre matèries d'un mateix estudi.", 2003-2004. Main researcher: Maria Antònia Riera Jaume. Ajuts a la Recerca. Universitat de les Illes Balears. Project.