Listen

Early childhood research group (GIPI)

Projects and contracts

  • AFC2001-0218-AE - "Soporte digital del QGC", 2002-2003. Main researcher: M.Luisa Mir Pozo. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. Universitat de les Illes Balears. Project.
  • UIB 1002 - "Projecte dirigit a la millora de la coordinació entre matèries d'un mateix estudi. Professorat primer dels Estudis de Mestre Educació Infantil", 2002-2003. Main researcher: Maria Antònia Riera Jaume. Ajuts a la Recerca. Universitat de les Illes Balears. Project.