Listen

Early childhood research group (GIPI)

Meetings participation

  • Ferrer, M.; Riera, M.A.; Martín, A.; Ponsell, E.. , "Anàlisi de les competències i el rol dels professionals en els programes de suport a la parentalitat en la primera infància: un estudi comparat entre Espanya i Itàlia.". "Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears, -30 de Juny i 1 de Juliol", Palma de Mallorca, Spain, 2014. Poster.
  • M. Antónia Riera et al.. , "Presentació de grups de recerca associats: Grup de recerca en Educació Infantil (Grup Pistoia)". "Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears-30 de Juny i 1 de Juliol", Palma, Spain, 2014. Poster.
  • Salinas, J.; Muntaner, J.J.; Forteza, M.D.; Pérez, A.; Urbina, S.; Benito, B.; Negre, F.; Rosselló, M.R.; Verger, S.; de la Iglesia, B.; Pinya, C.; Riera Jaume, M.A.; Ferrer Ribot, M.. , "Grup de recerca d'Infància, Tecnologia, Educació i Diversitat (GITED)". "Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears, -30 de Juny i 1 de Juliol", Palma de Mallorca, Spain, 2014. Poster.
  • Ferrer Ribot, M.; Riera Jaume, M.A.. , "Support for mothers with children under six years in prison". "24th Conference EECERA. European Early Chilhood Education Research Association", Creta, Greece, 2014. Poster.
  • Riera Jaume, M.A.; Ferrer Ribot, M.. , "Progress in the promotion of family support to protect the rights of children". "24th Conference EECERA. European Early Chilhood Education Research Association", Creta, Greece, 2014. Paper presentation.
  • Ferrer Ribot, M.; Riera Jaume, M.A.; Martin Perdiz, A.; Ponsell, E.. , "Experiencias del alumnado del Grado de Enfermería en unidades de hospitalización pediátricas ¿cómo son cuidadas las familias?". "Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears", Palma de Mallorca, Spain, 2014. Poster.