Listen

Business management and tourist destinations

Other publicacions

  • Aguiló, E.; Garau, J.; Serra, A.. , "Hábitos de compra del consumidor de publicaciones periódicas en Baleares". Spain, 1997. Research reports.
  • Vicens Tur; Antoni Serra; Joan Garau; Antoni Pascual. , "El sector turístico Balear en 1996", Editor: CAEB (Confederació d'Associacions Empresarials de Balears). Spain, 1997. Book.
  • Joan Garau; Antoni Serra; Vicens Tur;. , "El turismo de Golf en Balears", El turismo de Golf en Balears. Spain, 1997. Book.