Development and Psychopathology (DEVPSY)

Thesis and research works

  • Calvente i Cerdá, Concepción, "Aproximació a l'estudi i anàlisi comparatiu dels problemes internalitzats i alteracions específiques en funcions executives en infants amb i sense Trastorn Específic de l'Aprenentatge amb dificultats en la lectura (dislèxia).". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2018. Master thesis.
  • Garau Cañellas, Antonia, "L'estudi del Temps Cognitiu Lent en estudiants universitaris". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2018. Master thesis.
  • Capellà Camacho, Noeli, "Avaluació dels resultats d'un centre d'educació especial en la millora de conductes problema". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2018. Master thesis.