Listen

Cancer Cell Biology (BIOCANCER)

Projects and contracts

  • "Establecimiento de cultivos primarios de Linfomas no-Hodgkin para la identificación de nuevas dianas terapéuticas", 2009-2011. Main researcher: Silvia Fernández de Mattos. Junta de Balears de l'AECC. Project.
  • "Desenvolupament d'assajos preclínics amb el suport de Millenium Pharmaceuticals: Estudi del potencial del nou antitumoral Velcade en Limfomes i Gliomes", 2009. Main researcher: Priam de Villalonga Smith. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear. Project.