Listen

ArqueoUIB

Thesis and research works

  • SALVÀ SIMONET, BARTOMEU, "La metal·lúrgia prehistòrica a les Illes Balears. Un estat de la qüestió". Universitat de Barcelona, Spain, 2003. DEA.