Listen

ArqueoUIB

Publications in journals

  • FULLOLA, J.M.; GUERRERO, V.; PETIT, M.A; CALVO, M; MALGOSA, A.; ARMENTANO, N.; ARNAU, P.; CHO, S. ESTEVE, X.; FADRIQUE, T.; GALTÉS, I.; GARCIA, E.; FORNÉS, J.; JORDANA, X.; PEDRO, M. RIERA, J.; SINTES, E.; ZUBILLAGA, M., "La Cova del Pas (Ferreries, Menorca). Un jaciment cabdal en la prehistòria de les Balears", "unicum", Volume 7, Issue 7, Pages 10-20, 2007. Paper.
  • FULLOLA, J.M; PETIT, M.A.; GUERRERO, V.; CALVO, M., "La Cova des Pas de Ferreries: noticia de la seva troballa", "Cota Zero", Volume 22, Issue 22, Pages 9-12, 2007. Paper.
  • FULLOLA, J.M.; PETIT, M.A.; GUERRERO, V.; CALVO, M. MAGLOSA, A., "Los hallazgos de la Cueva des Pas de Ferrerias", "Revista de Menorca", Volume 90, Issue 90, Pages 171-176, 2007. Paper.
  • Albero Santacreu, D., "Primeras aproximaciones a la tecnología cerámica prehistórica en la península de Calviá (Mallorca)", "Arqueología y Territorio", Volume 4, Pages 70-86, 2007. Paper.