Listen

ArqueoUIB

Publications in journals

  • CALVO TRIAS, M.SALVÀ SIMONET, B.ROCA, C., "L'assentament islàmic del Puig de n'Escuder", "Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana", Volume 1, Issue 53, Pages 377-386, 1996. Paper.