Listen

Audiovisual heritage, mass-media and illustration (PAMMI)

Thesis and research works

  • RUBÍ SASTRE, M.M., "La construcció de la imatge turística de Mallorca a través del cinema (1920-1936). Una proposta d'anàlisi històrica i metodològica". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2013. Master thesis.