Listen

Audiovisual heritage, mass-media and illustration (PAMMI)

Thesis and research works

  • Rosa Júlia Roman Quetglas, "L'art dels jardins a Mallorca a les èpoques moderna i contemporània: bases teòriques i metodològiques". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2012. DEA.