Listen

Audiovisual heritage, mass-media and illustration (PAMMI)

Projects and contracts

  • HAR2016-77135-P - "La institucionalización de la Modernidad. Artes visuales en Mallorca (1874 - 1936)", 2016-2020. Main researcher: Catalina Cantarellas Camps. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència: Projectes d'R+D. Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Project.
  • PID 161739 - "Les institucions de pràctiques externes curriculars dels Màster en Patrimoni cultural: Investigación i Gestió. Indicadors d'eficiència i satisfacció", 2016-2017. Main researcher: Maria-Josep Mulet. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Project.