Listen

Audiovisual heritage, mass-media and illustration (PAMMI)

Projects and contracts

  • "Desenvolupament d'estrategies educatives per a la millora de la coordinació docent i de la qualitat de les assignatures del Màster en Patrimoni cultural: investigació i gestió. Experiència pilot de quatre assignatures / Desarrollo de estrategias educativas para la mejora de la coordinación docente y de la calidad de las asignatures del Master en Patrimonio cultural: investigación y gestión. Experiencia piloto de cuatro asignaturas.", 2008-2009. Main researcher: Maria José Mulet Gutiérrez. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. Universitat de les Illes Balears. Project.