Listen

Audiovisual heritage, mass-media and illustration (PAMMI)

Other publicacions

  • Mulet, M.J.. , "Turisme i fotografia. Els fotògrafs que visitaren les Balears", IV Jornades d'Estudis Locals. El turisme abans del turisme. Dels estiuejants als turistes. Spain, 2015. Book chapter in press.
  • Juan Carlos Oliver. , "La imagen visual del territorio: corografías y panoramas", Dibujo y Territorio. Spain, 2015. Book chapter.
  • Juan Carlos Oliver. , "El dibujo de descubridores, exploradores y colonizadores", Dibujo y Territorio. Spain, 2015. Book chapter.
  • Joan Carles Oliver. , "Estrategias Cartográficas en la obra fotográfica de Juan José Gómez Molina", Dibujo y territorio. Spain, 2015. Book chapter.
  • Joan Carles Oliver. , "El dibujo en las grandes expediciones científicas", Inmaculada López (Ed.), Dibujo científico ilustración técnica, infografía, taxonomía, atlas, Ediotrial Cátedra, 2015. Spain, 2015. Book chapter.
  • Joan Carles Oliver Torelló. , "La renuncia a lo humano. Referencias compositivas en la fotografía de José Manuel Ballester", Catálogo de exposición, José Manuel Ballester. Trasfondos. Spain, 2015. Paper.
  • Mulet, M.J.. , "'Experiències i actualitat de la fotografia repetida o comparativa',", El paisatge observat. Obres del fons d'art del Consell de Mallorca i fotografíes de Jaume Gual. Spain, 2015. Book chapter.
  • SEBASTIÁN SEBASTIÁN, María. , "Un modelo turístico alternativo: el hotel Araxa de Francesc Mitjans en Palma de Mallorca", Actas del II Congreso Nacional Pioneros de la Arquitectura Moderna Española. Aprender de una obra.. Spain, 2015. Minutes of congress.