Listen

Nutrigenomics and Obesity (NUO)

Projects and contracts

  • FA39-17 - "Alimentación personalizada como nuevas estrategias", 2017-2021. Main researcher: Andreu Palou Oliver. Programa de Foment de la Recerca de la UIB. Universitat de les Illes Balears. Project.