Listen

Mediaeval studies (GRESMED)

Thesis and research works

  • Miquel Ballester Julià, "Els materials de construcció a Mallorca a través de la documentació històrica (segles XIII-XVIII)" [Publicación online]. UIB, Spain, 2015. Master thesis.