Listen

Mediaeval studies (GRESMED)

Thesis and research works

  • Cristina Ortiz Moreno, "'Item eligo sepulturam', Els espais de la mort a ciutat de Mallorca /segles XIII-XVI)". UIB, Spain, 2014. Master thesis.
  • Neus Serra Vives, "La cerÓmica baix medieval del Born (Palma): noves fonts materials per a l'estudi de la Mallorca medieval". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2014. Master thesis.
  • Isabel M. Perellˇ Becerra, "Projecte de dinamitzaciˇ i difusiˇ del Museu Etnol˛gic de Muro". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2014. Master thesis.