Listen

Mediaeval studies (GRESMED)

Other publicacions

  • CERDÀ GARRIGA, Magdalena. , "La imatge de Maria a les portalades del gòtic mallorquí. Obres isolades i descontextualitzades", Lambard. Estudis d'Art Medieval. Spain, 2016. Paper in press.
  • CERDÀ GARRIGA, Magdalena; JUAN VICENS, Antònia. , "Majorcan gothic sculpture: sources and problems of its study", Fourth International Congress of Art History Students Proceedings. Croatia, 2016. Book chapter in press.
  • Ensenyat Pujol, Gabriel. , "Pròleg", Joan Guasp: Llull: de l'Amic de l'Amat. Spain, 2016. Others.
  • BARCELÓ CRESPÍ, M.. , "El procés contra el metge Bernat Fiol", Actas de las V Jornades d'Estudis Locals de Porreres. Spain, 2016. Book chapter.
  • SABATER REBASSA, Sebastiana; JUAN VICENS, Antònia; CERDÀ GARRIGA, Magdalena. , "GRESMED. Una aproximación interdisciplinar a la Edad Media en los grados de Humanidades a partir de iniciativas de grupos de investigación", FECIES 2016. Spain, 2016. Book chapter.
  • MULET GUTIÉRREZ, Maria Josep; SABATER REBASSA, Sebastiana; JUAN VICENS, Antònia; CERDÀ GARRIGA, Magdalena; ROMAN QUETGLES, Rosa Júlia; RUBÍ SASTRE, Maria Magdalena; SEBASTÍAN SEBASTIÁN, María. , "Indicadores de la eficiencia de las prácticas externas del Máster Universitario en Patrimonio Cultural (UIB) desde la perspectiva del alumnado" [Publicació online], FECIES, 2016. Spain, 2016. Book chapter.