Listen

Experimental Physics of Complex Systems (FESC)

Projects and contracts

  • PCVI 62/001/2014 - "Experiments sobre efectes de retard temporal estat-depenent del comportament dināmic de l'emissiķ de lāsers semiconductors i anālisi de protocols d'intercanvi de claus basats en la sincronitzaciķ de caos de lāsers.", 2014-2015. Main researcher: Ingo Fischer. Universitat de les Illes Balears. Contract.
  • 4750 - "CONECT (Chaotic optical networks - from sensing to cryptography)", 2014-2015. Main researcher: Dimitris Syvridis / Apostolos Argyris. Programa Nacional de Cooperaciķn Internacional en Ciencia y Tecnología. Greek General Secretariat for Research and Technology. Project.